REKLAMA

PLATIGE IMAGE: Rejestracja zmian w Statucie Platige Image S.A.

2023-11-14 20:36
publikacja
2023-11-14 20:36
Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji w dniu 13 listopada 2023 roku następujących zmian w Statucie Spółki, dokonanych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku, w związku z zakończeniem programu motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2019 r.:

1) zmiana §7 ust. 1(1) Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej dziesięć groszy każda, o numerach od 000001 do 200.000.”

Nowe brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 55.000 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 55.000 (pięćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 do 55.000.”

2) zmiana §7 ust. 1 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 358.442,00 zł (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote) i dzieli się na:
a) 1 405 000 (milion czterysta pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od A – 0010001 do A – 0637500 i od A – 0647501 do A – 1425000,
b) 455 000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach od B – 010001 do B – 212500 i od B – 222501 do B – 475000,
c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
e) 440 000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 440 000,
f) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach 000001 do 40 000,
g) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 240.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Nowe brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 358.442,00 zł (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote) i dzieli się na:
a) 1 405 000 (milion czterysta pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od A – 0010001 do A – 0637500 i od A – 0647501 do A – 1425000,
b) 455 000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach od B – 010001 do B – 212500 i od B – 222501 do B – 475000,
c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
e) 440 000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 440 000,
f) 199 420 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach 000001 do 199 420,
g) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 240.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki