REKLAMA

POLENERGIA: TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2023 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU RAPORTÓW SKONSOLIDOWANYCH

2023-01-31 17:59
publikacja
2023-01-31 17:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-31
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2023 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU RAPORTÓW SKONSOLIDOWANYCH
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok zostaną opublikowane w dniu 30 marca 2023 roku.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:
- za I kwartał 2023 roku - w dniu 24 maja 2023 roku,
- za III kwartał 2023 roku - w dniu 22 listopada 2023 roku.

Zgodnie z § 79 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), raport kwartalny za drugi i czwarty kwartał 2023 roku nie będzie publikowany.

Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia.

3. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2023 roku zostanie opublikowany w dniu 24 sierpnia 2023 roku.

Skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z art. 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-31 Iwona Sierżęga Członek Zarządu
2023-01-31 Piotr Maciołek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki