0,5560 zł
1,28% 0,0070 zł
Bras SA (BSA)

Akcjonariat - BRAS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 48 957 011,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 88 851 200 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57 000 000
Liczba głosów na WZA: 88 851 200 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,15%
Kapitał akcyjny: 17 770 240,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57 000 000
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,15%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 35,85%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Krzyżanowska Małgorzata 38 000 000 (42,77%) 38 000 000 (42,77%) 2021-09-16 -
Carom sp. z o.o. 19 000 000 (21,38%) 19 000 000 (21,38%) 2021-03-17 AQT, DEV

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - subskrypcja prywatna 27 500
10,00 77 500
775 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 27 500
10,00 105 000
1 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2 000 000
0,10 16 982 000
1 698 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-07
seria A - akcje założycielskie 2011-05-11 50 000
500 000,00
10,00 10,00 50 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-02-01
2011-09-17
seria G - subskrypcja prywatna 2011-08-08 482 000
0,10 14 982 000
1 498 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - prywatna subskrypcja 2011-08-08 482 000
0,00
0,10 0,00 14 982 000
1 498 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2011-08-08 825 000
82 500,00
0,10 0,10 12 000 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-02-01
2011-09-08
seria D - Mirosław Knociński 2011-08-08 675 000
67 500,00
0,10 0,10 11 175 000
1 117 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:100 2011-08-08
0,10 10 500 000
105 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-08
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2012-10-01 10 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 2012-10-01 6 250 000
0,10 23 232 000
2 323 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-21
seria K - subskrypcja prywatna 2013-05-08 619 264
309 632,00
0,10 0,50 23 851 264
2 385 126,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-11
seria L - subskrypcja prywatna 2013-05-08 601 137
222 420,69
0,10 0,37 24 452 401
2 445 240,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-11
seria Ł - subskrypcja prywatna 2013-05-08 3 179 599
317 959,90
0,10 0,10 27 632 000
2 763 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-11
seria M - prawo poboru 1:1 2013-06-24 27 632 000
2 763 200,00
0,10 0,10 55 264 000
5 526 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-21
seria N - subskrypcja prywatna 2013-10-22 8 300 000
1 245 000,00
0,10 0,15 63 564 000
6 356 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-28
scalenie akcji 100:1 2014-04-16
10,00 635 640
6 356 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-07
renumeracja akcji: seria A1 i B1 2014-04-16
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D1 - prawo poboru 1:79 konwalidacja kapitału 2016-02-15 50 215 560
10 043 112,00
0,20 0,20 50 851 200
10 170 240,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-21
zmiana firmy z Inventi SA na Bras SA 2016-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-30
seria E1 - subskrypcja prywatna 2020-06-17 38 000 000
7 600 000,00
0,20 0,20 88 851 200
17 770 240,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-01-08

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Noxon Ltd. 0 (-8 785 000) 0,00 (-9,89) 0 (-8 785 000) 0,00 (-9,89) 2021-03-18
Stark Invest LLC 0 (-14 940 860) 0,00 (-16,82) 0 (-14 940 860) 0,00 (-16,82) 2021-03-17
Krzyżanowska Małgorzata 25 055 000 28,20 25 055 000 28,20 2021-03-17
Stark Invest LLC 14 940 860 (-8 785 000) 16,82 (-29,84) 14 940 860 (-8 785 000) 16,82 (-29,84) 2021-01-29
Noxon Ltd. 8 785 000 9,89 8 785 000 9,89 2021-01-29
Carom sp. z o.o. 38 000 000 42,77 (-31,96) 38 000 000 42,77 (-31,96) 2021-01-25
Carom sp. z o.o. 38 000 000 74,73 38 000 000 74,73 2021-01-25
Terepka Robert 1 995 826 (-841 150) 3,92 (-1,66) 1 995 826 (-841 150) 3,92 (-1,66) 2019-11-04
Terepka Robert 2 836 976 (365 000) 5,58 (0,72) 2 836 976 (365 000) 5,58 (0,72) 2018-07-12
Terepka Robert 2 471 976 (-111 675) 4,86 (-0,22) 2 471 976 (-111 675) 4,86 (-0,22) 2018-03-08
Terepka Robert 2 583 651 5,08 2 583 651 5,08 2018-02-20
Fleszar Urszula 0 (-3 455 422) 0,00 (-6,80) 0 (-3 455 422) 0,00 (-6,80) 2017-05-19
Fleszar Urszula 3 455 422 6,80 3 455 422 6,80 2017-05-10
Walton Spencer LLC 0 (-24 526 660) 0,00 (-48,23) 0 (-24 526 660) 0,00 (-48,23) 2017-03-16
Walton Spencer LLC 24 526 660 (-408 283) 48,23 (-0,81) 24 526 660 (-408 283) 48,23 (-0,81) 2016-12-09
Walton Spencer LLC 24 934 943 (-495 195) 49,04 (-0,97) 24 934 943 (-495 195) 49,04 (-0,97) 2016-12-08
Walton Spencer LLC 25 430 138 (-633 362) 50,01 (-1,24) 25 430 138 (-633 362) 50,01 (-1,24) 2016-12-07
Stark Invest LLC 23 725 860 46,66 (19,96) 23 725 860 46,66 (19,96) 2016-07-26
Stark Invest LLC 23 725 860 26,70 23 725 860 26,70 2016-07-26
Walton Spencer LLC 26 063 500 51,25 26 063 500 51,25 2016-07-21
Walton Spencer LLC 26 063 500 (26 000 000) 51,25 (41,27) 26 063 500 (26 000 000) 51,25 (41,27) 2016-07-21
New Tech Venture SA 123 941 0,24 (-19,26) 123 941 0,24 (-19,26) 2016-07-21
New Tech Venture SA 123 941 (91 827) 19,50 (14,45) 123 941 (91 827) 19,50 (14,45) 2016-03-10
Knociński Mirosław WZA 0 (-63 551) 0,00 (-9,99) 0 (-63 551) 0,00 (-9,99) 2016-03-10
Ratyński Paweł WZA 1 000 (-52 482) 0,16 (-8,25) 1 000 (-52 482) 0,16 (-8,25) 2016-02-17
Ratyński Paweł WZA 53 482 (-4 946 519) 8,41 (-0,63) 53 482 (-4 946 519) 8,41 (-1,06) 2015-12-22
New Tech Venture SA WZA 32 114 (-3 179 205) 5,05 32 114 (-3 179 205) 5,05 2015-12-22
Knociński Mirosław WZA 63 551 (-4 461 449) 9,99 (2,88) 63 551 (-4 461 449) 9,99 (2,88) 2015-12-22
Walton Spencer LLC 63 500 9,98 (0,98) 63 500 9,98 (0,98) 2015-11-11
Walton Spencer LLC 63 500 9,00 63 500 9,00 2015-11-11
InventionMed SA 1 500 (-7 910 294) 0,23 (-12,21) 1 500 (-7 910 294) 0,23 (-12,21) 2015-11-06
Knociński Mirosław WZA 4 525 000 (4 479 750) 7,11 4 525 000 (4 479 750) 7,11 2015-07-24
Knociński Mirosław WZA 45 250 (-6 309 850) 7,11 (-4,38) 45 250 (-6 309 850) 7,11 (-4,93) 2015-07-24
New Tech Venture SA 3 211 319 (3 179 206) 5,05 3 211 319 (3 179 206) 5,05 2015-03-19
New Tech Venture SA 32 113 5,05 32 113 5,05 2015-03-19
InventionMed SA 7 911 794 (7 832 677) 12,44 7 911 794 (7 832 677) 12,44 2015-03-11
InventionMed SA 79 117 (-6 221 883) 12,44 (2,53) 79 117 (-6 221 883) 12,44 (2,13) 2015-03-11
Starhedge SA 3 249 178 (3 216 687) 5,11 3 249 178 (3 216 687) 5,32 (0,21) 2013-12-23
Starhedge SA 32 491 (-7 909) 5,11 (5,03) 32 491 (-7 909) 5,11 (5,03) 2013-12-23
Starhedge SA 40 400 (-1 959 600) 0,08 (-7,15) 40 400 (-1 959 600) 0,08 (-7,87) 2013-12-23
Bras SA akcje własne 0 (-2 500 000) 0,00 (-10,76) 0 (-2 500 000) 0,00 2013-12-19
InventionMed SA 6 301 000 9,91 6 301 000 10,31 2013-11-28
Knociński Mirosław 6 355 100 11,49 (1,50) 6 355 100 12,04 (1,64) 2013-10-30
Knociński Mirosław 6 355 100 (2 200 100) 9,99 (2,48) 6 355 100 (2 200 100) 10,40 (2,53) 2013-10-30
Ratyński Paweł 5 000 001 9,04 (1,18) 5 000 001 9,47 (1,29) 2013-10-21
Ratyński Paweł 5 000 001 (4 950 001) 7,86 5 000 001 (4 950 001) 8,18 (0,32) 2013-10-21
Ratyński Paweł 50 000 7,86 50 000 7,86 2013-10-21
Batusiewicz Wojciech 279 164 (-4 400 360) 1,01 (-15,93) 279 164 (-4 400 360) 1,01 (-15,93) 2013-07-17
Starhedge SA 2 000 000 7,23 (3,62) 2 000 000 7,95 (4,16) 2013-07-11
Starhedge SA 2 000 000 3,61 (0,62) 2 000 000 3,79 (0,80) 2013-07-11
Starhedge SA 2 000 000 2,99 2 000 000 2,99 2013-07-11
Batusiewicz Wojciech 4 679 524 (3 000 000) 16,94 (10,86) 4 679 524 (3 000 000) 16,94 (10,86) 2013-07-11
Batusiewicz Wojciech 1 679 524 (-2 340 376) 6,08 (-1,19) 1 679 524 (-2 340 376) 6,08 (-1,53) 2013-07-11
INC SA 1 162 417 (129 043) 5,00 (0,55) 1 162 417 (129 043) 5,00 (0,55) 2013-06-25
INC SA 1 033 374 (-854 126) 4,45 (-3,67) 1 033 374 (-854 126) 4,45 (-3,67) 2013-06-25
Kubacki Cezary 875 879 (-331 621) 3,77 (-1,42) 875 879 (-331 621) 3,77 (-1,42) 2013-04-25
INC SA 1 887 500 8,12 (8,12) 1 887 500 8,12 (8,12) 2013-04-25
Kubacki Cezary 1 207 500 5,19 1 207 500 5,19 2013-04-23
INC SA 0 (-1 051 000) 0,00 (-6,18) 0 (-1 051 000) 0,00 (-6,18) 2012-12-21
Bras SA zakup akcji własnych 2 500 000 10,76 (1,72) 2 500 000 0,00 2012-11-23
Bras SA zakup akcji własnych 2 500 000 9,04 (4,52) 2 500 000 0,00 2012-11-23
Bras SA zakup akcji własnych 2 500 000 4,52 (0,59) 2 500 000 0,00 2012-11-23
Bras SA zakup akcji własnych 2 500 000 3,93 (-10,79) 2 500 000 0,00 2012-11-23
Bras SA zakup akcji własnych 2 500 000 14,72 2 500 000 0,00 2012-11-23
Batusiewicz Wojciech 4 019 900 7,27 (0,95) 4 019 900 7,61 (1,03) 2012-06-30
Batusiewicz Wojciech 4 019 900 6,32 (-17,35) 4 019 900 6,58 (-17,09) 2012-06-30
Batusiewicz Wojciech 4 019 900 23,67 (6,37) 4 019 900 23,67 (4,29) 2012-06-30
Batusiewicz Wojciech 4 019 900 (-100) 17,30 (-6,37) 4 019 900 (-100) 19,38 (-4,29) 2012-06-30
Knociński Mirosław 4 155 000 7,51 (-16,95) 4 155 000 7,87 (-16,59) 2012-05-24
Knociński Mirosław 4 155 000 24,46 (6,58) 4 155 000 24,46 (4,42) 2012-05-24
Knociński Mirosław 4 155 000 17,88 (2,85) 4 155 000 20,04 (3,51) 2012-05-24
Knociński Mirosław 4 155 000 15,03 4 155 000 16,53 2012-05-24
INC SA 1 051 000 6,18 (1,66) 1 051 000 6,18 (1,12) 2012-05-24
INC SA 1 051 000 4,52 (0,72) 1 051 000 5,06 (0,88) 2012-05-24
INC SA 1 051 000 3,80 (0,81) 1 051 000 4,18 (0,18) 2012-05-24
INC SA 1 051 000 2,99 1 051 000 4,00 2012-05-24
Batusiewicz Wojciech 4 020 000 23,67 4 020 000 23,67 2012-05-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-03-01 Prawo poboru 1:79
2015-08-07 Split 100:1
2013-07-19 Prawo poboru 1:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.