3,3400 zł
0,60% 0,0200 zł
VRG SA (VRG)

Wyniki finansowe - VRG			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 332 462 197 469 174 873 249 368
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 47 555 -11 914 -10 374 13 258
Zysk (strata) brutto (tys.) 53 864 -35 097 -3 291 7 034
Zysk (strata) netto (tys.)* 44 348 -31 955 180 5 742
Amortyzacja (tys.) 28 578 29 313 28 788 26 546
EBITDA (tys.) 76 133 17 399 18 414 39 804
Aktywa (tys.) 1 431 314 1 434 309 1 445 993 1 434 365
Kapitał własny (tys.)* 799 293 831 331 831 574 837 316
Liczba akcji (tys. szt.) 245 610,540 245 610,540 245 610,540 245 610,540
Zysk na akcję (zł) 0,181 -0,130 0,001 0,023
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,254 3,385 3,386 3,409
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.