11,7000 zł
-0,43% -0,0500 zł
Esotiq & Henderson SA (EAH)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_wg_MSR_skonsolidowane_20190930_20191120.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 134 779 113 710 31 281 26 733
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 5 216 6 265 1 211 1 473
III. Zysk/strata brutto 3 047 5 661 707 1 331
IV. Zysk/strata netto 1 779 4 475 413 1 052
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -855 -5 580 -198 -1 312
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 441 -3 896 -567 -916
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 541 5 604 590 1 318
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -755 -3 872 -175 -910
IX. Aktywa razem 140 881 92 465 32 212 21 647
X. Zobowiązania 91 932 48 386 21 020 11 328
XI. Zobowiązania długoterminowe 33 370 4 869 7 630 1 140
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 58 562 43 517 13 390 10 188
XIII. Kapitał własny 48 949 44 079 11 192 10 320
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 51 52
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 1,52 2,42 0,35 0,57
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 1,49 2,38 0,35 0,56
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 21,92 19,74 5,01 4,62
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 21,92 19,74 5,01 4,62
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,5 1,00 0,11 0,23
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 132 615 112 751 30 779 26 508
XXIII. Zysk/strata z działalności operacyjnej 7 791 7 810 1 808 1 836
XXIV. Zysk/strata brutto 6 028 7 296 1 399 1 715
XXV. Zysk/strata netto 4 767 6 111 1 106 1 437
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 174 -5 057 40 -1 189
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 003 -3 899 -697 -917
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 218 5 598 51 1 316
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 611 -3 358 -606 -789
XXX. Aktywa razem 137 310 96 263 31 395 22 537
XXXI. Zobowiązania 85 250 47 532 19 492 11 128
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 28 896 4 869 6 607 1 140
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 56 354 42 663 12 885 9 988
XXXIV. Kapitał własny 52 060 48 731 11 903 11 409
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 51 52
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 2,18 2,78 0,51 0,65
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony Zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 2,13 2,74 0,50 0,64
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 23,31 21,82 5,33 5,11
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 23,31 21,82 5,33 5,11
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,50 1,00 0,11 0,23
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe wg MSR skonsolidowane 20190930 20191120.pdfSprawozdanie finansowe wg MSR skonsolidowane 20190930 20191120.pdf Raport QSr - Q3.2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Adam Skrzypek Prezes Zarządu
2019-11-20 Krzysztof Jakubowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.