REKLAMA

APATOR: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Apator SA z dnia 18 października 2021 roku

2021-10-18 14:08
publikacja
2021-10-18 14:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_RB_42_2021_Uchwaly_podjete_NWZ_18_10_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_RB_42_2021_plan_polaczenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-18
Skrócona nazwa emitenta
APATOR
Temat
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Apator SA z dnia 18 października 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Apator SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 18 października 2021 roku.
Ponadto Zarząd informuje, że:
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,
- podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik_RB_42_2021_Uchwały podjęte_NWZ_18_10_2021.pdfZałącznik_RB_42_2021_Uchwały podjęte_NWZ_18_10_2021.pdf Załącznik - podjęte uchwały
Załącznik_RB_42_2021_plan_połączenia.pdfZałącznik_RB_42_2021_plan_połączenia.pdf Załącznik - plan połączenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-18 Mirosław Klepacki Prezes Zarządu
2021-10-18 Jolanta Dombrowska Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki