REKLAMA
BADANIE

O spółce

2016-11-29 11:31
publikacja
2016-11-29 11:31

KIM JESTEŚMY

Celem Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. są inwestycje w branżach o najlepszych perspektywach rozwoju oraz o najwyższej rentowności. Posiadamy w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu oraz budownictwie przemysłowym. Dywersyfikacja podmiotów w portfelu to odpowiedź na obecną sytuację gospodarczą oraz gwarancja stabilności i równowagi ekonomicznej. Dzięki naszemu kapitałowi, doświadczeniu i wiedzy o inwestycjach jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom globalnej gospodarki i osiągnąć sukces rynkowy oraz finansowy.

HISTORIA

Korzenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. sięgają roku 1868, gdy Herman Lehnert zaczął remontować maszyny rolnicze. Przez następne półtora wieku, pod nazwą MAKRUM, firma zdobyła międzynarodowe uznanie jako producent kruszarek oraz maszyn dla przemysłu wydobywczego. Przełomem okazał się być jednak rok 2001, gdy głównym udziałowcem MAKRUM został Rafał Jerzy, a spółka zaczęła dynamicznie działać w branży offshore oraz marine. W 2007 roku zaczęła być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kolejnym ważnym wydarzeniem było połączenie MAKRUM ze spółką Immobile Sp. z o.o. oraz przekształcenie w Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A.

STRATEGIA

Założeniem strategicznym działalności Grupy jest ciągły rozwój poprzez pozyskiwanie nowych podmiotów w ramach procesu akwizycji oraz maksymalne wykorzystanie potencjału każdej z posiadanych już spółek. Chcemy inwestować tam, gdzie perspektywy rozwoju są największe, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.

ZARZĄD

Rafał Jerzy – Prezes Zarządu

fot. / / IMMOBILE

Prezes Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) od września 2007 r.

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy – magister inżynier rolnictwa. Ukończył program szkoleniowo-konsultingowy dla praktyków biznesu Management 2000 organizowany przez Canadian International Management Institute oraz Harvard Business School Publishing.

Przedsiębiorca i inwestor ze znaczącym doświadczeniem w przemyśle tekstylnym i odzieżowym oraz w obrocie i wynajmie nieruchomości. Od 1991 roku założył i zarządzał kilkoma spółkami z przemysłu tekstylnego, w tym spółką PBH S.A., będącą właścicielem sieci sklepów odzieżowych marki "Quiosque". Od ponad 20 lat współpracuje ze spółkami z rynku nieruchomości, przeprowadził również kilka inwestycji w zakresie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.

Założyciel, Prezes Zarządu oraz przez wiele lat współwłaściciel firmy IMMOBILE Sp. z o.o. posiadającej nieruchomości, głównie hotelowe. Działała w nich sieć własnych hoteli pod marką FOCUS. W roku 2014 IMMOBILE Sp. z o.o. została przejęta przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.).

W latach 2001-2006 był jedynym akcjonariuszem spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.), aktualnie posiada większościowy pakiet akcji. Ponadto pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki MAKRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Przed ostatnim powołaniem na Prezesa Zarządu GK IMMOBILE S.A. pełnił między innymi następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej MAKRUM S.A., Dyrektora Zarządu a następnie Członka Rady Nadzorczej PBH S.A.

Sławomir Winiecki – Wiceprezes Zarządu

fot. / / IMMOBILE

Wiceprezes Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) od maja 2011 r.

Studiował na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy (2003 r.) na kierunku Zarządzanie i Marketing w Organizacjach Gospodarczych.

W latach 1994-1997 pracował przy projektach budownictwa przemysłowego w Przedsiębiorstwie Modernizacyjno – Budowlanym TECHMA-BUD Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Następnie nadzorował oraz koordynował projekty w BUD-STAL S.A. (1997-1998), był Kierownikiem Projektu w Bydgoskim Przedsiębiorstwie Budowlanym INVEST-PARK Sp. z o.o. oraz Dyrektorem Działu Zarządzania Inwestycjami w Przedsiębiorstwie Budowlanym w Bydgoszczy (2002 – 2004 r.). W latach 2000-2002 prowadził własną działalność gospodarczą w ramach realizacji inwestycji mieszkaniowo–handlowo–usługowych oraz biurowych.

Od czerwca 2004 r. do maja 2013 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w spółce CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o. w Bydgoszczy (dawniej: Euroinwest CDI Sp. z o.o.). W okresie od września 2008 r. do kwietnia 2011 r. był Członkiem Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. Od sierpnia 2011 r. jest Wiceprezesem Zarządu MAKRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Piotr Fortuna - Członek Zarządu

fot. / / IMMOBILE

Członek Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. od marca 2015 r. Przed powołaniem do Zarządu Spółki, od czerwca 2011 r. pełnił funkcję Prokurenta.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1992 - 2006 związany z bankowością (Bank Gdański S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., BZ WBK S.A.). Od roku 2006 prowadzi własną działalność gospodarczą FORTUNA Doradztwo Gospodarcze i Finansowe. Z Grupą Kapitałowa IMMOBILE S.A. rozpoczął współpracę w roku 2007, koordynując proces wprowadzania spółki na Giełdę. Ponadto pełnił funkcję m.in. Członka Zarządu MAKRUM Project Management Sp. z o.o. (2012 - 2015).

Obecnie pełni następujące funkcje: od 2011 r. - Dyrektor Finansowy GK IMMOBILE S.A. oraz Prokurent MAKRUM Development Sp. z o.o., Prokurent NOBLES Sp. z o.o.; od 2014 r. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej FOCUS Hotels S. A.

Źródło:Profil premium spółki
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki