Informacje o wynikach oferty prywatnej oraz dywidendzie

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-13
Skrócona nazwa emitenta
GLOBALWORTH POLAND
Temat
Informacje o wynikach oferty prywatnej oraz dywidendzie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zakazuje się publikacji lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady lub Japonii lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, gdzie działania takie są zastrzeżone lub zakazane przepisami prawa.

Spółka ogłasza łączną liczbę nowych akcji Spółki wyemitowanych w związku z ofertą prywatną akcji Spółki, ujawnionej przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 15/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. („Oferta Prywatna”).
Wyniki Oferty Prywatnej są następujące:
1. 95.541.401 akcji zostało przydzielonych Growthpoint Properties International (PTY) Ltd; oraz
2. 191.082.803 akcji zostało przydzielonych Globalworth Holding B.V.,
po cenie sprzedaży za akcję w kwocie 1,57 EUR.

Łączna liczba akcji wyemitowanych w ramach Oferty Prywatnej wynosi 286.624.204 („Nowe Akcje”) a Spółka pozyskała łącznie kwotę 450.000.000,28 EUR.
Spółka ogłasza, że:
1. dywidenda wynosi 48.703.312,13 PLN,
2. prawo do dywidendy przysługuje 442.757.383 akcji,
3. wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,11 PLN.

Ponadto, jak wskazano w raportach bieżących nr 10/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz nr 15/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., Spółka potwierdza, że:
1. 18 czerwca 2018 r. jest dniem ustalenia prawa do dywidendy,
2. 28 czerwca 2018 r. jest dniem dywidendy.

Z zastrzeżeniem zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Holenderski Urząd Rynków Finansowych (Stichting Autoriteit Financiële Markten), przewiduje się, że Nowe Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w połowie lipca 2018 r.

Niniejszy materiał nie stanowi materiału promocyjnego w znaczeniu art. 53 ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami.
Zakazuje się publikacji lub dystrybucji niniejszego materiału, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja, publikacja lub wykorzystanie są zastrzeżone lub zakazane przepisami prawa. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami i nie mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że po ich zarejestrowaniu, na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego albo w transakcji niepodlegającej obowiązkowi rejestracyjnemu zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.
Niniejsze materiały nie zawierają ani nie stanowią części oferty sprzedaży lub zaproszenia do złożenia lub próby pozyskania oferty papierów wartościowych i w żadnych okolicznościach nie będą stanowiły podstawy decyzji o zainwestowaniu lub nieinwestowaniu w papiery wartościowe Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Information
on results of the private placement and the dividend


Not
for release, publication or distribution directly or indirectly, in or
into the United States of America, Australia, Canada or Japan or in any
other jurisdiction where to do so would be restricted or prohibited by
law.


The
Company announces
the total number of the new Company’s shares under or in
connection with a private placement of the Company’s shares, as
disclosed to the public by the Company in its current report No. 15/2018
dated 8 June 2018 (the “Private Placement”).


The
results of the Private Placement are as follows:


1.    
95,541,401
of the shares were allotted to Growthpoint Properties International
(PTY) Ltd; and


2.    
191,082,803
of the shares were allotted to Globalworth Holding B.V.,


at
a sale price per one such share equal to EUR 1.57.


The
total amount of the shares issued under the Private Placement amounts to
286,624,204 (the “New Shares”) and the Company raised in
total EUR 450,000,000.28.


The
Company announces
that:


1.    
the
dividend amounts to PLN 48,703,312.13;


2.    
442,757,383
shares entitle the holders thereof to receive a dividend; and


3.    
the
dividend per share amounts to PLN 0.11.


Furthermore,
as also noted in its current reports No. 10/2018 dated 26 April 2018 and
No. 15/2018 dated 8 June 2018, the Company confirms
that:


1.    
18
June 2018 is the record date for the payment of the dividend; and


2.    
28
June 2018 is
the date of the payment of the dividend.


Subject
to the approval of a listing prospectus by the Dutch Authority for the
Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten),
trading in the New Shares is expected to commence in mid-July 2018.


This
material is not a promotional material in the meaning of article 53 of
the Polish Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction
of Financial Instruments to Organized Trading and on Public Companies
dated 29 July 2005, as amended.


This
material or any part hereof is not intended for distribution, whether
directly or indirectly, within the territory of or in the United States
of America or other jurisdictions where such distribution, publication
or use may be subject to restrictions or may be prohibited by law. The
securities referred to in this material have not been and will not be
registered under the U.S. Securities Act, and may only be offered or
sold within the United States under an exemption from, or in a
transaction not subject to, the registration requirements of the U.S.
Securities Act.

This material
does not contain or constitute or form part of any offer or invitation, or
any solicitation of an offer, for securities, and under no circumstances
shall form the basis for a decision to invest or not in the securities of
the Company.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-13 Rafał Pomorski CFO
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl