REKLAMA

ATREM S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy na wykonanie zadania pn.: Wybudowanie stacji elektroenergetycznej 110kV RS Siedliska umożliwiającej połączenie sieci instalacji Podstacji Trakcyjnej Siedliska PKP Energetyka S.A.

2023-07-27 12:31
publikacja
2023-07-27 12:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-27
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta umowy na wykonanie zadania pn.: Wybudowanie stacji elektroenergetycznej 110kV RS Siedliska umożliwiającej połączenie sieci instalacji Podstacji Trakcyjnej Siedliska PKP Energetyka S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2023 z dnia 07 lipca 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu umowy datowanej na 24 lipca 2023 r. z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (dalej zwanym Zamawiającym), na wybudowanie stacji elektroenergetycznej 110kV RS Siedliska, umożliwiającej połączenie sieci instalacji Podstacji Trakcyjnej Siedliska PKP Energetyka S.A.

Wynagrodzenie Emitenta ujęte w umowie wynosi 13.485.000,00 zł netto.

Strony ustaliły termin realizacji przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zgodnie z Umową. całkowita odpowiedzialność Emitenta z tytułu naliczonych kar umownych ograniczona jest do 40% wynagrodzenia umownego netto, nie wliczając kar za odstąpienia od umowy lub jej rozwiązanie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-27 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
2023-07-27 Przemysław Szmyt Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki