REKLAMA

PROTEKTOR: Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy.

2021-09-29 19:49
publikacja
2021-09-29 19:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-29
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033534, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, niniejszym informuje, że w dniu 29.09.2021 r. Spółka powzięła informację o podpisaniu przez drugą stronę aneksu do umowy ramowej dla linii wieloproduktowej, zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000025237) („Bank”), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2020 z 27 października 2020 roku.

Zgodnie z aneksem linia została udostępniona Spółce do 14.10.2022 roku. W ramach linii Spółka może korzystać z produktów do kwoty 9.500.000,00 złotych.

W ramach limitu kredytowego Bank udostępnia następujące produkty:

a) gwarancje (sublimit: 1.205.000,00 zł);

b) akredytywy (sublimit: 1.000.000,00 zł);

c) kredyt obrotowy (sublimit: 3.795.000,00 zł);

d) kredyt w rachunku kredytowym (sublimit: 3.500.000,00 zł).

Spłata wszystkich wierzytelności wynikających z umowy powinna nastąpić w terminie ważności linii, tj. do 14.10.2022 r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowią:

a) gwarancja płynnościowa, udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”) na kwotę 7.600.000,00 zł,

b) poręczenie udzielone przez ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH – spółkę z grupy kapitałowej Protektor, na kwotę 11.875.000,00 zł,

c) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2021-09-29 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
2021-09-29 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki