CI GAMES S.A.: Publikacja Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego

2019-06-11 09:35
publikacja
2019-06-11 09:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Publikacja Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 12/2019 z dnia 30 maja 2019 r. oraz nr 15/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. (omyłkowo oznaczonego numerem 14/2019), niniejszym informuje, że na stronie internetowej Spółki, tj. www.cigames.com, w sekcji „Relacje Inwestorskie”, oraz na stronie internetowej Oferującego – Trigon Dom Maklerski S.A., tj. www.trigon.pl, w dniu 11 czerwca 2019 r. został opublikowany Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, przy jednoczesnym zastrzeżeniu ograniczonego prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego został sporządzony w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 10 czerwca 2019 roku uchwały nr 2/6/2019 w przedmiocie zmiany (uzupełnienia) uchwały Zarządu nr 3/5/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o podjęciu której Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 15/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 Marek Tymiński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki