90,38 zł
1,60% 1,42 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-18
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. z dnia 17 lipca 2018 roku, przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem, w związku z transakcją nabycia akcji Spółki zawartą w dniu 11 lipca 2018 r., Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji, na dzień 12 lipca 2018 r. Aviva OFE posiadał 9 999 861 akcji Spółki, stanowiących 4,9999% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 9 999 861 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,9999% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu wyżej wymienionej transakcji, na dzień 13 lipca 2018 r. Aviva OFE posiadał 10 039 684 akcji Spółki, stanowiących 5,02% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 10 039 684 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,02% ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 7 lutego 2018 r., poz. 512, z późn. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Notification on a crossing of the 5% threshold in the total number of
votes


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. ("Company") announces
that the Company received a notification from Aviva Powszechne
Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. dated 17 July 2018, sent in
compliance with art. 69 sec. 1 and sec. 4 of the Act dated 29 July 2005
on public offerings and conditions governing the introduction of
financial instruments to organised trading, and on public companies.


According to the notification received, as a result of the purchase of
the Company’s shares on 11 July 2018, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva BZ WBK (“Aviva OFE”) crossed the 5% threshold in the total number
of votes in the Company.


Prior to the settlement of the aforementioned transaction, on 12 July
2018 Aviva OFE held 9 999 861of the Company’s shares, representing
4.9999% of the Company’s share capital (issued shares) and granting the
right to 9 999 861 of the votes at the Company’s General Meeting,
amounting to 4.9999% of the total number of votes.


Following the settlement of the aforementioned transaction, on 13 July
2018, Aviva OFE held 10 039 684 of the Company’s shares, representing
5.02% of the Company’s share capital (issued shares) and granting the
right to 10 039 684 of the votes at the Company’s General Meeting,
amounting to 5.02% of the total number of votes.


Legal basis: art. 70 point 1 of the Act dated 29 July 2005 on public
offerings and conditions governing the introduction of financial
instruments to organised trading, and on public companies (unified text:
Journal of Laws of 7 February 2018, item 512, as amended)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-18 Marcin Chludziński Prezes Zarządu
2018-07-18 Katarzyna Kreczmańska - Gigol Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl