0,5480 zł
1,48% 0,0080 zł
Gino Rossi SA (GRI)

Komunikaty spółki - GINOROSSI

Otrzymanie Decyzji z Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
Wezwanie do zapłaty wierzytelności regresowych.
Zgoda na przesunięcie terminu spłaty naliczonych odsetek oraz rat kapitałowych wierzytelności nabytych przez CCC S.A.
Powołanie Wiceprezesa Zarządu Gino Rossi S.A.
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki Gino Rossi S.A. o zamiarze połączenia Spółki Gino Rossi S.A. z jej spółkami zależnymi GR Trade Mark sp. z o.o., Gino Rossi sp. z o.o. i Gino Rossi sp. z o.o. sp. k.
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
Złożenie wniosku o przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
Treść uchwał podjętych przez NWZA
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gino Rossi S.A. w dniu 16 lipca 2019 r.
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Spółki Gino Rossi S.A. o zamiarze połączenia Spółki Gino Rossi S.A. z jej spółkami zależnymi GR Trade Mark sp. z o.o., Gino Rossi sp. z o.o. i Gino Rossi sp. z o.o. sp. k.
Sprzedaż skonsolidowana za czerwiec 2019 r.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta
Treść uchwał podjętych przez WZA
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.