REKLAMA
KONFLIKT ROSJA-UKRAINA

P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umowy znaczącej

2021-11-25 13:24
publikacja
2021-11-25 13:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 24.11.2021 r. pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako „Zleceniobiorcą”, „Wykonawcą” i Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu jako „Zleceniodawcą”, „Inwestorem” została zawarta w formie aktu notarialnego umowa sprzedaży nieruchomości.
Zawarcie przedmiotowej umowy jest następstwem wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 15.01.2021 r., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 15.01.2021 r.
Przedmiotem w/w umowy jest sprzedaż prawa własności nieruchomości wraz z naniesieniami („Przedmiot Sprzedaży”).

Ponadto Zleceniodawca i Zleceniobiorca zawarli:
1) aneks do umowy projektowej,
2) aneks do umowy o roboty budowlane.
O zawarciu obu umów Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 15.01.2021 r.

Zakończenie realizacji obiektu ma nastąpić do dnia 26.05.2022 r.

Łączna wartość netto wynagrodzenia Emitenta z tytułu w/w umów stanowi 23% przychodów grupy kapitałowej P.A. NOVA według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach).

Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Tomasz Janik Prezes Zarządu
2021-11-25 Ewa Bobkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki