ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie umowy dot. inwestycji w spółkę HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF

2020-07-31 22:25
publikacja
2020-07-31 22:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-31
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Zawarcie umowy dot. inwestycji w spółkę HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w ostatnim raporcie okresowym za I kwartał 2020 r. dotyczących inwestycji kapitałowej w HealthUp oraz informacji komunikowanych w tym zakresie raportami bieżącymi, w szczególności raportem bieżącym nr 2/2020, Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 31 lipca 2020 r. pomiędzy udziałowcami spółki portfelowej funduszu Joint Polish Investment Fund C.V. [JPIF] tj.: HealthUp Sp. z o.o. [HealthUp], w tym JPIF, a kanadyjską spółką Trudell Medical Limited będącą międzynarodowym liderem produkującym i dystrybuującym urządzenia medyczne [Inwestor] została zawarta umowa przewidująca zaangażowanie kapitałowe Inwestora w HealthUp [Umowa]. W tym samym dniu zostały spełnione warunki zawieszające wypłaty Pierwszej Transzy w formie pożyczki konwertowalnej na udziały w HealthUp w szczególności: zawarcie umowy pożyczki, umowy wspólników z udziałem Inwestora, powołanie przedstawicieli Inwestora w radzie nadzorczej HealthUp oraz zawarcie stosownych umów zastawu na udziałach oraz majątku HealthUp.

Zgodnie z zawartą Umową, Inwestor zainwestuje w HealthUp, poprzez udzielenie HealthUp pożyczki konwertowanej w kwocie ok. 5,9 mln zł [Pierwsza Transza] oraz po upływie 6 miesięcy, po spełnieniu warunków zawieszających oraz osiągnięcia przez HealthUp uzgodnionych kamieni milowych, poprzez objęcie akcji HealthUp w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie ok. 8,8 mln zł [Druga Transza]. Całkowita wartość inwestycji Inwestora w HealthUp, po spełnieniu uzgodnionych warunków zawieszających, wyniesie ok. 14,7 mln zł.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki konwertowalnej, o której mowa powyżej obejmuje zastaw na części udziałów HealthUp (w tym części udziałów posiadanych w HealthUp przez JPIF), uprawniających łącznie do 30,27% głosów, z których Inwestorowi będzie przysługiwało prawo głosu i zastaw na materialnych i niematerialnych składnikach majątku HealthUp na rzecz Inwestora.

Realizacja Drugiej Transzy Inwestycji uzależniona jest od spełniania określonych warunków zawieszających, w tym: przekształcenia HealthUp w spółkę akcyjną wraz z rejestracją ustalonej treści statutu HealthUp, dokonanie uzgodnionych zmian w składach organów HealthUp, zawarcie umowy dystrybucji pomiędzy HealthUp a podmiotem powiązanym z Inwestorem. Docelowo, Inwestorowi będzie przysługiwało 51% ogólnej liczby głosów w HealthUp.

Umowa zakłada, że każdy z warunków Drugiej Transzy powinien zostać spełniony w ciągu 6 miesięcy od zakończenia Pierwszej Transzy.

HealthUp rozwija mobilną platformę monitorowania i wspomagania leczenia chorób płuc wyposażoną w elektroniczny spirometr oraz oprogramowanie pozwalające na optymalizację diagnostyki i zarządzania chorobami układu oddechowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-31 Marek Orłowski Prezes Zarządu
2020-07-31 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki