SMART > Poradniki > Kupno nieruchomości > Bezpieczny kredyt 2% w mBanku – wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Bezpieczny kredyt 2% w mBanku – wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Bezpieczny Kredyt 2% będzie dostępny w mBanku już we wrześniu bieżącego roku. To bardzo dobra wiadomość dla chętnych na zakup swojej pierwszej nieruchomości. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć, zanim złożysz wniosek o kredyt z dopłatą rządową w mBanku!

Bezpieczny kredyt 2% w mBanku – wszystko, co powinieneś wiedzieć!
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Na stronie internetowej mBanku od kilku dni możemy przeczytać informację, że od września instytucja dołączy do Programu Pierwsze Mieszkanie i zaprezentuje swoje oferty Bezpiecznego Kredytu. To dobra informacja dla osób planujących zakup mieszkania i skorzystanie z dopłat do kredytu, szczególnie tych pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz chcących budować dom z prefabrykatów. Co jeszcze warto wiedzieć o ofercie mBanku?

Zapraszam do lektury!

Z poniższego artykułu dowiesz się:

 • Kto będzie mógł zawnioskować o Bezpieczny kredyt 2% w mBanku?

 • O jaką kwotę będziesz mógł się starać w ramach Bezpiecznego kredytu 2% w mBanku?

 • Jakie wymogi będziesz musiał spełnić, aby otrzymać finansowanie?

 • Jakie cele będziesz mógł sfinansować w ramach tego kredytu?

 • Kiedy warto sięgnąć po wniosek o kredyt hipoteczny w mBanku, a kiedy zupełnie nie będzie miało to sensu?

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o ofercie Bezpiecznego kredytu 2% w innych bankach? Koniecznie przeczytaj poniższe artykuły i wybieraj świadomie!

Bezpieczny kredyt 2% w PKO BP – wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim złożysz wniosek!

Bezpieczny kredyt 2% w Pekao S.A. – wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim złożysz wniosek!

Bezpieczny kredyt 2% w Alior Banku – wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim złożysz wniosek!

Bezpieczny kredyt 2% w VeloBanku – wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Bezpieczny kredyt 2% w Santander Bank Polska S.A. – wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Dla kogo Bezpieczny kredyt 2% w mBanku?

Bezpieczny Kredyt 2% to jeden z elementów rządowego Programu Pierwsze Mieszkanie. Program ten ma nieść młodym ludziom pomoc w nabyciu pierwszej nieruchomości. Obok kredytu hipotecznego z dopłatą rządową w programie znajduje się również Konto Mieszkaniowe z roczną premią, która ma zachęcać do regularnego oszczędzania na zakup lub budowę pierwszego mieszkania czy domu.

Ustawa regulująca zasady ramowe Programu Pierwsze Mieszkanie dokładnie określa profil osoby, która może starać się o uzyskanie Bezpiecznego Kredytu 2%.

Kredyt na preferencyjnych warunkach kierowany jest do osób, które w dniu składania wniosku o zaciągnięcie zobowiązania, nie ukończyły 45. roku życia oraz nie są obecnie, ani też nie były w przeszłości właścicielami domu, mieszkania lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu.

Na wniosku kredytowym może się znaleźć maksymalnie dwóch kredytobiorców. W takim wypadku warunek wieku musi spełniać co najmniej jeden z nich, a warunek braku mieszkania muszą spełnić obydwoje. Dopuszczalne jest natomiast, aby wnioskodawcy posiadali konkretną ilość udziałów w nieruchomościach, które nabyli w drodze dziedziczenia lub spadku. Jeśli jesteś lub byłeś właścicielem takich udziałów, to koniecznie przeczytaj ten artykuł i sprawdź, czy Twoja sytuacja pozwoli Ci na uzyskanie Bezpiecznego Kredytu.

Wniosek o Bezpieczny kredyt 2% mogą złożyć wyłącznie:

 • single;

 • osoby samodzielnie wychowujące dzieci;

 • małżeństwa;

 • pary pozostające w związkach nieformalnych, ale wspólnie wychowujące co najmniej jedno dziecko.

Nie ma możliwości, żeby o Bezpieczny Kredyt 2% starała się wspólnie para pozostająca w związku nieformalnym i nieposiadająca wspólnie wychowywanych dzieci.

W kwestii warunku braku nieruchomości posiadanej na własność nie ma znaczenia rozdzielność majątkowa. Co prawda w takiej sytuacji o kredyt może zawnioskować jeden z małżonków, ale nie zmienia to faktu, że obydwoje nie powinni posiadać obecnie i w przeszłości własnego domu czy mieszkania.

W mBanku minimalny wiek kredytobiorcy w dniu składania wniosku o kredyt to 18 lat, a suma okresu kredytowania i wieku wnioskodawcy, którego dochód jest uwzględniony w kalkulacji zdolności kredytowej, nie może przekroczyć 67 lat.

Bezpieczny Kredyt 2% udzielany jest wyłącznie w złotówkach, dlatego mogą się o niego starać wyłącznie osoby zarabiające w polskiej walucie.

Jeśli o Bezpieczny Kredyt 2% w mBanku starają się obcokrajowcy posiadający obywatelstwo kraju nienależącego do krajów członkowskich Unii Europejskiej, to muszą oni posiadać kartę pobytu o ważności:

 • przy nieruchomościach w trakcie budowy – co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji;

 • przy gotowych nieruchomościach – co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Maksymalna i minimalna kwota Bezpiecznego kredytu 2% w mBanku

Ustawa nie określa minimalnej kwoty Bezpiecznego Kredytu 2%, o jaką mogą się starać wnioskodawcy. MBank posiada jednak takie obostrzenie. Tutaj minimalna kwota kredytu przeznaczonego na cel mieszkaniowy może wynosić 100 tysięcy złotych.

Chociaż przy standardowym rodzaju kredytu hipotecznego w mBanku maksymalna kwota kredytu to aż 2 miliony złotych, to ustawa wprowadza inne, zdecydowanie niższe progi. 

Maksymalna kwota Bezpiecznego Kredytu 2%, o jaką może się starać bezdzietny singiel to 500 tysięcy złotych na zakup lub budowę nieruchomości lub 100 tysięcy na jej wykończenie. Osoby samodzielnie wychowujące dzieci oraz małżeństwa mogą otrzymać 600 tysięcy złotych na zakup lub budowę lub 150 tysięcy na dokończenie budowy.

Okres kredytowania

Ustawa przewiduje, że minimalny okres, na jaki można wziąć Bezpieczny Kredyt 2%, wynosi 15 lat. Taki czas musi pojawić się we wniosku, ale nie oznacza to, że kredytu nie będzie można wcześniej nadpłacać. Będzie można to robić w sposób swobodny po upływie 3 lat. Maksymalny okres kredytowania w mBanku to 420 miesięcy.

System spłaty Bezpiecznego Kredytu 2%

Bezpieczny Kredyt 2% zostaje udzielony w systemie rat malejących oraz oprocentowania okresowo stałego. Przez pierwsze 10 lat, czyli w czasie, kiedy będą obowiązywały dopłaty rządowe, klient będzie płacił ratę w stałej wysokości. Wysokość tej raty zostanie w tym czasie ustalona dwukrotnie – na początku oraz po upływie 5 lat. Po upływie 10 lat oprocentowanie zostanie zmienione na zmienne, a raty na równe.

Zastanawiasz się, ile będzie wynosiła wysokość raty przez pierwsze 10 lat kredytowania? Rata będzie składała się z części kapitałowej oraz odsetkowej. Oprocentowanie części odsetkowej będzie sumą marży banku oraz stawki referencyjnej zamrożonej na poziomie 2%.

Wkład własny

Przy Bezpiecznym Kredycie 2% kredytobiorca może wnieść maksymalnie 200 tysięcy złotych wkładu własnego. Oznacza to, że maksymalna wartość nabywanej lub budowanej nieruchomości może wynosić 700 tysięcy w przypadku singli oraz 800 tysięcy w przypadku rodzin.

Bezpieczny Kredyt można przeznaczyć również na budowę domu na posiadanej już działce. Wówczas wartość wnoszonej jako wkład własny działki wraz z wartością kredytu nie mogą przekroczyć 1 miliona złotych.

Bezpieczny Kredyt można łączyć z Programem Mieszkanie bez Wkładu Własnego. Oznacza to, że kredytobiorcy zupełnie nie muszą posiadać wkładu własnego. Mogą skorzystać z gwarancji udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ten udziela gwarancji do 100 tysięcy złotych. Może ona objąć do 20% wartości inwestycji.

Wcześniejsza spłata

Przy Bezpiecznym kredycie 2% dokonanie przedterminowej spłaty części lub całości pożyczonego kapitału może skutkować utratą rządowych dopłat do kredytu, chyba że zajdzie jedna z poniższych przesłanek:

 1. nadpłaty dokonasz po upływie 3 lat od dnia udzielenia kredytu;

 2. nadpłata nie przekroczy wartości gwarancji BGK;

 3. łączna wysokość nadpłaty i wniesionego wkładu własnego nie przekroczą 200 tysięcy złotych;

 4. łączna wysokość nadpłaty oraz zapłaconej w danym miesiącu raty nie przekroczą wysokości pierwszej raty tego kredytu (raty po uprzednim pomniejszeniu o dopłatę rządową).

Dokonanie przedterminowej spłaty części lub całości pożyczonego kapitału w ramach Bezpiecznego kredytu 2% może skutkować utratą rządowych dopłat do kredytu.

Cel kredytu hipotecznego w mBanku

Bezpieczny Kredyt 2% może zostać przeznaczony na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym oraz na budowę domu. W mBanku z powodzeniem uzyskasz finansowanie na budowę domu na zgłoszenie, czy budowę domu z prefabrykatów.

MBank i akceptowane źródła dochodu przy kredycie hipotecznym

Jakie źródła dochodu są akceptowane w mBanku?

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – minimalny staż pracy to 3 miesiące. 

 • Umowa o pracę na czas określony – minimalny staż pracy to 3 miesiące. Okres pozostający do wygaśnięcia umowy 6 m-cy w przód.

 • Umowa zlecenia – minimalny staż pracy to 6 miesięcy.

 • Umowa o dzieło – minimalny staż pracy to 6 miesięcy.

 • Działalność gospodarcza – minimalny okres to co najmniej jeden pełny rok kalendarzowy rozliczony z Urzędem Skarbowym, liczony od 1 stycznia do 31 grudnia, rozliczony z US.

 • Renta – bank akceptuje to źródło dochodu, ale jedynie, kiedy renta została przyznana na czas nieokreślony.

 • Dochód z dywidendy – przynajmniej 2 okresy rozliczeniowe.

 • Kontrakt menedżerski – zasady jak przy umowie o pracę.

 • Dochody z najmu – najem lub dzierżawa nieruchomości musi trwać bez  przerwy  od  co najmniej 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku kredytowego.

 • Powołanie/mianowanie – zasady jak przy umowie o pracę.

 • Premie/nadgodziny – obliczane w sposób proporcjonalny.

Kiedy nie warto wnioskować o kredyt w mBanku?

Nie warto tutaj składać wniosku, kiedy chciałbyś nabyć nieruchomość z licytacji komorniczej lub kupić działkę i budować na niej dom według własnego projektu. Bank nie akceptuje przy wyliczaniu zdolności: diet kierowców, alimentów, 500+, dochodów wypłacanych przez agencje pracy tymczasowej, MBank nie przyjmuje też promes zatrudnienia.

Bezpieczny kredyt 2% w mBanku – wiedza w pigułce

WALUTA

PLN

SPOSÓB URUCHOMIENIA

jednorazowo lub w transzach

MINIMALNY OKRES KREDYTOWANIA

15 lat

MAKSYMALNY OKRES KREDYTOWANIA

420 miesięcy

FORMUŁA SPŁATY

 • Pierwsze 10 lat – kredyt uruchomiony w formule rat malejących i oprocentowania stałego (dla klienta rata jest równa).

 • Kolejne lata – przejście na raty równe i oprocentowanie zmienne.

MINIMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU

100 000 PLN

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU

 • 500 000 PLN – dla singli

 • 600 000 PLN – dla singli i par wychowujących dzieci oraz małżeństw.

Bezpieczny Kredyt 2%

Poradniki