REKLAMA

JWA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 47/2020 z dn. 30.12.2020 r. - Zakończenie negocjacji dotyczących zakupu 20% udziałów w Prosta Giełda sp. z o.o.

2021-04-09 13:57
publikacja
2021-04-09 13:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-09
Skrócona nazwa emitenta
JWA S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 47/2020 z dn. 30.12.2020 r. - Zakończenie negocjacji dotyczących zakupu 20% udziałów w Prosta Giełda sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka”) niniejszym przekazuje uzupełnienie informacji zawartych w raporcie bieżącym ESPI nr 47/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. pt. „Zakończenie negocjacji dotyczących zakupu 20% udziałów w Prosta Giełda sp. z o.o.”. o informacje dot. warunków finansowych zawartej umowy oraz kwestii powiązań z druga stroną umowy.

Treść raportu bieżącego ESPI nr 47/2020 po uzupełnieniu brzmi następująco:

„Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI 35/2020 z dnia 26 października 2020 informuje, iż w dniu 30 grudnia 2020 r. zakończył negocjacje dotyczące zakupu 20% udziałów w spółce Prosta Giełda sp. z o.o. W drodze przeprowadzonych negocjacji Emitent odstąpił od zakupu udziałów w Spółce Prosta Giełda sp. z o.o. oraz podjął decyzję o zakupie licencji wraz z kodami źródłowymi rozwiązania Prosta Giełda.
Pozyskana licencja umożliwi Emitentowi przygotowanie rozwiązania technologicznego wspierającego pozyskiwanie dodatkowego finansowania przez użytkowników Inkubatora biznesu.

Cena zakupu powyższej licencji stanowi powyżej 90% wysokości kapitału własnego Emitenta na dzień 30.09.2020 r., wskazanego w raporcie za III kwartał 2020 r., przekazanym przez Emitenta do wiadomości publicznej w dniu 13 listopada 2020 r. w drodze raportu EBI nr 23/2020. Zarząd Emitenta wskazuje, że cena zakupu licencji wraz z kodami źródłowymi rozwiązania Prosta Giełda nie odbiega od powszechnie stosowanej ceny dla licencji dla rozwiązania fintech umożliwiającej pełne rozporządzanie kodem źródłowym w tym wprowadzanie w nim zmian.

Przedmiotowa umowa została zawarta z podmiotem, który na dzień publikacji niniejszego raportu EBI nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.”Emitent uznał powyższą informację za istotną dla działalności i dalszego rozwoju Emitenta gdyż jest ona następstwem realizacji Strategii Rozwoju Spółki na lata 2020-2022.”

Zarząd Emitenta wskazuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu tj. na dzień 9 kwietnia 2021 r. cena nabycia powyższej licencji została uiszczona w całości przez Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-09 Anna Nowicka-Bala Prezes Zarządu Anna Nowicka-Bala
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki