50,9000 zł
-0,04% -0,0200 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Wyniki finansowe - PZU			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Waluta PLN PLN PLN PLN
Składka na udziale własnym (tys.) 5 860 000 6 131 000 6 191 000 6 386 000
Przychody z lokat (tys.) 2 482 000 3 195 000 3 573 000 2 358 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys.) 669 000 859 000 1 042 000 1 042 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 269 000 2 366 000 2 167 000 438 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 963 000 884 000 949 000 727 000
Aktywa (tys.) 402 129 000 424 559 000 429 936 000 432 449 000
Kapitał własny (tys.)* 17 080 000 16 967 000 14 969 000 15 575 000
Liczba akcji (tys.) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 1,115 1,024 1,099 0,842
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,779 19,649 17,335 18,037
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.