REKLAMA

Spóźniłeś się z zapłatą podatku od nieruchomości? Miasto naliczy odsetki

Dominika Florek2023-03-17 14:30redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-03-17 14:30

Właściciele domów, mieszkań oraz gruntów mieli czas do 15 marca na zapłatę pierwszej raty podatku od nieruchomości. Niektórzy powinni w tym terminie wpłacić pełną kwotę daniny. Osoby, które zapomniały o uregulowaniu należności, muszą liczyć się odsetkami za zwłokę w zapłacie. 

Spóźniłeś się z zapłatą podatku od nieruchomości? Miasto naliczy odsetki
Spóźniłeś się z zapłatą podatku od nieruchomości? Miasto naliczy odsetki
/ Shutterstock

Pierwsza połowa marca to ostatni moment na zapłacenie podatku od nieruchomości. O tym terminie muszą pamiętać również osoby, które płacą daninę publiczną w wysokości poniżej 100 zł. Właściciele nieruchomości obciążeni zobowiązaniem do tej kwoty muszą opłacić ją jednorazowo do 15 marca.

Osoby, które zapomniały o zapłacie podatku od nieruchomości mogą uregulować zobowiązanie w dowolnym terminie. Jeżeli tego nie zrobią od zobowiązania będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę za zapłacie. 

Warto pamiętać, że odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 8,70 zł. Natomiast powyżej tej sumy podatnik będzie musiał uregulować należność. Odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot, które wynoszą mniej niż 50 groszy, pomija się, a końcówki kwot, które wynoszą 50 i więcej groszy, podwyższa się do pełnych złotych. 

W związku z tym odsetki od podatku od nieruchomości pojawią się dopiero po siedmiu lub ośmiu miesiącach - w zależności od wysokości początkowej opłaty. Przykładowo, dla podatku od nieruchomości w kwocie bazowej 95 zł, odsetki za zwłokę będą do zapłaty od początku października br. Stawka podstawowa odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 16,5 proc.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy

Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości płacą właściciele gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Daninę należy zapłacić w ratach w wyznaczonych czterech terminach:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kwota podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł. W takim przypadku sumę daniny należy zapłacić w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca. Jak przypomina resort finansów, jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kto nie musi płacić?

Podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie gminy, przelewem na rachunek bankowy gminy lub u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta). Nie każda nieruchomość podlega opodatkowaniu. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje szereg zwolnień. Należą do niej:

 • budynki gospodarcze lub ich części: służące działalności leśnej, lub rybackiej, położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków – z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 • grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, które znajdują się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służą bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów związanych z ochroną przyrody,
 • grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 mkw oraz budynki, które stanowią infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 • uczelnie i instytuty badawcze (zwolnienie nie dotyczy gruntów, budynków itp. lub ich części zajętych na działalność gospodarczą),
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 • żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na warunkach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania (np. gruntów, budynków itp.), które zajęto na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Każda gimina w Polsce może wprowadzić dodatkowe zwolnienie z podatku od nieruchomości dla wybranych grup właścicieli budynków i gruntów. Szczegółowe informacje o tym, kto może zapłacić niższą daninę lub nie płacić jej w ogóle, znaleźć można na stronach internetowych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Źródło:
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont dla przedsiębiorców. Tel.: +48 71 748 95 13

Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (3)

dodaj komentarz
luckyrich
Wysokie podatki, coraz to nowe pomysły na nie, nowe regulacje (podatek bankowy, płaca minimalna, zakaz handlu w niedziele, podatek handlowy, cyfrowy, od cukru, od mięsa itp.) doprowadzą do upadku niejednej firmy i utraty pracy przez wiele osób oraz wzrostu cen. Studenci nie mogą sobie dorobić w weekendy. Zaczną kraść? Ludzie muszą Wysokie podatki, coraz to nowe pomysły na nie, nowe regulacje (podatek bankowy, płaca minimalna, zakaz handlu w niedziele, podatek handlowy, cyfrowy, od cukru, od mięsa itp.) doprowadzą do upadku niejednej firmy i utraty pracy przez wiele osób oraz wzrostu cen. Studenci nie mogą sobie dorobić w weekendy. Zaczną kraść? Ludzie muszą zrozumieć, że wszystko zależy od nich samych. Nie od rządu czy wybranych polityków, bo oni nam niewiele pomogą. Słyszeliście o ksią.ż ce pt. Co robic, by zawsze mieć pracę i więcej zarabiac.? Kilka zmian może zrobić wielką różnicę.
zbyszek_
Precz z tym dziadowskim Panstwem !
eobywatel
o moim znajomym, od 3 lat urzędnicy zapomnieli :P musiał się sam upomnieć o wydanie decyzji podatkowej za 3 lata wstecz. oczywiście wszystkie zaległe 3 lata miał do zapłacenia w tym samym miesiącu. za zeszły rok jeszcze nie dostał xD ...i może zmądrzeje i się już nie przypomni

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki