3,3400 zł
0,60% 0,0200 zł
VRG SA (VRG)

Wyniki finansowe - VRG			

Skonsolidowane raporty kwartalne

Q 0000 I Q 2001 II Q 2001 III Q 2001
Waluta PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 30 919 38 681 32 083 36 404
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 776 5 290 60 -1 053
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 694 4 528 -1 587 -1 672
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 066 2 649 -617 -2 828
Amortyzacja (tys.) 3 748 1 989 1 889 1 980
EBITDA (tys.) 5 524 7 279 1 949 927
Aktywa (tys.) 81 232 136 010 130 599 157 265
Kapitał własny (tys.)* 50 131 96 717 89 613 87 277
Liczba akcji (tys. szt.) 4 884,530 60 000,000 60 000,000 60 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,628 0,044 -0,010 -0,047
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,263 1,612 1,494 1,455
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.