SMART > Poradniki > Kupno nieruchomości > Ile musisz zarabiać, żeby otrzymać Bezpieczny Kredyt 2%? Sprawdź to!

Ile musisz zarabiać, żeby otrzymać Bezpieczny Kredyt 2%? Sprawdź to!

Zastanawiasz się, czy posiadasz odpowiednią zdolność kredytową, aby wnioskować o Bezpieczny Kredyt 2%? Przeczytaj nasz artykuł i przekonaj się, czy warto rozpocząć poszukiwania swojej wymarzonej nieruchomości!

Ile musisz zarabiać, żeby otrzymać Bezpieczny Kredyt 2%? Sprawdź to!
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Pisaliśmy już o tym, które banki i na jakich warunkach oferują obecnie Bezpieczny Kredyt 2% oraz na czym polega Program Pierwsze Mieszkanie. Omówiliśmy już dostępne na rynku oferty. Wspominaliśmy też, że Rada Polityki Pieniężnej zgodziła się na liczenie zdolności kredytowej, przyjmując preferencyjne oprocentowanie proponowane przez rząd. Nadszedł zatem czas, aby pokazać, jak w praktyce będzie się kształtowała zdolność kredytowa klientów starających się o Bezpieczny Kredyt 2%.

Jakie parametry są brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej?

Przy Bezpiecznym Kredycie 2% zdolność kredytowa liczona jest zgodnie z zaleceniami Rady Polityki Pieniężnej, a więc przy uwzględnieniu dopłat do rat. To bardzo dobra informacja dla kredytobiorców, ponieważ dzięki temu ci mogą się starać o znacznie wyższe finansowania, niż ma to miejsce w sytuacji chęci skorzystania z ofert standardowych.

Banki określają zdolność kredytową swoich klientów przy uwzględnieniu szeregu parametrów. Wśród najistotniejszych danych, jakie trzeba podać, aby móc w sposób precyzyjny przeanalizować możliwości finansowe klientów, znajdują się:

 • ilość wnioskodawców;

 • rodzaj dochodu;

 • kwota dochodów netto;

 • liczba dzieci na utrzymaniu;

 • miesięczne koszty konsumpcyjne i mieszkaniowe;

 • miesięczne koszty finansowe, np. alimenty;

 • rodzaj oraz wysokość zobowiązań kredytowych i pożyczkowych;

 • dodatkowe dochody w postaci np.: alimentów, renty rodzinnej, 500+;

 • cel kredytu;

 • rodzaj nieruchomości;

 • lokalizacja nieruchomości;

 • wartość nieruchomości;

 • wysokość wkładu własnego;

 • kwota kredytu;

 • okres spłaty.

Na potrzeby stworzenia niniejszego artykułu policzyłam zdolność kredytową dla pięciu najczęściej spotykanych grup klientów, którzy starają się o uzyskanie Bezpiecznego Kredytu 2%:

 1. singli;

 2. osób samodzielnie wychowujących jedno dziecko;

 3. małżeństw bezdzietnych;

 4. rodzin 2+1 (dwójka rodziców i jedno dziecko);

 5. rodzin 2+2 (dwójka rodziców i dwójka dzieci).

Przy przeprowadzaniu analiz pomógł mi kalkulator zdolności od Pekao S.A. Kwoty zostały zaokrąglone do pełnych dziesiątek tysięcy. We wszystkich wyliczeniach przyjęłam, że wnioskodawcy są trzydziestolatkami, którzy nie posiadają żadnych aktywnych zobowiązań, pracują na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, a planowana do zakupu nieruchomość znajduje się we Wrocławiu.

Pamiętaj, proszę, że poniższe kalkulacje mają charakter jedynie symulacyjny, co oznacza, że ich wartości mogą różnić się od tych, jakie przedstawi Ci bank. Aby dokładnie sprawdzić swoje możliwości finansowe w odniesieniu do Bezpiecznego Kredytu 2%, skontaktuj się z przedstawicielem wybranej instytucji i wspólnie przeprowadźcie szczegółową analizę Twojej sytuacji.

Bezpieczny Kredyt 2% – zdolność kredytowa u SINGLA

Pierwszą grupą klientów, którym ustawa daje możliwość starania się o Bezpieczny Kredyt 2%, są single. Ważne, aby takie osoby nie posiadały w przeszłości, ani obecnie prawa własności lub spółdzielczego własnościowego do nieruchomości i znajdowały się w wieku do 45 lat.

Maksymalna wysokość kredytu na warunkach preferencyjnych, jaką może udzielić bank na zakup lub budowę nieruchomości to 500 tysięcy złotych. Jeśli jesteś singlem i planujesz starać się o środki na dokończenie budowy, to możesz liczyć na jedynie 100 tysięcy. Minimalny okres kredytowania to 15 lat. Maksymalny okres wynika z regulacji wewnętrznych banku oraz wieku klienta.

DOCHÓD w gospodarstwie domowym  (netto)


ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA przy mieszkaniu u rodziny [PLN]


ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA przy wynajmie za 3 000 PLN/mies. [PLN]

Okres spłaty

15 lat

20 lat

25 lat

30 lat

15 lat

20 lat

25 lat

30 lat

2 000 PLN

30 000

40 000

40 000

40 000

0

0

0

0

3 500 PLN

210 000

270 000

320 000

310 000

0

0

0

0

5 000 PLN

400 000

500 000

500 000

500 000

110 000

130 000

150 000

130 000

8 000 PLN

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

10 000 PLN

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

15 000 PLN

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Przy założeniu, że single nie ponoszą żadnych opłat mieszkaniowych i nie posiadają żadnych zobowiązań, wystarczy, aby zarabiali 3,5 tysiąca złotych, aby mogli starać się o kredyt na około 320 tysięcy. Takie osoby maksymalną kwotę Bezpiecznego Kredytu otrzymają zarabiając już 5 tysięcy złotych netto miesięcznie.

Osoby mieszkające w lokalach na wynajem, a z takimi najczęściej mam do czynienia, będą musiały zarabiać około 6 tysięcy netto miesięcznie, żeby uzyskać zdolność na poziomie 300 tysięcy złotych.

Bezpieczny Kredyt 2% – zdolność kredytowa w MAŁŻEŃSTWIE BEZDZIETNYM

Bezpiecznego kredytu nie otrzymają pary przebywające w związku nieformalnym i nieposiadające dzieci, dlatego wyliczenia zostały wykonanie dla małżeństw. W tym przypadku, aby otrzymać kredyt, żadne z małżonków nie może posiadać obecnie i nie mogło posiadać w przeszłości nieruchomości na własność, a dodatkowo co najmniej jeden z wnioskodawców musi znajdować się w wieku poniżej 45. roku życia.

Maksymalna kwota kredytu, o jaką mogą starać się rodziny to 600 tysięcy złotych. Maksymalny wkład własny, jaki możliwy jest do wniesienia to 200 tysięcy, ale ustawodawca dopuszcza możliwość skorzystania z Programu Mieszkanie bez Wkładu Własnego, gdzie zupełnie nie ma konieczności dysponowania wkładem do kredytu. Minimalny okres kredytowania to 15 lat.

DOCHÓD w gospodarstwie domowym  (netto)


ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA przy mieszkaniu u rodziny


ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA przy wynajmie za 3 000 PLN/mies.

Okres spłaty

15 lat

20 lat

25 lat

30 lat

15 lat

20 lat

25 lat

30 lat

2 000 PLN

0

0

0

0

0

0

0

0

3 500 PLN

100 000

120 000

140 000

130 000

0

0

0

0

5 000 PLN

340 000

410 000

460 000

420 000

0

0

0

0

8 000 PLN

600 000

600 000

600 000

600 000

420 000

500 000

580 000

510 000

10 000 PLN

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

15 000 PLN

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

Jeśli małżeństwo nie posiada żadnych zobowiązań i nie ponosi kosztów z tytułu wynajmu, to łączna wysokość miesięcznych dochodów netto w małżeństwie musi przekraczać 4 tysiące złotych, aby można się było starać o kredyt na kwotę około 250 tysięcy złotych. Przy 5 tysiącach dochodu możliwe będzie uzyskanie już 420 tysięcy kredytu.

Sytuacja będzie wyglądała nieco mniej korzystnie, jeśli małżonkowie mieszkają w wynajętej nieruchomości.

Bezpieczny Kredyt 2% – zdolność kredytowa u RODZICA SAMODZIELNIE WYCHOWUJĄCEGO DZIECKO

Kolejną grupą osób, którym ustawa daje możliwość starania się o Bezpieczny Kredyt 2%, są rodzice samodzielnie wychowujący dzieci. W tym przypadku można uzyskać maksymalnie 600 tysięcy złotych kredytu na zakup lub budowę od podstaw i 150 tysięcy na dokończenie budowy na okres minimum 15 lat.

DOCHÓD w gospodarstwie domowym  (netto)


ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA przy mieszkaniu u rodziny


ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA przy wynajmie za 3 000 PLN/mies.

Okres spłaty

15 lat

20 lat

25 lat

30 lat

15 lat

20 lat

25 lat

30 lat

2 000 PLN

0

0

0

0

0

0

0

0

3 500 PLN

40 000

40 000

50 000

40 000

0

0

0

0

5 000 PLN

270 000

330 000

370 000

330 000

100 000

130 000

150 000

130 000

8 000 PLN

600 000

600 000

600 000

600 000

590 000

600 000

600 000

600 000

10 000 PLN

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

15 000 PLN

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

Sytuacja samodzielnych rodziców jest nieco trudniejsza niż singli, ponieważ ci z jednej wypłaty muszą utrzymać dwie osoby. Dodatkowo banki najczęściej nie wliczają do dochodów alimentów i świadczeń socjalnych, a jeśli już w ogóle biorą je pod uwagę, to tylko jako przychód obniżający koszty utrzymania dziecka, nie jako dodatkowych dochód rodzica.

Aby samodzielny rodzic mógł sobie pozwolić na zakup kawalerki w dużym mieście, to musi zarabiać co najmniej 5 tysięcy złotych netto miesięcznie. Jeśli natomiast mieszka w wynajętym mieszkaniu, to jego dochody muszą przekraczać 6 tysięcy, aby można było w ogóle rozpocząć poszukiwania. Dochód netto na poziomie 6 tysięcy złotych miesięcznie pozwoli na osiągnięcie maksymalnego limitu Bezpiecznego Kredytu.

Bezpieczny Kredyt 2% – zdolność kredytowa u RODZINY 2+1

Bezpiecznego Kredytu nie może wziąć para bezdzietna, ale pary pozostające w związku nieformalnym i wspólnie wychowujący dziecko już tak. Takie pary oraz małżeństwa z dziećmi mogą otrzymać maksymalnie 600 tysięcy na zakup lub budowę lub 150 tysięcy na dokończenie budowy na minimalny okres 15 lat.

Zasady są identyczne, jak w przypadku małżeństw bezdzietnych: żaden z kredytobiorców nie może obecnie, ani też nie mógł w przeszłości posiadać nieruchomości i co najmniej jedna osoba musi znajdować się w wieku poniżej 45. roku życia. Można nie wnosić wkładu własnego w ogóle, ale jeśli już zdecydujecie się to zrobić, to jego maksymalna wysokość nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych.

DOCHÓD w gospodarstwie domowym  (netto)


ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA przy mieszkaniu u rodziny


ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA przy wynajmie za 3 000 PLN/mies.

Okres spłaty

15 lat

20 lat

25 lat

30 lat

15 lat

20 lat

25 lat

30 lat

2 000 PLN

0

0

0

0

0

0

0

0

3 500 PLN

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000 PLN

100 000

120 000

140 000

120 000

0

0

0

0

8 000 PLN

580 000

600 000

600 000

600 000

260 000

300 000

350 000

310 000

10 000 PLN

600 000

600 000

600 000

600 000

580 000

600 000

600 000

600 000

15 000 PLN

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

Przy wyliczaniu zdolności brane są pod uwagę wspólne dochody wnioskodawców, ale jedynie ze źródeł, które bank akceptuje. Warto zatem pamiętać o zachowaniu odpowiedniego stażu pracy i formy zatrudnienia.

Przy dochodzie w gospodarstwie domowym na poziomie 8 tysięcy złotych i zamieszkiwaniu u rodziny, już przy 20-letnim okresie kredytowania możliwe jest uzyskanie maksymalnej zdolności przewidzianej w programie rządowym. Aby jednak móc kupić nieruchomość w dużym mieście, trzeba zarabiać wspólnie co najmniej 6 tysięcy.

Sytuacja wygląda gorzej, kiedy mieszka się w wynajmowanym mieszkaniu. Przy kosztach utrzymania takiego mieszkania na poziomie 3 tysięcy złotych dopiero zarobek w wysokości 8 tysięcy netto miesięcznie pozwoli na zakup niewielkiej kawalerki w dużym mieście.

Zobacz również: Bezpieczny kredyt 2% dla Ukraińców i innych cudzoziemców – to możliwe, ale…

Bezpieczny Kredyt 2% – zdolność kredytowa u RODZINY 2+2

Ostatnią grupą, jaką wzięłam pod uwagę, był klasyczny model 2+2 (dwójka rodziców i dwójka dzieci). Utrzymanie dzieci nie jest tanie i banki doskonale o tym wiedzą, dlatego dopiero dochód na poziomie około 6 tysięcy złotych netto miesięcznie otwiera drogę ku możliwości zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania hipotecznego. Niestety dopiero przy kwocie 8 tysięcy miesięcznie zdolność robi się na tyle wysoka, żeby możliwy się stał zakup nieruchomości, która pomieści 4-osobową rodzinę. Zdecydowanie wyższych zarobków będą potrzebowały rodziny, które aktualnie mieszkają w wynajętym mieszkaniu.

DOCHÓD w gospodarstwie domowym  (netto)


ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA przy mieszkaniu u rodziny


ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA przy wynajmie za 3 000 PLN/mies.

