REKLAMA

BANK PEKAO SA: Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zatrzymania całości wypracowanego w poprzednich latach zysku

2020-03-26 16:07
publikacja
2020-03-26 16:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-26
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zatrzymania całości wypracowanego w poprzednich latach zysku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 26 marca 2020 r. Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) pismo z dnia 26 marca 2020 r., w którym KNF wskazała, iż:

1. mając na uwadze obecną sytuację, związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy, KNF oczekuje, że banki – niezależnie od wszelkich podjętych już w tym zakresie działań – zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku;

2. KNF oczekuje niepodejmowania, bez uzgodnienia z KNF, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION


26.03.2020 - Report 10/2020: The PFSA letter regarding retention of
entire profit earned in previous yearsBank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank”) hereby informs that the Bank received
a letter on March 26, 2020 from the Polish Financial Supervision
Authority (the “PFSA”) dated March 26, 2020 where PFSA pointed that:3.
taking into account current situation related to the state of the
epidemic announced in Poland and possible further negative economic
consequences of this state, as well as their expected impact on banks,
the PFSA expects that banking sector - regardless of any actions already
undertaken in this respect - will retain entire profit earned in
previous years;4. the PFSA expects that no other actions are
undertaken without agreement with the PFSA, in particular those actions
outside of the scope of ongoing business and operating activities, which
may result in weakening of capital position.Legal basis: Art. 17
of (1) MAR – inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2020-03-26 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki