1,7900 zł
-3,50% -0,0650 zł
Mostostal Zabrze S.A. (MSZ)

Komunikaty spółki - MOSTALZAB

Szacunkowe wybrane dane finansowe za trzy kwartały 2021 r.
Aktualizacja informacji w sprawie sporu z Wood Environment & Infrastructure Solutions
Zwiększenie wartości umowy zawartej przez spółkę zależną
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w Bytomiu
Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez spółkę zależną
Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.
Informacja o zbyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Otrzymanie od Quercus TFI zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Otrzymanie od Quercus TFI zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Otrzymanie istotnego zamówienia w ramach umowy ramowej z Alstom Transport S.A.
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy przez spółkę zależną z BASF Schwarzheide GmbH
Szacunkowe wybrane dane finansowe za I półrocze 2021 roku oraz za II kwartał 2021 roku
Zawarcie Aneksu przez spółkę zależną – Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. z mBank S.A.
MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.