ORION INVESTMENT S.A.: Nabycie akcji własnych

2019-07-12 17:18
publikacja
2019-07-12 17:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019 ESPI
Data sporządzenia: 2019-07-12
Skrócona nazwa emitenta
ORION INVESTMENT S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 9-11 lipca 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:
- w dniu 9 lipca 2019 roku 145 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 5,80 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00134% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00134% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 10 lipca 2019 roku 144 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 5,75 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00133% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00133% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 11 lipca 2019 roku 143 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 5,85 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00132% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00132% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 432 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,00399% kapitału zakładowego i dające prawo do 432 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,00399% ogólnej liczby głosów. 
Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 16730 akcji własnych dających 16730 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,15458% kapitału zakładowego i 0,15458% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,18zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-12 Marcin Gręda Wiceprezes Zarządu Marcin Gręda
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki