0,9910 zł
0,10% 0,0010 zł
CI Games S.A. (CIG)

Publikacja Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Publikacja Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 12/2019 z dnia 30 maja 2019 r. oraz nr 15/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. (omyłkowo oznaczonego numerem 14/2019), niniejszym informuje, że na stronie internetowej Spółki, tj. www.cigames.com, w sekcji „Relacje Inwestorskie”, oraz na stronie internetowej Oferującego – Trigon Dom Maklerski S.A., tj. www.trigon.pl, w dniu 11 czerwca 2019 r. został opublikowany Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, przy jednoczesnym zastrzeżeniu ograniczonego prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego został sporządzony w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 10 czerwca 2019 roku uchwały nr 2/6/2019 w przedmiocie zmiany (uzupełnienia) uchwały Zarządu nr 3/5/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o podjęciu której Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 15/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 Marek Tymiński Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.