Okres spłaty

15 lat

20 lat

25 lat

30 lat

15 lat

20 lat

25 lat

30 lat

2 000 PLN

0

0

0

0

0

0

0

0

3 500 PLN

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000 PLN

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000 PLN

400 000

470 000

540 000

480 000

90 000

110 000

120 000

110 000

10 000 PLN

600 000

600 000

600 000

600 000

410 000

490 000

560 000

500 000

15 000 PLN

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

Podsumowując, Bezpieczny Kredyt 2% to rozwiązanie, które ma na celu pomóc młodym ludziom w zakupie lub budowie pierwszej nieruchomości. Przy tym produkcie zdolność kredytowa liczona jest z uwzględnieniem dopłat rządowych, dlatego zdecydowanie łatwiej go otrzymać niż ma to miejsce przy ofertach kredytów udzielanych na standardowych warunkach.

Przeczytaj również: To już pewne! Bank Millennium nie udzieli Ci Bezpiecznego Kredytu 2%


Bezpieczny Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2% to produkt dedykowany osobom, które nie ukończyły 45. roku życia oraz nie były w przeszłości i nie są obecnie właścicielami domu lub mieszkania, albo też nie posiadają spółdzielczego własnościowego prawa do domu lub mieszkania. Bezpieczny kredyt 2% dedykowany jest dla:

 • singli;
 • osób samodzielnie wychowujących dzieci;
 • małżeństw;
 • osób pozostających w związkach nieformalnych, ale wspólnie wychowujących co najmniej jedno dziecko.


O jeden kredyt w programie rządowym może wnioskować maksymalnie dwóch wnioskodawców. W takim przypadku warunek wieku musi być spełniony przez minimum jednego z nich, ale warunek braku posiadania nieruchomości na własność powinien być spełniony przez obydwojga. Nie ma możliwości, żeby o Bezpieczny kredyt 2% zawnioskowała para pozostająca w związku nieformalnym lub dwójka przyjaciół, jeśli nie wychowują oni potomstwa. Wspólnie do kredytu nie przystąpi też rodzeństwo, czy rodzic z dzieckiem.

Maksymalna kwota kredytu to:

 • dla singli bez dzieci – 500 tysięcy złotych;
 • dla osób samodzielnie wychowujących dzieci, par wychowujących dzieci oraz małżeństw  – 600 tysięcy złotych.

Dodatkowo kredytobiorca będzie mógł wnieść 200 tysięcy wkładu własnego. Oznacza to, że docelowa wartość nieruchomości będzie mogła wynosić odpowiednio 700 lub 800 tysięcy złotych.

Warto podkreślić, że Program Pierwsze Mieszkanie można łączyć z Programem Mieszkanie Bez Wkładu Własnego, a więc kredytobiorca w ogóle nie musi dysponować środkami własnymi.

Dopłaty rządowe będą obowiązywać przez 10 lat (chyba, że kredytobiorca wcześniej utraci do nich prawo). W tym czasie kredytobiorca będzie płacił ratę w stałej wysokości, ale sam kredyt będzie miał konstrukcję oprocentowania równego i rat malejących. Po upływie 10 lat kredyt zostanie zamieniony na zobowiązanie o oprocentowaniu zmiennym i ratach równych.

Wysokość dopłaty do kredytu to różnica pomiędzy stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie, zgodnych ze standardową ofertą banku kredytującego, a oprocentowaniem kredytu ze stopą 2%.


Komentarze

Potwierdź że nie jesteś robotem!
Dziękujemy za zadanie pytania!
Nasi Redaktorzy odpowiedzą tak szybko jak to możliwe a informację o udzieleniu odpowiedzi prześlemy na podany adres e-mail .
Coś poszło nie tak. Prosimy spróbować ponownie później.
Artur
18.08.2023
Dzień dobry. Jesteśmy małżeństwem z 6 letnim dzieckiem. Obecnie wynajmujemy mieszkanie. Nasz dochód netto wynosi około 7 tysięcy. Chciałbym zapytać jaki i dlaczego ma wpływ na zdolność kredytową to gdzie i u kogo mieszkamy jeżeli Od razu po kupnie mieszkania chcielibyśmy się do niego bezwlocznie wprowadzić?
Justyna Redzik
Redaktor
Dzień dobry, to pytanie zadaje sobie zapewne wielu kredytobiorców. Oczywiście logiczne jest Państwa myślenie i w pełni się z nim zgadzam, jednak zdolność kredytowa liczona jest w konkretnym momencie. I właśnie w tym momencie należy wziąć pod uwagę wszelkie obciążenia Państwa dochodu. Bank nie jest w stanie przewidzieć, że w momencie płatności pierwszej raty kredytu hipotecznego nie będą już Państwo wynajmować tego mieszkania. Państwo też nie są w stanie tego w żaden 100% sposób udowodnić.

Poradniki