REKLAMA

CI GAMES S.A.: Całkowita spłata umowy o kredyt w rachunku bieżącym z mBank

2020-01-30 14:24
publikacja
2020-01-30 14:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-30
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Całkowita spłata umowy o kredyt w rachunku bieżącym z mBank
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 r. Spółka dokonała całkowitej spłaty kredytu w rachunku bieżącym, zawartej na czas oznaczony z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 00000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 0012545524-00291 („Bank”).
Przedmiotem umowy kredytu na rachunku bieżącym było udzielenie Spółce kredytu w wysokości 5.000.000,00 PLN (słownie: pięciu milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
O zawarciu ww. umowy kredytu oraz aneksie do tej umowy Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r.
Tym samym Spółka uregulowała wszelkie należności kredytowe wynikające z ww. umowy o kredyt w rachunku bieżącym wobec Banku istniejące na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego.
Niniejsza informacja została uznana za informację poufną z uwagi na jej istotne znaczenie dla Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-30 Marek Tymiński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki