REKLAMA
WAŻNE

INFOSCAN S.A.: Zawarcie aneksu nr 2 do listu intencyjnego z Medintech GmbH - Medical Innovative Technologies z siedzibą w Linz (Austria)

2020-09-22 21:20
publikacja
2020-09-22 21:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-22
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Zawarcie aneksu nr 2 do listu intencyjnego z Medintech GmbH - Medical Innovative Technologies z siedzibą w Linz (Austria)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Infoscan S.A. („Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zawarcia listu intencyjnego z Medintech GmbH - Medical Innovative Technologies z siedzibą w Linz (Austria) („Medintech”) („LOI”) oraz raportu bieżącego ESPI nr 17/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zawarcia aneksu do LOI w zakresie rozszerzenia współpracy o dystrybucję produktów niezbędnych do walki z konsekwencjami choroby Covid-19 („Aneks nr 1”), informuje o zawarciu w dniu 22 września 2020 r. aneksu nr 2 do LOI („Aneks nr 2”).

Na mocy zawartego Aneksu nr 2, strony postanowiły o zakończeniu współpracy w zakresie dystrybucji testów diagnostycznych wykrywających przeciwciała specyficzne dla wirusa SARS-CoV-2, sprzętu medycznego (m.in. respiratory, kardiomonitory, termometry), środków ochrony osobistej (m.in. maski ochronne N95, maski chirurgiczne, kombinezony ochronne) i innych produktów niezbędnych do walki z konsekwencjami choroby Covid-19 zawartych w ofercie Medintech (m.in. żele i płyny dezynfekujące) (dalej łącznie jako "Produkty") z uwagi na bardzo niskie zainteresowanie Produktami ze strony potencjalnych nabywców na terytorium Polski.

Ponadto, zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 2, strony postanowiły rozszerzyć współpracę o integrację systemu Check Point Cardio („CPC”) z platformą telemedyczną Scansoft i rozpocząć działania promocyjne zintegrowanych CPC i Osascan na rynku kanadyjskim, a później na pozostałych rynkach zagranicznych gdzie Medintech i Infoscan mają partnerów biznesowych.

Wszelkie warunki przyszłej współpracy zostaną uzgodnione w stosownej umowie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Zawarcie Aneksu nr 2 do LOI nie rodzi zobowiązań finansowych, a jego strony mogą w każdym momencie zakończyć prowadzone rozmowy i negocjacje bez podania przyczyny.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-22 Piotr Sobiś Prezes Zarządu
2020-09-22 Maciej Nowak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki