REKLAMA

C&C ENERGY SA: Treści uchwał pojętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean& Carbon Energy S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.

2022-06-30 18:30
publikacja
2022-06-30 18:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
uchwaly_-_Clean&CarbonEnergy_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Treści uchwał pojętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean& Carbon Energy S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean& Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 na postawie § 19 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Wale Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean& Carbon Energy S.A., na którym podjęto uchwały o treści podanej w załączniku do niniejszego raportu. Jednocześnie Spółka informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło o podjęcia uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej z uwagi na brak kandydatów.
Załączniki
Plik Opis
uchwały - Clean&CarbonEnergy S.A.pdfuchwały - Clean&CarbonEnergy S.A.pdf Tresci uchawl podjetych w dniu 30 czerwca 2022 roku na ZWZA Clean & Carbon Energy S,A,

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-30 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki