48,4700 zł
0,04% 0,0200 zł
Integer.pl SA (ITG)

Akcjonariat - INTEGERPL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 376 331 597,99 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 7 764 217 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 764 717
Liczba głosów na WZA: 7 764 217 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,01%
Kapitał akcyjny: 7 764 217,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 764 717
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,01%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: -0,01%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a.r.l. porozumienie 5 436 333 (70,02%) 5 436 333 (70,02%) 2017-05-29 -
Brzoska Rafał z A&R Investment Ltd., porozumienie 2 328 384 (29,99%) 2 328 384 (29,99%) 2017-04-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-09-19
seria B 111 934
0,00
1,00 0,00 3 195 434
3 195 434,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2007-06-26
2007-12-04
seria C 535 708
0,00
1,00 0,00 3 731 142
3 731 142,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-26
2007-12-04
seria D 656 603
0,00
1,00 0,00 4 387 745
4 387 745,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2007-06-26
2007-12-04
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-02-26 3 083 500
3 083 500,00
1,00 1,00 3 083 500
3 083 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2007-03-19
2007-12-04
seria E - subskrypcja publiczna 2007-06-27 1 550 000
20 925 000,00
1,00 13,50 5 937 745
5 937 745,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2007-11-21
2007-12-04
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2011-06-06 133 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - Asterina Investments S.a r.l. za warranty subskrypcyjne 2012-06-20 890 662
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2012-10-17 150 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - Luke Investments Limited 2012-11-27 301 003
43 157 810,14
1,00 143,38 6 238 748
6 238 748,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-21
2013-02-28
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-04-22 296 886
74 221 500,00
1,00 250,00 6 535 634
6 535 634,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-27
2013-07-31
seria J - subskrypcja prywatna 2013-05-14 292 771
73 192 750,00
1,00 250,00 6 828 405
6 828 405,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-07-31
seria K - subskrypcja prywatna 2014-02-13 46 950
10 939 350,00
1,00 233,00 6 875 355
6 875 355,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-24
seria L - A&R Investments Ltd. 2014-04-14 888 862
222 215 500,00
1,00 250,00 7 764 217
7 764 217,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-02
seria M - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2017-02-15 776 421
38 821 050,00
1,00 50,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna 2017-06-01 5 110 653
250 421 997,00
1,00 49,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - subskrypcja prywatna 2017-06-01 989 695
48 495 055,00
1,00 49,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a.r.l. porozumienie; ZWZ 5 436 333 (500) 70,02 (0,01) 5 436 333 70,02 2017-06-01
AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a.r.l. porozumienie 5 435 833 (552 759) 70,01 (7,12) 5 436 333 (553 259) 70,02 (7,13) 2017-05-29
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 0 (-401 951) 0,00 (-5,18) 0 (-401 951) 0,00 (-5,18) 2017-04-28
Kołpa Krzysztof wraz z L.S.S. Holdings Ltd. i L.S.S. Slovakia k.s.; WZA 410 923 5,29 (5,29) 410 923 5,29 (5,29) 2017-04-28
Kołpa Krzysztof wraz z L.S.S. Holdings Ltd. i L.S.S. Slovakia k.s.; WZA 0 (-417 523) 0,00 (-5,38) 0 (-417 523) 0,00 (-5,38) 2017-04-28
Quercus Parasolowy SFIO2 0 (-388 226) 0,00 (-5,00) 0 (-388 226) 0,00 (-5,00) 2017-04-27
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 0 (-565 770) 0,00 (-7,29) 0 (-565 770) 0,00 (-7,29) 2017-04-26
Generali OFE 0 (-552 000) 0,00 (-7,11) 0 (-552 000) 0,00 (-7,11) 2017-04-26
Brzoska Rafał z A&R Investment Ltd. i AI Prime (Luxembourg), porozumienie 7 211 458 (4 883 074) 92,88 (62,89) 7 211 458 (4 883 074) 92,88 (62,89) 2017-04-26
Brzoska Rafał z A&R Investment Ltd., porozumienie 2 328 384 29,99 (0,01) 2 328 384 29,99 (0,01) 2017-04-26
AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a.r.l. porozumienie 4 883 074 62,89 4 883 074 62,89 2017-04-26
Aegon OFE 0 (-791 440) 0,00 (-10,19) 0 (-791 440) 0,00 (-10,19) 2017-04-26
Quercus Parasolowy SFIO2 388 226 5,00 388 226 5,00 2017-04-12
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 565 770 7,29 565 770 7,29 2017-04-11
Aviva OFE Aviva Santander 246 121 (-180 194) 3,17 (-2,32) 246 121 (-180 194) 3,17 (-2,32) 2017-03-31
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 401 951 5,18 401 951 5,18 2017-03-06
Aegon OFE 791 440 (16 000) 10,19 (0,20) 791 440 (16 000) 10,19 (0,20) 2017-03-03
Generali OFE portfel 552 000 (-219 000) 7,11 (-2,82) 552 000 (-219 000) 7,11 (-2,82) 2016-12-31
Generali OFE ZWZ 771 000 (95 910) 9,93 (0,05) 771 000 (95 910) 9,93 (0,05) 2016-06-30
Aegon OFE ZWZ 775 440 (125 440) 9,99 (1,62) 775 440 (125 440) 9,99 (1,62) 2016-06-30
Kołpa Krzysztof wraz z L.S.S. Holdings Ltd. i L.S.S. Slovakia k.s.; WZA 417 523 (58 800) 5,38 (0,17) 417 523 (58 800) 5,38 (0,17) 2015-12-31
Aviva OFE Aviva Santander WZA 426 315 (70 952) 5,49 (-0,20) 426 315 (70 952) 5,49 (-0,20) 2015-12-23
Aegon OFE WZA 650 000 (30) 8,37 650 000 (30) 8,37 2015-12-23
Aegon OFE WZA 649 970 (253 447) 8,37 (2,61) 649 970 (253 447) 8,37 (2,61) 2015-12-23
Brzoska Rafał z A&R Investment Ltd. 2 328 384 29,98 (0,98) 2 328 384 29,98 (0,98) 2015-04-13
Brzoska Rafał z A&R Investment Ltd. i AI Prime (Luxembourg), porozumienie 2 328 384 (1 800) 29,00 (-0,96) 2 328 384 (1 800) 29,00 (-0,96) 2015-04-13
Brzoska Rafał z A&R Investment Ltd. 2 326 584 (2 992) 29,96 (0,04) 2 326 584 (2 992) 29,96 (0,04) 2015-03-25
Brzoska Rafał z A&R Investment Ltd. 2 323 592 (3 000) 29,92 (0,04) 2 323 592 (3 000) 29,92 (0,04) 2015-03-24
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 320 592 (3 700) 29,88 (0,04) 2 320 592 (3 700) 29,88 (0,04) 2015-01-16
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 316 892 (300) 29,84 (0,01) 2 316 892 (300) 29,84 (0,01) 2014-11-25
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 316 592 (2 100) 29,83 (0,03) 2 316 592 (2 100) 29,83 (0,03) 2014-11-17
L.S.S. Holdings Ltd. 418 723 5,39 (0,39) 418 723 5,39 (0,39) 2014-11-13
L.S.S. Holdings Ltd. 418 723 5,00 418 723 5,00 2014-11-13
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 314 492 (1 400) 29,80 (0,01) 2 314 492 (1 400) 29,80 (0,01) 2014-10-08
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 313 092 (500) 29,79 (0,01) 2 313 092 (500) 29,79 (0,01) 2014-09-15
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 312 592 (344) 29,78 2 312 592 (344) 29,78 2014-09-03
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 312 248 (719) 29,78 (-3,84) 2 312 248 (719) 29,78 (-3,84) 2014-09-01
Kołpa Krzysztof L.S.S. Holdings Ltd. i L.S.S. Slovakia k.s. 358 723 5,21 (0,59) 358 723 5,21 (0,59) 2014-05-28
Kołpa Krzysztof L.S.S. Holdings Ltd. i L.S.S. Slovakia k.s. 358 723 (2 229) 4,62 (-0,56) 358 723 (2 229) 4,62 (-0,56) 2014-05-28
Kołpa Krzysztof L.S.S. Holdings Ltd. i L.S.S. Slovakia k.s. 356 494 (571) 5,18 (0,01) 356 494 (571) 5,18 (0,01) 2014-05-27
Kołpa Krzysztof L.S.S. Holdings Ltd. i L.S.S. Slovakia k.s. 355 923 (3 208) 5,17 (0,04) 355 923 (3 208) 5,17 (0,04) 2014-05-23
Kołpa Krzysztof L.S.S. Holdings Ltd. i L.S.S. Slovakia k.s. 352 715 (1 792) 5,13 (0,03) 352 715 (1 792) 5,13 (0,03) 2014-05-22
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 311 529 33,62 (3,85) 2 311 529 33,62 (3,85) 2014-04-30
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 311 529 (430) 29,77 (-3,84) 2 311 529 (430) 29,77 (-3,84) 2014-04-30
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 311 099 (888 862) 33,61 (12,93) 2 311 099 (888 862) 33,61 (12,93) 2014-04-28
Aegon OFE 396 523 5,76 (0,66) 396 523 5,76 (0,66) 2014-04-24
Aegon OFE 396 523 5,10 396 523 5,10 2014-04-24
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 1 422 237 (-888 082) 20,68 (-12,92) 1 422 237 (-888 082) 20,68 (-12,92) 2014-04-23
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 310 319 (888 362) 33,60 (12,92) 2 310 319 (888 362) 33,60 (12,92) 2014-04-17
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 1 421 957 (-886 462) 20,68 (-12,89) 1 421 957 (-886 462) 20,68 (-12,89) 2014-04-17
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 308 419 (5 000) 33,57 (-1,67) 2 308 419 (5 000) 33,57 (-1,67) 2014-04-15
Ogółem 6 875 355 (46 950) 0 6 875 355 (46 950) 0 2014-03-24
Kołpa Krzysztof L.S.S. Holdings Ltd. i L.S.S. Slovakia k.s. 350 923 (-60 000) 5,10 (-0,87) 350 923 (-60 000) 5,10 (-0,87) 2014-03-21
Kołpa Krzysztof L.S.S. Holdings Ltd. i L.S.S. Slovakia k.s. 410 923 5,97 (-0,02) 410 923 5,97 (-0,02) 2013-12-30
Kołpa Krzysztof L.S.S. Holdings Ltd. i L.S.S. Slovakia k.s. 410 923 5,99 (-0,02) 410 923 5,99 (-0,02) 2013-12-30
Kołpa Krzysztof L.S.S. Holdings Ltd. 410 923 (-54 972) 6,01 (-1,83) 410 923 (-54 972) 6,01 (-1,83) 2013-12-18
Ogółem 6 828 405 (292 771) 0 6 828 405 (292 771) 0 2013-07-31
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 303 419 35,24 (1,51) 2 303 419 35,24 (1,51) 2013-07-08
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 303 419 33,73 (0,23) 2 303 419 33,73 (0,23) 2013-07-08
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 303 419 (241 912) 33,50 (0,46) 2 303 419 (241 912) 33,50 (0,46) 2013-07-08
Generali OFE 675 090 9,88 (0,07) 675 090 9,88 (0,07) 2013-07-04
Generali OFE 675 090 9,81 (1,12) 675 090 9,81 (1,12) 2013-07-04
Generali OFE 675 090 8,69 (-1,63) 675 090 8,69 (-1,63) 2013-07-04
Generali OFE 675 090 (69 602) 10,32 (0,13) 675 090 (69 602) 10,32 (0,13) 2013-07-04
Ogółem 6 535 634 (296 886) 0 6 535 634 (296 886) 0 2013-06-27
Aviva OFE Aviva Santander 355 363 5,69 (0,26) 355 363 5,69 (0,26) 2013-06-14
Aviva OFE Aviva Santander 355 363 5,43 (0,23) 355 363 5,43 (0,23) 2013-06-14
Aviva OFE Aviva Santander 355 363 5,20 (0,04) 355 363 5,20 (0,04) 2013-06-14
Aviva OFE Aviva Santander 355 363 5,16 (0,59) 355 363 5,16 (0,59) 2013-06-14
Aviva OFE Aviva Santander 355 363 4,57 355 363 4,57 2013-06-14
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 061 507 33,04 (1,50) 2 061 507 33,04 (1,50) 2013-06-12
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 061 507 (-297 566) 31,54 (-8,19) 2 061 507 (-297 566) 31,54 (-8,19) 2013-06-12
Ogółem 6 238 748 (301 003) 0 6 238 748 (301 003) 0 2013-01-21
Kołpa Krzysztof L.S.S. Holdings Ltd. 465 895 7,84 (0,38) 465 895 7,84 (0,38) 2013-01-09
Kołpa Krzysztof L.S.S. Holdings Ltd. 465 895 7,46 (0,34) 465 895 7,46 (0,34) 2013-01-09
Kołpa Krzysztof L.S.S. Holdings Ltd. 465 895 7,12 (0,30) 465 895 7,12 (0,30) 2013-01-09
Kołpa Krzysztof L.S.S. Holdings Ltd. 465 895 (-9 000) 6,82 (-1,17) 465 895 (-9 000) 6,82 (-1,17) 2013-01-09
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 359 073 (-53 371) 39,73 (-0,89) 2 359 073 (-53 371) 39,73 (-0,89) 2013-01-09
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 412 444 40,62 (1,96) 2 412 444 40,62 (1,96) 2013-01-09
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 412 444 (-29 900) 38,66 (-2,47) 2 412 444 (-29 900) 38,66 (-2,47) 2013-01-09
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 442 344 (251) 41,13 (0,01) 2 442 344 (251) 41,13 (0,01) 2013-01-07
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 442 093 (274) 41,12 2 442 093 (274) 41,12 2012-10-04
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 441 819 (143) 41,12 2 441 819 (143) 41,12 2012-09-13
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 441 676 (113) 41,12 (0,01) 2 441 676 (113) 41,12 (0,01) 2012-09-04
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 441 563 (152) 41,11 2 441 563 (152) 41,11 2012-07-24
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 441 411 (249) 41,11 2 441 411 (249) 41,11 2012-07-23
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 441 162 (322) 41,11 (0,01) 2 441 162 (322) 41,11 (0,01) 2012-07-18
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 440 840 (1 100) 41,10 (0,02) 2 440 840 (1 100) 41,10 (0,02) 2012-07-03
Kołpa Krzysztof L.S.S. Holdings Ltd. 474 895 (-73 000) 7,99 (-1,23) 474 895 (-73 000) 7,99 (-1,23) 2012-06-30
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 439 740 (155) 41,08 2 439 740 (155) 41,08 2012-06-19
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 439 585 (112) 41,08 2 439 585 (112) 41,08 2012-06-08
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 439 473 (876) 41,08 (0,02) 2 439 473 (876) 41,08 (0,02) 2012-06-04
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 438 597 (-21 932 165) 41,06 (-369,37) 2 438 597 (835) 41,06 (0,01) 2012-05-22
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 24 370 762 (21 933 000) 410,43 (369,38) 2 437 762 41,05 2012-05-18
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 437 762 (-21 932 728) 41,05 (-369,38) 2 437 762 (272) 41,05 2012-05-18
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 24 370 490 (21 938 115) 410,43 (369,47) 2 437 490 (5 115) 41,05 (0,09) 2012-05-17
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 432 375 (18 400) 40,96 (0,31) 2 432 375 (18 400) 40,96 (0,31) 2012-04-30
Generali OFE 605 488 10,19 (0,49) 605 488 10,19 (0,49) 2012-03-29
Generali OFE 605 488 9,70 (0,44) 605 488 9,70 (0,44) 2012-03-29
Generali OFE 605 488 (11 879) 9,26 (-0,73) 605 488 (11 879) 9,26 (-0,73) 2012-03-29
Generali OFE 593 609 (276 940) 9,99 (4,66) 593 609 (276 940) 9,99 (4,66) 2012-03-28
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 413 975 (350) 40,65 (0,01) 2 413 975 (350) 40,65 (0,01) 2012-01-31
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 413 625 (535) 40,64 (0,01) 2 413 625 (535) 40,64 (0,01) 2012-01-23
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 413 090 (557) 40,63 2 413 090 (557) 40,63 2012-01-18
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 412 533 (1 488) 40,63 (0,03) 2 412 533 (1 488) 40,63 (0,03) 2011-12-19
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 411 045 (405) 40,60 (0,01) 2 411 045 (405) 40,60 (0,01) 2011-12-12
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 410 640 (1 557) 40,59 (0,02) 2 410 640 (1 557) 40,59 (0,02) 2011-12-02
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 409 083 (422) 40,57 (0,01) 2 409 083 (422) 40,57 (0,01) 2011-11-30
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 408 661 (841) 40,56 (0,01) 2 408 661 (841) 40,56 (0,01) 2011-11-28
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 407 820 (1 010) 40,55 (0,02) 2 407 820 (1 010) 40,55 (0,02) 2011-11-24
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 406 810 (560) 40,53 (0,01) 2 406 810 (560) 40,53 (0,01) 2011-11-23
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 406 250 (3 145) 40,52 (0,05) 2 406 250 (3 145) 40,52 (0,05) 2011-11-21
Kołpa Krzysztof L.S.S. Holdings Ltd. 547 895 (-44 032) 9,22 (-0,74) 547 895 (-44 032) 9,22 (-0,74) 2011-11-14
Pioneer Pekao IM SA 288 036 (-15 875) 4,85 (-0,26) 288 036 (-15 875) 4,85 (-0,26) 2011-11-09
Pioneer Pekao IM SA 303 911 (-210 487) 5,11 (-3,55) 303 911 (-210 487) 5,11 (-3,55) 2011-11-08
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 403 105 (41 032) 40,47 (0,69) 2 403 105 (41 032) 40,47 (0,69) 2011-10-20
Generali Investments TFI SA 234 665 (-80 000) 3,95 (-1,34) 234 665 (-80 000) 3,95 (-1,34) 2011-03-04
Generali Investments TFI SA 314 665 (-276 439) 5,29 (-4,66) 314 665 (-276 439) 5,29 (-4,66) 2011-03-03
MetLife OFE 292 536 (-5 000) 4,92 (-0,09) 292 536 (-5 000) 4,92 (-0,09) 2010-11-15
MetLife OFE 297 536 (-27 593) 5,01 (-0,46) 297 536 (-27 593) 5,01 (-0,46) 2010-11-14
MetLife OFE 325 129 5,47 325 129 5,47 2010-05-18
Kołpa Krzysztof L.S.S. Holdings Ltd. 591 927 (-21 000) 9,96 (-4,00) 591 927 (-21 000) 9,96 (-4,00) 2010-05-18
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 362 073 (3 000) 39,78 (0,05) 2 362 073 (3 000) 39,78 (0,05) 2010-05-18
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 359 073 (-84 000) 39,73 (-15,94) 2 359 073 (-84 000) 39,73 (-15,94) 2010-05-18
Pioneer Pekao IM SA 514 398 8,66 514 398 8,66 2010-04-15
Pioneer Pekao IM SA 514 398 (188 378) 8,66 (3,17) 514 398 (188 378) 8,66 (3,17) 2010-04-15
Generali OFE 316 669 (47 000) 5,33 (0,79) 316 669 (47 000) 5,33 (0,79) 2009-08-04
Generali OFE 269 669 4,54 269 669 4,54 2009-08-03
Pioneer Pekao IM SA 326 020 (27 043) 5,49 (0,46) 326 020 (27 043) 5,49 (0,46) 2008-12-19
Pioneer Pekao IM SA 298 977 (-22 043) 5,03 (-0,37) 298 977 (-22 043) 5,03 (-0,37) 2008-12-19
Pioneer Pekao IM SA 321 020 5,40 321 020 5,40 2008-11-17
Orłowski Dariusz 290 510 (-6 384) 4,89 (-0,11) 290 510 (-6 384) 4,89 (-0,11) 2008-10-22
Orłowski Dariusz 296 894 (-291 785) 5,00 (-8,41) 296 894 (-291 785) 5,00 (-8,41) 2008-10-21
Abratański Rafał 195 017 2,99 (-0,29) 195 017 2,99 (-0,29) 2008-08-14
BZ WBK Asset Management SA 270 511 (-100 000) 4,55 (-1,68) 270 511 (-100 000) 4,55 (-1,68) 2008-06-06
BZ WBK Asset Management SA 370 511 (-29 489) 6,23 (-0,50) 370 511 (-29 489) 6,23 (-0,50) 2008-06-05
Generali Investments TFI SA 591 104 (-4 675) 9,95 (-0,08) 591 104 (-4 675) 9,95 (-0,08) 2008-04-24
Generali Investments TFI SA 595 779 (-4 240) 10,03 (-0,07) 595 779 (-4 240) 10,03 (-0,07) 2008-04-23
Generali Investments TFI SA 600 019 (20 000) 10,10 (0,34) 600 019 (20 000) 10,10 (0,34) 2008-04-10
Generali Investments TFI SA 580 019 (255 019) 9,76 (4,29) 580 019 (255 019) 9,76 (4,29) 2008-04-09
Abratański Rafał 195 017 (133 928) 3,28 (2,26) 195 017 (133 928) 3,28 (2,26) 2008-02-29
Izydorek-Brzoska Anna 27 500 0,46 (0,46) 27 500 0,46 (0,46) 2007-12-31
Izydorek-Brzoska Anna 27 500 0,00 27 500 0,00 2007-12-31
BZ WBK Asset Management SA w tym 400000 PDA 400 000 6,73 400 000 6,73 2007-11-02
Ogółem 5 937 745 (1 550 000) 0 5 937 745 (1 550 000) 0 2007-10-30
Abratański Rafał 61 089 1,02 61 089 1,02 2007-10-25
Orłowski Dariusz 588 679 13,41 (3,50) 588 679 13,41 (3,50) 2007-06-26
Orłowski Dariusz 588 679 9,91 588 679 9,91 2007-06-26
Ogółem 4 387 745 0 4 387 745 0 2007-06-26
Kołpa Krzysztof L.S.S. Holdings Ltd. 612 927 13,96 (3,64) 612 927 13,96 (3,64) 2007-06-26
Kołpa Krzysztof L.S.S. Holdings Ltd. 612 927 10,32 612 927 10,32 2007-06-26
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 443 073 55,67 (14,53) 2 443 073 55,67 (14,53) 2007-06-26
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 443 073 (125 081) 41,14 (11,29) 2 443 073 (125 081) 41,14 (11,29) 2007-06-26
Generali Investments TFI SA w tym 325000 PDA 325 000 5,47 325 000 5,47 0000-00-00
Brzoska Rafał przez A&R Investment Ltd. 2 317 992 29,85 2 317 992 29,85 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.