REKLAMA

MODE S.A.: Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu

2019-12-13 14:11
publikacja
2019-12-13 14:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-13
Skrócona nazwa emitenta
MODE S.A.
Temat
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2019 r. podpisał z Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza SA („PRP”) umowę, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie kompleksowego systemu do wykonywania zautomatyzowanych prezentacji sferycznych oraz prezentacji 360° produktów, uwzględniającego autorskie algorytmy oraz rozwiązania sprzętowe” („Projekt”), realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustala się na 30.09.2021 r. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 626 900,89 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 2 536 177,39 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 1 938 204,53 PLN i stanowiącej nie więcej niż 76,42% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Niniejsza dotacja ma zostać przeznaczona na stworzenie nowych funkcjonalności zarówno w autorskim oprogramowaniu Spółki jak i w produkowanych urządzeniach. Zakres prac został podyktowany zmieniającymi się wymaganiami rynku i sprawi, że Spółka lepiej dostosuje swoją ofertę do oczekiwań klientów oraz będzie miała możliwość dotarcia do jeszcze szerszego grona potencjalnych odbiorców. Realizacja niniejszego projektu jest zaplanowana na 2020 i 2021 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-13 Rafał Stepiuk Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki