REKLAMA

INFOSCAN: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.

2020-09-11 22:21
publikacja
2020-09-11 22:21
Zarząd Infoscan S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za II kwartał 2020 r.

W raporcie pierwotnym, kwartalne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe w bilansie, zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych omyłkowo nie zawierało pozycji oznaczonych cyframi arabskimi.

Ponadto, w punkcie 5 o tytule „Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale”, Spółka rozszerzyła komentarz zawarty w czwartym akapicie.

Treść przed zmianą:
„Zrealizowany w II kwartale 2020 r. wynik finansowy charakteryzuje się spadkiem, w odniesieniu do okresu porównawczego, przychodów ze sprzedaży o ok. 96,1% do kwoty 19.928,49 zł przy jednoczesnym spadku kosztów działalności operacyjnej o ok. 9% do kwoty 639.060,76 zł. W tym okresie głównymi kategoriami wydatków były wynagrodzenia oraz usługi związane z produkcją i rozwojem urządzeń diagnostycznych i systemów IT. Strata netto powiększyła się w okresie sprawozdawczym o ok. 407,9% do kwoty 604.203,29 zł. Z kolei dynamika wzrostu sumy aktywów w porównaniu do II kwartału 2019 roku wyniosła ok. 157,6% wskutek wzrostu sumy bilansowej do 5.317.685,28 zł, a kapitały własne wzrosły o 140,5% do kwoty 1.852.925,37 zł.”

Treść po zmianie:
„Zrealizowany w II kwartale 2020 r. wynik finansowy charakteryzuje się spadkiem, w odniesieniu do okresu porównawczego, przychodów ze sprzedaży o ok. 96,1% do kwoty 19.928,49 zł. Wynika on ze zrealizowanej w okresie porównawczym sprzedaży rozwiązań Grupy Infoscan do GBF International, której nie udało się powtórzyć w roku bieżącym. Emitent wskazuje, że nadal prowadzi prace i negocjacje zmierzające do przywrócenia realizacji zamówień od tego kontrahenta. Jednocześnie w II kwartale 2020 r. zaobserwowano spadek kosztów działalności operacyjnej o ok. 9% do kwoty 639.060,76 zł. W tym okresie głównymi kategoriami wydatków były wynagrodzenia oraz usługi związane z produkcją i rozwojem urządzeń diagnostycznych i systemów IT. Strata netto powiększyła się w okresie sprawozdawczym o ok. 407,9% do kwoty 604.203,29 zł, na co największy wpływ miały powyżej opisane zmiany w zakresie przychodów i kosztów. Z kolei dynamika wzrostu sumy aktywów w porównaniu do II kwartału 2019 roku wyniosła ok. 157,6% wskutek wzrostu sumy bilansowej do 5.317.685,28 zł, a kapitały własne wzrosły o 140,5% do kwoty 1.852.925,37 zł.”

Pozostałe kwestie nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki