KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. otrzymane od uprawnionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii

2019-06-04 18:38
publikacja
2019-06-04 18:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_20_2019_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_20_2019_appendix.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-04
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. otrzymane od uprawnionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2019 z dnia 16 maja 2019 r. dotyczącego zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2019 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a które Spółka otrzymała w dniu 4 czerwca 2019 r. od uprawnionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii.
Załączniki
Plik Opis
Raport_20_2019_załącznik.pdfRaport_20_2019_załącznik.pdf Projekty uchwał
Report_20_2019_appendix.pdfReport_20_2019_appendix.pdf Proposed resolutions - translation

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Proposed resolutions for the Ordinary General Meeting of KGHM Polska
Miedź S.A., received from an entitled Shareholder of the Company – the
State Treasury represented by the Minister of Energy


In reference to regulatory filing no. 17/2019 dated 16 May 2019 on a
change in the agenda of the Ordinary General Meeting of KGHM Polska
Miedź S.A. convened for 7 June 2019, the Management Board of KGHM Polska
Miedź S.A. hereby provides attached the proposed resolutions to be
discussed at the Ordinary General Meeting, which the Company received on
4 June 2019 from an entitled Shareholder of the Company – the State
Treasury represented by the Minister of Energy.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-04 Marcin Chludziński Prezes Zarządu
2019-06-04 Radosław Stach Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki