37,3000 zł
-0,77% -0,2900 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Komunikaty spółki - PZU

Wniosek Zarządu PZU SA w sprawie podziału zysku za rok 2020 powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2019
Przedłużenie zlecenia na przeglądy i badania sprawozdań finansowych
Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA na 31 grudnia 2020 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz przyjęcie i zatwierdzenie Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2021 - 2024
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz przyjęcie i zatwierdzenie Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA – zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów
Nabycie obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i gwarantowanych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej
Wyniki finansowe
Zgoda Rady Nadzorczej PZU SA na nabycie obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i gwarantowanych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej
Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ochrony kredytowej nierzeczywistej oraz Aneksu nr 1 do Umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o planowanym zawarciu Aneksu nr 1 do Umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ochrony kredytowej nierzeczywistej oraz Aneksu nr 1 do Umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji
Decyzja Zarządu PZU SA o nabyciu obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i gwarantowanych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej
PZU -0,77% 37,30
2021-08-03 17:04:49

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.

  • Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.