REKLAMA

APN PROMISE: Dookreślenie kapitału zakładowego APN Promise S.A.

2021-10-29 14:33
publikacja
2021-10-29 14:33
Zarząd spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 14/2019 z dnia 14 października 2019 roku informuje, iż w związku z zakończeniem pierwszego etapu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii L, w dniu 29 października 2021 roku złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego. Wysokość objętego kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii L wyniosła 7.600,00 zł.
W związku z dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego, § 8 ust. 1 Statutu Spółki po rejestracji zmian przez sąd otrzyma następujące brzmienie:

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.007.758,00 zł (jeden milion siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i zero groszy) i dzieli się na:
a)1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z przeznaczeniem dla Piotra Paszczyka,
b)1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c)3.395.894 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d)575.686 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
e)100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
f)135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
g)900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
h)240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
i)900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć grodzy) każda akcja,
j)1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć grodzy) każda akcja.
k)251.000 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć grodzy) każda akcja.„

Nowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.015.358,00 zł (jeden milion piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i zero groszy) i dzieli się na:
a)1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z przeznaczeniem dla Piotra Paszczyka,
b)1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c)3.395.894 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d)575.686 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
e)100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
f)135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
g)900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
h)240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
i)900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć grodzy) każda akcja,
j)1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć grodzy) każda akcja.
k)251.000 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć grodzy) każda akcja,
l)76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć grodzy) każda akcja.„Osoby reprezentujące spółkę:


Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki