48,4700 zł
0,04% 0,0200 zł
Integer.pl SA (ITG)

Komunikaty spółki - INTEGERPL

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki.
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Emitenta formy dokumentu.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Zawarcie przez Emitenta istotnych umów.
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Integer.pl S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku – korekta.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Integer.pl S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku.
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Integer.pl S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku.
Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Integer.pl SA.
Złożenie wniosku o przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
Informacja na temat przedterminowego wykupu obligacji.
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej.
Zawieszenie w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obrotu obligacjami serii INT1217, INT1219 i INT0918.
Podjęcie decyzji o zniesieniu dematerializacji akcji oraz wycofaniu akcji z obrotu.
Wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie na zawarcie Umowy Znaczącej oraz ustanowienie zabezpieczeń.
Przyjęcie rezygnacji członków Rady Nadzorczej. Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.