0,3300 zł
3,13% 0,0100 zł
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (KBD)

Komunikaty spółki - KBDOM

Powołanie osoby nadzorującej
Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po przerwie w obradach w dniu 28 lutego 2019r.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 stycznia 2019 roku
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacja Budowlana DOM SA oraz treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2019r. do czasu zarządzenia przerwy w obradach
Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2019
Informacja o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 31 stycznia 2019r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 stycznia 2019r.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 grudnia 2018 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 grudnia 2018r.
Wznowienie obrotu akcjami Spółki
Rezygnacja osoby nadzorującej
Powzięcie informacji o wydaniu przez Sąd postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego względem podmiotu zależnego od Emitenta
Wyniki finansowe
Otrzymanie od podmiotu zależnego od Emitenta informacji o złożeniu przez ING Bank Śląski zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.