REKLAMA

Jak zaprezentować zobowiązania z tytułu factoringu odwrotnego w sprawozdaniu finansowym?

2009-11-26 09:48
publikacja
2009-11-26 09:48
Pytanie: Spółka zamierza zawrzeć z bankiem umowę factoringu odwrotnego, polegającą na tym, że faktor (bank) nabywa wierzytelności wobec spółki w drodze ich spłaty w celu wstąpienia w prawa wierzyciela. Przedmiotem nabycia będą wierzytelności przysługujące od spółki jej dostawcom.

Faktor będzie dokonywał spłaty wierzytelności w terminach płatności wskazanych przez spółkę. Spółka zobowiązana będzie do spłaty nabytych przez faktora wierzytelności w terminach określonych umową oraz odsetek za okres od dnia zapłaty na rzecz dostawcy do dnia spłaty zobowiązania wobec faktora. Czy zobowiązania spółki wobec dostawców, które w wyniku spłaty przez faktora stają się zobowiązaniami wobec faktora, nadal mają status handlowych, czy są to zobowiązania finansowe? Jak należy zaprezentować zobowiązania z tytułu factoringu odwrotnego w sprawozdaniu finansowym?

Odpowiedź: Zobowiązania wobec faktora, powstałe na skutek zastosowania factoringu odwrotnego, przyjmują charakter zobowiązań finansowych podlegających prezentacji w bilansie jako "Inne zobowiązania finansowe". Factoring odwrotny stanowi narzędzie polegając na finansowaniu przez wyspecjalizowaną instytucję factoringową zobowiązań w imieniu spółki wynikających z faktur wystawionych przez jej dostawców. Zobowiązanie takie jest spłacane następnie przez spółkę wraz z należnymi odsetkami za okres finansowania.

Na skutek zastosowania factoringu odwrotnego stosunek zobowiązaniowy, jaki istniał między dostawcą i spółką wygasł, a w jego miejsce powstał nowy - między spółką a faktorem.

Ze względu na to, że umowa factoringu nie jest umową kredytu ani pożyczki, zobowiązania z tego tytułu należy prezentować w bilansie w pasywach w pozycji B.III.2.c. "Inne zobowiązania finansowe".

Podstawa prawna:

· załącznik nr 1 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223).

Paweł Sałdyka
pracownik spółki audytorskiej

Sprawdź praktyczne rozwiązania dotyczące podatków, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy! BEZPŁATNIE! Potrzebujesz gotowych rozwiązań rzeczywistych problemów, z jakimi spotykasz się przy prowadzeniu księgowości?

Odpowiedzi na pytania księgowych zawarte w biuletynie "Wskazówki Księgowe w pytaniach i odpowiedziach" pozwolą Ci rozwiać wszystkie wątpliwości pojawiające się w Twojej pracy. Otrzymasz krótkie, jasne i konkretne odpowiedzi, jak postępować w określonych sytuacjach - bez zbędnych dywagacji prawniczych. Oszczędzisz swój czas i ustrzeżesz się błędów w księgowości. Wystarczy jedynie 15 minut w miesiącu, aby poznać aktualne praktyczne rozwiązania dotyczące:
√ podatków dochodowych;
√ VAT;
√ rachunkowości;
√ ubezpieczeń społecznych;
√ prawa pracy.

Jeszcze dziś skorzystaj z możliwości BEZPŁATNEGO zapoznania się z zawartością biuletynu "Wskazówki Księgowe w pytaniach i odpowiedziach".
Źródło:
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~pcichulski
"Na skutek zastosowania factoringu odwrotnego stosunek zobowiązaniowy, jaki istniał między dostawcą i spółką wygasł, a w jego miejsce powstał nowy - między spółką a faktorem." - hmm, nieprawda, zarówno cesja jak i subrogacja powoduje translatywne a nie nowacyjne nabycie wierzytelności. zatem nie zmienia się charakter zobowiązania,"Na skutek zastosowania factoringu odwrotnego stosunek zobowiązaniowy, jaki istniał między dostawcą i spółką wygasł, a w jego miejsce powstał nowy - między spółką a faktorem." - hmm, nieprawda, zarówno cesja jak i subrogacja powoduje translatywne a nie nowacyjne nabycie wierzytelności. zatem nie zmienia się charakter zobowiązania, zostaje ono takie samo. spłacający wstępuje w to samo zobowiązanie, które miał dłużnik względem poprzedniego wierzyciela. gdyby przyjąć, że jest inaczej to zrównalibyśmy cesję z nowacją a przecież zasadą jest, że o tym czy mamy do czynienia z nowacją decyduje animus novanti. jeśli go nie ma wprost wyrażonego w treści umowy, brak jest nowacji.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki