SMART > Poradniki > Kupno nieruchomości > Bezpieczny kredyt 2% w Pekao S.A. – wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim złożysz wniosek!

Bezpieczny kredyt 2% w Pekao S.A. – wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim złożysz wniosek!

Zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny w programie Bezpieczny kredyt 2% w banku Pekao S.A.? Wszystko wskazuje na to, że będzie to możliwe już na początku lipca. Zanim jednak podpiszesz dokumenty, sprawdź, czy w ogóle będziesz miał szansę uzyskać decyzję pozytywną w tym banku!

Bezpieczny kredyt 2% w Pekao S.A. – wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim złożysz wniosek!
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Prezes Banku Pekao S.A., Leszek Skiba, wyraził nadzieję, że od początku lipca bieżącego roku bank dołączy do oferty produkt hipoteczny, jakim jest Bezpieczny kredyt 2%: „Robimy wszystko, aby zacząć od samego początku lipca, tak więc zaoferujemy ten kredyt. Myślę, że zainteresowanie będzie duże, ale wszystko zależy od puli udostępnionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego”. Jeśli tak się stanie, to Pekao S.A. będzie jednym z czterech banków, które deklarują przystąpienie do rządowego programu tuż po jego rozpoczęciu. W planach mają to jeszcze: PKO BP, Alior Bank oraz VeloBank.

Przeczytaj jeszcze:

Bezpieczny kredyt 2% w PKO BP – wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim złożysz wniosek!

Bezpieczny kredyt 2% w Alior Banku – wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim złożysz wniosek!

Bezpieczny kredyt 2% w Santander Bank Polska S.A. – wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Bezpieczny kredyt 2% w VeloBanku – wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Bezpieczny kredyt 2% w mBanku – wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Z poniższego artykułu dowiesz się:

 • kto będzie mógł zawnioskować o Bezpieczny kredyt w Pekao S.A.;

 • o jaką kwotę będziesz mógł się starać w ramach Bezpiecznego kredytu w Pekao S.A.;

 • jakie wymogi będziesz musiał spełnić, aby otrzymać finansowanie;

 • jakie cele będziesz mógł sfinansować w ramach tego kredytu;

 • kiedy warto sięgnąć po wniosek o kredyt hipoteczny w Pekao S.A., a kiedy zupełnie nie będzie miało to sensu.

Serdecznie zapraszam do lektury!

Kto może otrzymać Bezpieczny kredyt w Pekao S.A.?

Bezpieczny kredyt to jeden z elementów Programu Pierwsze Mieszkanie. To kolejna odsłona form wsparcia dla młodych osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości. Dzięki niemu single, pary z dziećmi i małżeństwa będą mogły kupić swój pierwszy dom jednorodzinny lub mieszkanie, a wszystko to za sprawą kredytu hipotecznego udzielanego na preferencyjnych warunkach i dofinansowanego ze środków budżetowych.

Kto może otrzymać kredyt w Programie Pierwsze Mieszkanie?

Program Pierwsze Mieszkanie dedykowany jest dla osób, które nie ukończyły 45. roku życia oraz nie mają obecnie, ani też nie posiadały w przeszłości mieszkania, domu lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu. Jeśli wnioskodawcami o kredyt hipoteczny będą dwie osoby, to warunek wieku będzie musiał zostać spełniony przez co najmniej jedną z nich, ale warunek braku nieruchomości muszą spełnić obydwoje.

Nie ma możliwości, aby do Bezpiecznego kredytu przystąpiły dwie osoby pozostające w związku nieformalnym i nieposiadający dzieci. Nie ma również możliwości, aby członkowie małżeństwa, w którym funkcjonuje ustrój rozdzielności majątkowej, zawnioskowali o kredyt, jako single.

O Bezpieczny kredyt 2% będą mogli wnioskować:

 • single;

 • osoby samodzielnie wychowujące dzieci;

 • małżeństwa;

 • pary pozostające w związku nieformalnym i wspólnie wychowujące co najmniej jedno dziecko;

 • małżeństwa posiadające dzieci.

Warunkiem przystąpienia do programu Bezpieczny kredyt 2% będzie posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej!

Koniecznie przeczytaj nasz artykuł o tym, czym jest zdolność kredytowa!

Maksymalna i minimalna kwota kredytu w programie Bezpieczny kredyt w banku Pekao S.A.

Program Pierwsze Mieszkanie nie zakłada limitu cenowego za jeden metr kwadratowy nieruchomości. Zasada ta dotyczy zarówno lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych kupowanych na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

Zgodnie z zasadami programu, maksymalna kwota kredytu, o jaką będzie mógł się starać jeden wnioskodawca to 500 tysięcy złotych. Przy dwójce wnioskodawców kwota ta wzrośnie do 600 tysięcy złotych. Dodatkowo możliwe będzie wniesienie maksymalnie 200 tysięcy wkładu własnego.

Warto zaznaczyć, że Program Pierwsze Mieszkanie można połączyć z Programem Mieszkanie bez wkładu własnego. Oznacza to, że o kredyt mogą się starać również osoby, które zupełnie nie dysponują żadnym wkładem własnym.

W banku Pekao S.A. nie funkcjonują minimalne limity określające wartość nabywanej nieruchomości. Oznacza to, że bank jest w stanie skredytować nawet najtańsze nieruchomości mieszkalne, jakie oferuje rynek (o ile ich sytuacja prawna jest bez zarzutu, a rodzaj nieruchomości jest akceptowanym przez bank zabezpieczeniem).

Okres kredytowania

Ustawa o bezpiecznym kredycie zakłada, że minimalny okres kredytowania nie może wynieść mniej niż 15 lat. Przez pierwsze 10 lat klient będzie płacił stałą ratę w wysokości sumy części kapitałowej raty, stawki referencyjnej ustalonej na stałej wysokości 2% oraz marży banku. Przez kolejne minimum 5 lat raty będą kształtowały się zgodnie z warunkami rynkowymi i będą miały charakter zmienny.

Reklama

Bank Pekao S.A. posługuje się stawką WIBOR 6M (w przyszłości będzie to WIRON), a stawki bazowe są aktualizowane raz w miesiącu.

Maksymalny okres kredytowania w Pekao S.A. to 420 miesięcy, a więc 35 lat. Należy jednocześnie pamiętać, że maksymalny dopuszczalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty ostatniej planowanej raty kredytu hipotecznego w tym banku nie może przekroczyć 70. roku życia. Jeżeli natomiast kredytobiorca będzie chciał spłacać raty kredytu po przekroczeniu 65 lat, to zostanie zobowiązany do wykupienia polisy na życie z cesją na bank.

Wkład własny

Przypomnijmy, że przy Bezpiecznym kredycie maksymalny wkład własny może wynieść 200 tysięcy złotych. Zasadniczo jednak wcale nie trzeba go posiadać, ponieważ można skorzystać dodatkowo z Programu Mieszkanie bez wkładu własnego.

Jeśli jednak zdecydujesz się wnieść wkład własny, to pamiętaj, że Pekao S.A. wymaga, aby wynosił on minimum 10% wartości nabywanej nieruchomości, jeśli jest nią lokal mieszkalny. Jeśli natomiast planujesz zakup domu jednorodzinnego, to wkład musi wynosić co najmniej 20% jego wartości.

Wcześniejsza spłata

Bezpiecznego kredytu nie można nadpłacać przez okres 3 lat od dnia udzielenia finansowania. Jeśli przed upływem tego czasu kredytobiorca dokona przedterminowej spłaty, to dopłaty do rat wygasną z ostatnim dniem miesiąca, w którym wystąpiła wpłata. Nawet jeśli po tym terminie będziesz w dalszym ciągu otrzymywać dopłaty, to będziesz zobowiązany, aby oddać je do Rządowego Funduszu Gwarancyjnego.

Bezpiecznego kredytu nie można nadpłacać przez okres 3 lat od dnia udzielenia finansowania.

Istnieją jednak 3 wyjątki od tej zasady. Prawa do dofinansowania nie stracisz, kiedy:

 1. nadpłata dotyczyć będzie części objętej gwarancją (sytuacja taka może mieć miejsce, kiedy łączysz Bezpieczny kredyt z Mieszkaniem bez wkładu własnego);

 2. łączna kwota nadpłaty i wniesionego wkładu własnego nie przekroczy 200 tysięcy złotych;

 3. łączna wysokość nadpłaty wraz z zapłaconą ratą nie przekroczy wysokości pierwszej raty, jaką zapłacił kredytobiorca.

Po upływie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy każdy kredyt hipoteczny można nadpłacać bezpłatnie. Jest to zagwarantowane ustawowo.

Bank Pekao S.A. a ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym

Kredyty udzielane w ramach programu Bezpieczny kredyt oraz wszystkie kredyty hipoteczne zaciągnięte po 16 września 2022 roku będą zwolnione z obowiązku przystąpienia do ubezpieczenia pomostowego, a więc ubezpieczenia do czasu wpisu do hipoteki.

Każda nieruchomość sfinansowana w ramach kredytu mieszkaniowego w Pekao S.A. musi zostać ubezpieczona. Klient może dostarczyć zakupioną przez siebie na rynku polisę nieruchomości lub kupić ubezpieczenie za pośrednictwem banku. Polisa musi posiadać cesję na bank.

Minimalna wymagana przez bank suma ubezpieczenia to równowartość zaciągniętego kredytu. Klient może na własne życzenie ubezpieczyć nieruchomość na wyższą kwotę. Ubezpieczenie musi trwać przez cały okres kredytowania.

Zakup ubezpieczenia nieruchomości za pośrednictwem banku wiąże się z obniżeniem marży o 1 p.p. Mowa tutaj o pełnym pakiecie, a więc:

 • ubezpieczeniu budynków i lokali – składka w wysokości 0,1% sumy ubezpieczenia;

 • ubezpieczeniu ruchomości domowych – wysokość składki zależna od wybranej sumy ubezpieczenia;

 • ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym – wysokość składki zależna od wybranej sumy ubezpieczenia.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie na życie, to bank zawiesił współpracę z TU Allianz i z tego względu, jeśli oferta wymaga posiadania takiego produktu, to klient musi go nabyć samodzielnie na rynku i ustanowić cesję praw z ubezpieczenia na bank.

Reklama

(fot. Justyna Redzik / Opracowanie własne)

Cel kredytu

Bank Pekao S.A. w ramach kredytu hipotecznego z powodzeniem kredytuje następujące nieruchomości:

 • zakup domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym (wyposażonego w instalację elektryczną, wodociągową, cieplną itp., umożliwiającą zamieszkiwanie tego domu przez cały rok) na działce
  rekreacyjnej;

 • nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej (na rynku pierwotnym) lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu / prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym;

 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej w prawo odrębnej własności;

 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

 • zakup domu jednorodzinnego z częścią usługową (całkowita powierzchnia usługowa nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej tego domu);

 • zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego wraz z garażem / wyodrębnionym miejscem postojowym, stanowiącym przedmiot odrębnej własności / miejscem postojowym, nabywanym w ramach udziału wraz z prawami i obowiązkami wynikającymi z tzw. umowy quoad usum uprawniającej współwłaścicieli do współposiadania rzeczy wspólnej poprzez wydzielenie współwłaścicielowi (współwłaścicielom) części nieruchomości do wyłącznego użytku, z zastrzeżeniem, że finansowanie garażu / wyodrębnionego miejsca postojowego / miejsca postojowego ze środków pochodzących z kredytu nie przekroczy 15% ceny domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, stanowiącego podstawowy cel kredytowania;

 • zakup garażu lub wyodrębnionego miejsca postojowego;

 • zakup nieruchomości gruntowej, przeznaczonej pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe / prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości;

 • zakup udziału w nieruchomości / spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu;

 • spłata, w wysokości aktualnego zadłużenia, kredytu przeznaczonego i wykorzystanego na cele mieszkaniowe, zaciągniętego przez Wnioskodawcę w banku lub instytucji finansowej i terminowo spłacanego;

 • nabycie od osoby fizycznej praw wynikających z umowy o wybudowanie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, zawartej z deweloperem /spółdzielnią mieszkaniową.

W ramach kredytu budowlano-hipotecznego bank skredytuje inwestycje, takie jak:

 • budowa domu jednorodzinnego na działce gruntu przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe;

 • budowa domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym (wyposażonego w instalację elektryczną, wodociągową, cieplną itp. umożliwiające zamieszkiwanie tego domu przez cały rok) na działce rekreacyjnej;

 • zakup nieruchomości z rozpoczętą budową i dokończenie tej budowy;

 • zakup lokalu mieszkalnego (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu / prawa odrębnej własności lokalu) / udziału w nieruchomości/spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym i przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych / prac wykończeniowych;

 • wykup mieszkalnego lokalu komunalnego lub zakładowego i przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych;

 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej w prawo odrębnej własności i przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych;

 • nadbudowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja, remont domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;

 • adaptacja pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne;

 • budowa domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, realizowana przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową, firmę deweloperską, inny podmiot działający na rynku budownictwa mieszkaniowego) lub przeprowadzenie prac wykończeniowych tzw. systemem gospodarczym;

 • budowa domu jednorodzinnego z częścią usługową z zastrzeżeniem, że całkowita powierzchnia usługowa nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej tego domu;

 • budowa domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, o której mowa w pkt 9, wraz z garażem / wyodrębnionym miejscem postojowym stanowiącym przedmiot odrębnej własności / miejscem postojowym, nabywanym w ramach udziału przez Wnioskodawcę wraz z prawami i obowiązkami wynikającymi z tzw. umowy quoad usum uprawniającej współwłaścicieli do współposiadania rzeczy wspólnej poprzez wydzielenie współwłaścicielowi (współwłaścicielom) części nieruchomości do wyłącznego użytku, z zastrzeżeniem, że finansowanie garażu /wyodrębnionego miejsca postojowego / miejsca postojowego ze środków pochodzących z kredytu nie przekroczy 15% ceny domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, stanowiącego podstawowy cel kredytowania;

 • spłata, w wysokości aktualnego zadłużenia, kredytu przeznaczonego i wykorzystanego na cele mieszkaniowe, zaciągniętego przez Wnioskodawcę w innym banku lub instytucji finansowej i terminowo spłacanego oraz przeprowadzenie prac wykończeniowo-modernizacyjnych;

 • nabycie od osoby fizycznej praw wynikających z umowy o wybudowanie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, zawartej z deweloperem /spółdzielnią mieszkaniową lub przeprowadzenie prac wykończeniowych.

Sprawdź, ile musisz zarabiać, żeby otrzymać Bezpieczny Kredyt 2%!

Akceptowane przez Bank Pekao S.A. źródła dochodu

Z powodzeniem możesz wnioskować o kredyt w Pekao S.A., jeśli uważasz, że posiadasz zdolność kredytowa, a Twoje dochody pochodzą z:

 • umowy o pracę – minimalny okres zatrudnienia u aktualnego pracodawcy wynosi 1M, ale równocześnie minimalny okres uzyskiwania dochodów wynosi 12M (przez pojęcie „dochody” rozumie się dochody ze wszystkich źródeł akceptowalnych przez bank); dochody w okresie ostatnich 12M powinny być regularne i w podobnej wysokości; dopuszczalna 1 przerwa w dochodach nieprzekraczająca 31 dni;

 • umowy o pracę na czas określony – minimalny okres zatrudnienia u aktualnego pracodawcy wynosi 1M, ale równocześnie minimalny okres uzyskiwania dochodów wynosi 12M; dochody w okresie ostatnich 12M powinny być regularne i w podobnej wysokości; dopuszczalna 1 przerwa w dochodach nieprzekraczająca 31 dni; dodatkowo wymagane są poniższe dane finansowe za ubiegły rok (dodatkowa weryfikacja dochodu): dochód z PIT za ubiegły rok LUB dochód z zaświadczenia z US LUB roczny dochód obliczony na podstawie historii rachunku za ubiegły rok;

  Reklama
 • umowy zlecenie – minimalny okres uzyskiwania dochodu to 12M;

 • umowy o dzieło minimalny okres uzyskiwania dochodu to 12M;

 • działalności gospodarczej minimalny okres prowadzenia działalności, bez jej zawieszania, wynosi 12 miesięcy;

 • renty – bank akceptuje dochód z renty; jako dochód z tytułu renty należy rozumieć dochód uzyskiwany z tytułu: stałej renty krajowej, innej renty czasowej oraz stałej renty zagranicznej;

 • dochodów z dywidendy – przyjmowane są jako dochody dodatkowe i analizowane są z ostatnich 12 miesięcy;

 • diet kierowców – minimum 12 m-cy + wpływ na konto z tytułem- dieta (nie może być delegacja i dieta razem);

 • kontraktów menadżerskichtraktowane w identyczny sposób, jak umowy cywilnoprawne;

 • umów o pracę za granicąbrane pod uwagę 12 miesięcy w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony oraz 24 miesięcy w przypadku umów na czas określony;

 • dochodów z najmuśrednia z 12 miesięcy;

 • powołania lub mianowania minimum 12 miesięcy.

Bank akceptuje wynagrodzenie wypłacane w gotówce.

Kiedy NIE WARTO wnioskować o kredyt w Pekao S.A.?

W Banku Pekao S.A. nie ma możliwości zabezpieczenia kredytu hipotecznego na działce rolnej. Z tego względu nie można wziąć kredytu na zakup samej działki. Jeśli chciałbyś zbudować dom na działce rolnej, to będziesz musiał wziąć od razu kredyt na zakup działki i budowę jednocześnie. Wniosek będzie miał szansę zostać rozpatrzony pozytywnie, jeśli wielkość działki nie przekroczy 0,3 ha (z niewielkimi wyjątkami).

Tutaj nie skredytujesz też zakupu działki rekreacyjnej. Jeśli już taką posiadasz i chciałbyś na niej postawić dom, to Pekao S.A. udzieli kredytu wyłącznie na dom całoroczny letniskowy.

Bank wymaga, aby nieruchomość została oddana do użytkowania. Nie pozwoli na zakup domu w budowie, jeśli nie zawnioskujesz dodatkowo o środki na wykończenie. Przy budowie bank będzie patrzył nieprzychylnym okiem na nieruchomości w stanie deweloperskim. Preferowany jest stan wykończony.

Bank nie akceptuje dochodów z alimentów, dodatków mieszkaniowych i świadczeń 500+. Bank nie uwzględnia również promes zatrudnienia. Premie, nadgodziny i prowizje brane są pod uwagę, ale wyłącznie wówczas, gdy mają regularny charakter.

Zobacz również: Bezpieczny kredyt 2% – przegląd aktualnych ofert. Czy to się naprawdę opłaca?

Bezpieczny kredyt w Banku Pekao S.A. – wiedza w pigułce

 1. Program Pierwsze Mieszkanie dedykowany jest dla osób, które nie ukończyły 45. roku życia oraz nie mają obecnie, ani też nie posiadały w przeszłości mieszkania, domu lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu. 

 2. Bezpieczny kredyt mogą wziąć single, pary z dziećmi i małżeństwa.

 3. Nie ma możliwości, aby do Bezpiecznego kredytu przystąpiły dwie osoby pozostające w związku nieformalnym i nieposiadający dzieci.

 4. Nie ma możliwości, aby członkowie małżeństwa, w którym funkcjonuje ustrój rozdzielności majątkowej, zawnioskowali o kredyt, jako single.

 5. Maksymalna kwota kredytu, o jaką będzie mógł się starać jeden wnioskodawca to 500 tysięcy złotych. Przy dwójce wnioskodawców kwota ta wzrośnie do 600 tysięcy złotych. Dodatkowo możliwe będzie wniesienie maksymalnie 200 tysięcy wkładu własnego.

 6. Program Pierwsze Mieszkanie można połączyć z Programem Mieszkanie bez wkładu własnego.

 7. Bank jest w stanie skredytować nawet najtańsze nieruchomości mieszkalne, jakie oferuje rynek.

 8. Maksymalny okres kredytowania w Pekao S.A. to 420 miesięcy, a więc 35 lat.

 9. Bank akceptuje wynagrodzenie wypłacane w gotówce.

 10. Maksymalny dopuszczalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty ostatniej planowanej raty kredytu hipotecznego w tym banku nie może przekroczyć 70. roku życia.

 11. Bezpiecznego kredytu nie można nadpłacać przez okres 3 lat od dnia udzielenia finansowania.

 12. Każda nieruchomość sfinansowana w ramach kredytu mieszkaniowego w Pekao S.A. musi zostać ubezpieczona.

 13. Umowa o pracę – minimalny okres zatrudnienia u aktualnego pracodawcy wynosi 1M.

 14. W Pekao S.A. nie kupisz samej działki rolnej, ani też samej działki rekreacyjnej.

 15. Bank będzie wymagał, aby kwota kredytu pozwalała na wykończenie nieruchomości do tego stopnia, aby ta mogła otrzymać pozwolenie na użytkowanie. Preferowanym stanem zaawansowania jest stan wykończony (pod klucz).

Bezpieczny Kredyt 2%

Poradniki