50,9200 zł
2,29% 1,1400 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Wyniki finansowe - PZU			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2006 IV Q 2007
Waluta PLN PLN
Składka na udziale własnym (tys.) 0 0
Przychody z lokat (tys.) 0 0
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys.) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0
Aktywa (tys.) 51 329 198 54 682 353
Kapitał własny (tys.)* 14 325 656 17 835 943
Liczba akcji (tys.) 0,000 0,000
Zysk na akcję (tys. zł)
Wartość księgowa na akcję (zł)
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.