REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

POLENERGIA: ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY FOTOWOLTAICZNEJ STRZELINO

2022-12-23 13:46
publikacja
2022-12-23 13:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-23
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY FOTOWOLTAICZNEJ STRZELINO
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 23 grudnia 2022 roku, spółka zależna Emitenta – Polenergia Obrót 2 sp. z o.o. rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Strzelino o łącznej mocy zainstalowanej 45,2 MWp („Projekt” lub „Farma Fotowoltaiczna Strzelino”) zawarła ze spółką P&Q sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku („Wykonawca”) umowę dotyczącą budowy Farmy Fotowoltaicznej Strzelino („Umowa EPC”). Projekt wygrał aukcję zwykłą OZE nr AZ/12/2021 przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dnia 9 grudnia 2021 roku, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 49/2021. Umowa EPC ma zostać wykonana w terminie do 31 grudnia 2023 roku.

Umowa EPC dotyczy wykonania przez Wykonawcę na rzecz Farmy Fotowoltaicznej Strzelino kompleksowych robót montażowo-elektrycznych obejmujących: dostawę i montaż konstrukcji wsporczych dla modułów fotowoltaicznych, montaż modułów fotowoltaicznych i inwerterów, dostawę i montaż stacji elektroenergetycznych nn/SN, dostawę i montaż kabli nn, SN, wykonanie stacji abonenckiej 20/110 kV wraz z dostawą urządzeń, dostawę i montaż linii kablowej WN wraz z siecią światłowodową. Umowa EPC nie obejmuje dostawy modułów fotowoltaicznych i inwerterów.

Warunki Umowy EPC nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych dla tego typu kontraktów. Jej postanowienia dotyczą w szczególności: zobowiązań stron, wynagrodzenia i zasad rozliczeń, odpowiedzialności, w tym jej ograniczenia, gwarancji należytego wykonania umowy, gwarancji usunięcia wad i usterek.

Wartość Umowy EPC wynosi ok. 68 mln zł.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-23 Tomasz Kietliński Wiceprezes Zarządu
2022-12-23 Piotr Maciołek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki