REKLAMA
PILNE

ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej

2021-09-13 13:25
publikacja
2021-09-13 13:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-13
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Filipa Elżanowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień 13 września 2021 r. Oświadczenie o rezygnacji nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-13 Marek Orłowski Prezes Zarządku Marek Orłowski
2021-09-13 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu Anna Aranowska-Bablok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki