0,5480 zł
1,48% 0,0080 zł
Gino Rossi SA (GRI)

Akcjonariat - GINOROSSI

Dane ogólne

Kapitalizacja: 93 616 536,06 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 170 833 095 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 170 833 095
Liczba głosów na WZA: 170 833 095 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 85 416 547,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 170 833 095
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
CCC SA 170 833 095 (100,00%) 170 833 095 (100,00%) 2019-07-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2019-09-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 190 000
1,00 50 333 095
50 333 095,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-20
2016-10-11
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2000-12-14 963 079
9 630 790,00
10,00 10,00 963 079
9 630 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-29
2000-12-29
2010-03-16
seria C - subskrypcja publiczna 2006-02-09 3 000 000
36 000 000,00
1,00 12,00 12 630 790
12 630 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-29
2006-07-12
2006-07-26
seria D - Gherardo Iannelli 2006-02-09 150 000
1 800 000,00
1,00 12,00 12 780 790
12 780 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-23
2006-10-06
seria E - Ewa Falkowska, Jacek Falkowski 2006-02-09 390 000
4 680 000,00
1,00 12,00 13 170 790
13 170 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-23
2006-10-05
split 1:10 2006-02-09
1,00 9 630 790
9 630 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-03-28
seria B - konwersja akcji serii A 770466 akcji 2006-02-09
10,00 963 079
9 630 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-09

2006-07-26
seria F - Lidia Kalita, Andrzej Kalita, Marzena Palma, Michał Palma 2006-11-24 449 496
1,00 13 620 286
13 620 286,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-29
2007-07-02
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2009-09-02 18 216 600
1,00 31 836 886
31 836 886,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-16
2010-01-05
2010-03-16
seria H - prawo poboru 2:1 2011-12-22 15 918 443
15 918 443,00
1,00 1,00 47 755 329
47 755 329,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-15
2012-11-16
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2013-12-17 1 910 213
2 769 808,85
1,00 1,45
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna 2014-06-10 2 387 766
6 136 558,62
1,00 2,57 50 143 095
50 143 095,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-30
seria K - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2019-03-20 120 500 000
0,50 170 833 095
85 416 547,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-06

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
CCC SA 153 783 510 (120 500 000) 90,02 (23,89) 153 781 510 (120 498 000) 90,02 (23,89) 2019-06-06
CCC SA 33 283 510 66,13 (46,65) 33 283 510 66,13 (46,65) 2019-02-25
CCC SA 33 283 510 19,48 33 283 510 19,48 2019-02-25
Forum TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 0 (-9 077 597) 0,00 (-18,04) 0 (-9 077 597) 0,00 (-18,04) 2019-02-20
Lartiq TFI SA poprzez zarządzane fundusze 2 287 194 (-490 741) 4,54 (-0,99) 2 287 194 (-490 741) 4,54 (-0,99) 2018-10-23
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 985 468 (-605 038) 3,94 (-1,21) 1 985 468 (-605 038) 3,94 (-1,21) 2018-09-18
TFI PZU SA portfele 1 380 062 2,74 1 380 062 2,74 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 1 711 0,00 1 711 0,00 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA 2 455 874 (-120 815) 4,88 (-0,24) 2 455 874 (-120 815) 4,88 (-0,24) 2017-03-06
NN Investment Partners TFI SA 2 576 689 (83 179) 5,12 (0,15) 2 576 689 (83 179) 5,12 (0,15) 2017-03-01
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 590 506 (237 330) 5,15 (0,23) 2 590 506 (237 330) 5,15 (0,23) 2016-11-28
Forum TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA 9 077 597 (3 000) 18,04 (-0,05) 9 077 597 (3 000) 18,04 (-0,05) 2016-06-15
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 493 510 (-21 392) 4,97 (-0,05) 2 493 510 (-21 392) 4,97 (-0,05) 2016-05-18
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 514 902 (14 286) 5,02 (0,04) 2 514 902 (14 286) 5,02 (0,04) 2016-02-19
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 500 616 (-54 455) 4,98 (-0,11) 2 500 616 (-54 455) 4,98 (-0,11) 2015-10-29
Lartiq TFI SA poprzez zarządzane fundusze 2 777 935 5,53 (0,01) 2 777 935 5,53 (0,01) 2015-09-25
Lartiq TFI SA poprzez zarządzane fundusze 2 777 935 5,52 2 777 935 5,52 2015-09-25
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 937 332 (-1 804 764) 3,86 (-3,60) 1 937 332 (-1 804 764) 3,86 (-3,60) 2015-07-09
Forum TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA 9 074 597 18,09 (0,06) 9 074 597 18,09 (0,06) 2015-06-17
Forum TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA 9 074 597 (130 000) 18,03 (0,20) 9 074 597 (130 000) 18,03 (0,20) 2015-06-17
Forum TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 8 944 597 (-1 685 234) 17,83 (-3,36) 8 944 597 (-1 685 234) 17,83 (-3,36) 2015-02-25
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 555 071 (-666 807) 5,09 (-1,33) 2 555 071 (-666 807) 5,09 (-1,33) 2015-01-19
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 221 878 6,42 3 221 878 6,42 2015-01-14
Nova Idea Farm sp. z o.o. SKA 0 (-4 770 000) 0,00 (-9,98) 0 (-4 770 000) 0,00 (-9,98) 2014-07-29
Forum TFI SA 10 629 831 (3 180 000) 21,19 (5,59) 10 629 831 (3 180 000) 21,19 (5,59) 2014-07-29
Bajołek Krzysztof 1 660 615 (-3 180 000) 3,31 (-6,82) 1 660 615 (-3 180 000) 3,31 (-6,82) 2014-07-29
Malicki Tomasz 59 873 0,00 59 873 0,00 2014-06-16
Koryciak Grzegorz 40 000 0,00 40 000 0,00 2014-06-13
Quercus TFI SA 2 353 176 (-42 300) 4,92 (-0,09) 2 353 176 (-42 300) 4,92 (-0,09) 2014-02-19
Quercus TFI SA 2 395 476 (16 466) 5,01 (0,03) 2 395 476 (16 466) 5,01 (0,03) 2014-02-18
Nova Idea Farm sp. z o.o. SKA 4 770 000 (1 590 000) 9,98 (3,33) 4 770 000 (1 590 000) 9,98 (3,33) 2013-12-23
Nova Idea Farm sp. z o.o. SKA 3 180 000 6,65 (0,31) 3 180 000 6,65 (0,31) 2013-12-23
Nova Idea Farm sp. z o.o. SKA 3 180 000 6,34 3 180 000 6,34 2013-12-23
Forum TFI SA 7 449 831 15,60 (0,75) 7 449 831 15,60 (0,75) 2013-11-22
Forum TFI SA 7 449 831 (551 831) 14,85 (0,41) 7 449 831 (551 831) 14,85 (0,41) 2013-11-22
Investors TFI SA wraz z Investors FO TFI 3 742 096 (2 506 832) 7,46 (5,00) 3 742 096 (2 506 832) 7,46 (5,00) 2013-11-20
Investors TFI SA wraz z Investors FO TFI 1 235 264 (-2 506 832) 2,46 (-5,37) 1 235 264 (-2 506 832) 2,46 (-5,37) 2013-11-20
Investors TFI SA wraz z Investors FO TFI 3 742 096 (-1 236 139) 7,83 (-2,59) 3 742 096 (-1 236 139) 7,83 (-2,59) 2013-11-20
Forum TFI SA 6 898 000 14,44 6 898 000 14,44 2013-10-24
Wojas, Wiesław Tadeusz wraz z Wojas SA 1 171 090 2,00 (-0,45) 1 171 090 2,00 (-0,45) 2013-10-18
Wojas, Wiesław Tadeusz wraz z Wojas SA 1 171 090 (-3 351 000) 2,45 (-7,01) 1 171 090 (-3 351 000) 2,45 (-7,01) 2013-10-17
Quercus TFI SA 2 379 010 (-44 000) 4,98 (-0,09) 2 379 010 (-44 000) 4,98 (-0,09) 2013-10-15
TFI Allianz Polska SA przez Fundusz Allianz Platinium wraz z Funduszem Allianz FIO 1 703 451 (-1 371 998) 3,56 (-2,87) 1 703 451 (-1 371 998) 3,56 (-2,87) 2013-10-14
Quercus TFI SA 2 423 010 (656 807) 5,07 (2,08) 2 423 010 (656 807) 5,07 (2,08) 2013-10-10
Bajołek Krzysztof wraz z Nova PBB sp. z o.o.SKA 4 840 615 10,13 (0,48) 4 840 615 10,13 (0,48) 2012-11-16
Bajołek Krzysztof wraz z Nova PBB sp. z o.o.SKA 4 840 615 (1 613 538) 9,65 (-0,48) 4 840 615 (1 613 538) 9,65 (-0,48) 2012-11-16
Investors TFI SA wraz z Investors FO TFI 4 978 235 (568 235) 10,42 (-3,43) 4 978 235 (568 235) 10,42 (-3,43) 2012-10-22
Wojas, Wiesław Tadeusz wraz z Wojas SA 4 522 090 (1 598 862) 9,46 (3,34) 4 522 090 (1 598 862) 9,46 (3,34) 2012-10-15
Pilch, Jan Bogdan poprzez FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 6 514 850 12,99 (0,05) 6 514 850 12,99 (0,05) 2012-10-15
Pilch, Jan Bogdan poprzez FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 6 514 850 12,94 (9,13) 6 514 850 12,94 (9,13) 2012-10-15
Pilch, Jan Bogdan poprzez FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 6 514 850 3,81 (-9,83) 6 514 850 3,81 (-9,83) 2012-10-15
Pilch, Jan Bogdan poprzez FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 6 514 850 (3 604 850) 13,64 (4,50) 6 514 850 (3 604 850) 13,64 (4,50) 2012-10-15
Novavis Group SA 1 496 513 (-176 635) 3,13 (-2,12) 1 496 513 (-176 635) 3,13 (-2,12) 2012-08-22
Quercus TFI SA 1 766 203 2,99 (-2,55) 1 766 203 2,99 (-2,55) 2012-08-17
Pilch, Jan Bogdan poprzez FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 2 910 000 9,14 (3,05) 2 910 000 9,14 (3,05) 2012-08-01
Pilch, Jan Bogdan poprzez FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 2 910 000 6,09 2 910 000 6,09 2012-08-01
FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA poprzez Forum XXIII FIZ 0 (-2 910 000) 0,00 (-9,14) 0 (-2 910 000) 0,00 (-9,14) 2012-08-01
Wojas, Wiesław Tadeusz wraz z Wojas SA 2 923 228 6,12 (-3,06) 2 923 228 6,12 (-3,06) 2012-05-15
Wojas, Wiesław Tadeusz wraz z Wojas SA 2 923 228 (-93 001) 9,18 (-0,29) 2 923 228 (-93 001) 9,18 (-0,29) 2012-05-15
TFI Allianz Polska SA przez Fundusz Allianz Platinium wraz z Funduszem Allianz FIO 3 075 449 6,43 (-3,23) 3 075 449 6,43 (-3,23) 2012-05-15
TFI Allianz Polska SA przez Fundusz Allianz Platinium wraz z Funduszem Allianz FIO 3 075 449 (362 610) 9,66 (1,14) 3 075 449 (362 610) 9,66 (1,14) 2012-05-15
Quercus TFI SA 1 766 203 5,54 (1,85) 1 766 203 5,54 (1,85) 2012-05-15
Quercus TFI SA 1 766 203 (171 114) 3,69 (-1,32) 1 766 203 (171 114) 3,69 (-1,32) 2012-05-15
Novavis Group SA 1 673 148 5,25 (1,75) 1 673 148 5,25 (1,75) 2012-05-15
Novavis Group SA 1 673 148 (18 305) 3,50 (-1,69) 1 673 148 (18 305) 3,50 (-1,69) 2012-05-15
TFI Allianz Polska SA przez Fundusz Allianz Platinium wraz z Funduszem Allianz FIO 2 712 839 (475 000) 8,52 (1,50) 2 712 839 (475 000) 8,52 (1,50) 2012-04-13
