0,5490 zł
5,78% 0,0300 zł
Bras SA (BSA)

Komunikaty spółki - BRAS

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu
Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS S.A. poniżej progu 5%
Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu i powołanie nowego Prezesa Zarządu
Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS S.A. powyżej progu 33 1/3%
Aktualizacja informacji na temat realizacji przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej i zaawansowania postępowania Urzędu Gminy Głogów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej
Raport okresowy za II kwartał 2021
Podpisanie uszczegółowionej umowy z Postęp Pniewy Sp. z o.o. na przygotowanie pierwszego etapu farmy fotowoltaicznej do 5MW
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Złożenie karty informacyjnej przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej w Urzędzie Gminy Głogów
Zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną 53MW
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020
BRAS 5,78% 0,55
2021-09-22 17:04:16

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.