REKLAMA

ML SYSTEM S.A.: Informacja o uwzględnieniu protestu na projekt Active Glass

2020-09-07 23:33
publikacja
2020-09-07 23:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-07
Skrócona nazwa emitenta
ML SYSTEM S.A.
Temat
Informacja o uwzględnieniu protestu na projekt Active Glass
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ML System S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 września 2020 r. otrzymała informację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) o uwzględnieniu protestu złożonego od oceny wniosku o dofinansowanie nr POPW.01.03.02-18-0017/19 pn. „Active Glass – innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility”.
PARP jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Polska Wschodnia uwzględniła protest i dokona aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania.
PARP wskazała, że projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem dostępności środków finansowych. W związku z powyższym Spółka wskazuje, iż uwzględnienie złożonego przez nią protestu nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania na powyżej wskazany projekt.
Zarząd Emitenta identyfikuje informację jako istotną z uwagi fakt iż informacja z PARP dotyczy projektu objętego strategią Strategia Grupy Kapitałowej ML System S.A. na lata 2020 – 2024 (Raport bieżący nr 23/2020 opublikowany 21.07.2020 r.). Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 147 370 000,00 PLN, a wartość dofinansowania 88 452 000,00 PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-07 Dawid Cycoń Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki