2,6700 zł
-0,37% -0,0100 zł
PCC Intermodal SA (PCI)

Komunikaty spółki - PCCINTER

Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki.
Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)
Wyniki finansowe
Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Spółki w dniu 28 czerwca 2018 r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Intermodal S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal SA
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w PCC Intermodal S.A.
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w PCC Intermodal S.A.
Wyniki finansowe
Powołanie Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 11.05.2018 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. w dniu 11 maja 2018 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. oraz treść projektów uchwał
PCC Intermodal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.