Quercus TFI SA 1 595 089 (43 856) 5,01 (0,14) 1 595 089 (43 856) 5,01 (0,14) 2012-01-20
Quercus TFI SA 1 551 233 (-119 439) 4,87 (-0,37) 1 551 233 (-119 439) 4,87 (-0,37) 2012-01-18
Novavis Group SA 1 654 843 (918 243) 5,19 (2,88) 1 654 843 (918 243) 5,19 (2,88) 2011-12-06
TFI Allianz Polska SA przez Fundusz Allianz Platinium wraz z Funduszem Allianz FIO 2 237 839 (640 000) 7,02 (2,01) 2 237 839 (640 000) 7,02 (2,01) 2011-11-14
Investors TFI SA wraz z Investors FO TFI 4 410 000 13,85 (4,62) 4 410 000 13,85 (4,62) 2011-11-14
Investors TFI SA wraz z Investors FO TFI 4 410 000 9,23 4 410 000 9,23 2011-11-14
Adach Łukasz 10 000 0,00 (-0,03) 10 000 0,00 (-0,03) 2011-10-17
TFI Allianz Polska SA przez Fundusz Allianz Platinium wraz z Funduszem Allianz FIO 1 597 839 (-90 500) 5,01 (-0,29) 1 597 839 (-90 500) 5,01 (-0,29) 2011-08-22
Nova PBB sp. z o.o. SKA poprzez Forum X FI SA oraz Forum XXIII FIZ 0 (-3 180 000) 0,00 (-9,98) 0 (-3 180 000) 0,00 (-9,98) 2011-08-01
Bajołek Krzysztof wraz z Nova PBB sp. z o.o.SKA 3 227 077 10,13 (3,38) 3 227 077 10,13 (3,38) 2011-08-01
Bajołek Krzysztof wraz z Nova PBB sp. z o.o.SKA 3 227 077 6,75 3 227 077 6,75 2011-08-01
Adach Łukasz 10 000 0,03 10 000 0,03 2011-07-29
Fedorowicz Maciej 728 080 2,00 (-0,28) 728 080 2,00 (-0,28) 2011-06-15
Paduch Zbigniew 69 256 (-1 960 000) 0,21 (-6,16) 69 256 (-1 960 000) 0,21 (-6,16) 2011-05-23
Paduch Zbigniew 2 029 256 (113 474) 6,37 (0,36) 2 029 256 (113 474) 6,37 (0,36) 2011-05-22
Nova PBB sp. z o.o. SKA poprzez Forum X FI SA oraz Forum XXIII FIZ 3 180 000 9,98 3 180 000 9,98 2011-05-19
Jesionowski, Witold Jerzy 0 (-540 000) 0,00 (-1,69) 0 (-540 000) 0,00 (-1,69) 2011-05-18
Novavis Group SA poprzez Rubicon Partners DM SA 736 600 (-2 810 000) 2,31 (-8,82) 736 600 (-2 810 000) 2,31 (-8,82) 2011-05-16
FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA poprzez Forum XXIII FIZ 2 910 000 9,14 2 910 000 9,14 2011-05-16
Fedorowicz Maciej 728 080 (-100 000) 2,28 (-0,32) 728 080 (-100 000) 2,28 (-0,32) 2011-05-12
Quercus TFI SA 1 670 672 (-4 492) 5,24 (-0,02) 1 670 672 (-4 492) 5,24 (-0,02) 2011-03-29
Quercus TFI SA 1 675 164 (61 921) 5,26 (0,20) 1 675 164 (61 921) 5,26 (0,20) 2011-03-23
TFI Allianz Polska SA przez Fundusz Allianz Platinium wraz z Funduszem Allianz FIO 1 688 339 5,30 1 688 339 5,30 2010-11-18
Paduch Zbigniew 1 915 782 (8 570) 6,01 (0,02) 1 915 782 (14 570) 6,01 (0,04) 2010-11-15
Quercus TFI SA 1 613 243 (38 734) 5,06 (0,12) 1 613 243 (38 734) 5,06 (0,12) 2010-09-14
Quercus TFI SA 1 574 509 4,94 1 574 509 4,94 2010-09-13
Wojas, Wiesław Tadeusz wraz z Wojas SA 3 016 229 (-163 771) 9,47 (-0,51) 3 016 229 (-163 771) 9,47 (-0,51) 2010-08-31
Paduch Zbigniew 1 907 212 (15 950) 5,99 (0,05) 1 901 212 (9 950) 5,97 (0,03) 2010-08-31
Novavis Group SA poprzez Rubicon Partners DM SA 3 546 600 (-1 000 000) 11,13 (-3,15) 3 546 600 (-1 000 000) 11,13 (-3,15) 2010-05-10
Paduch Zbigniew 1 891 262 (1 600 000) 5,94 (5,03) 1 891 262 (1 599 000) 5,94 (5,03) 2010-04-21
Paduch Zbigniew 291 262 0,91 292 262 0,91 2010-04-20
Novavis Group SA poprzez Rubicon Partners DM SA 4 546 600 14,28 4 546 600 14,28 2010-03-16
Jesionowski, Witold Jerzy 540 000 1,69 540 000 1,69 2010-03-16
Suggelli Massimo 808 080 2,00 (-0,53) 808 080 2,00 (-0,41) 2010-03-05
Stępniak Kazimierz 816 480 2,00 (-0,56) 816 480 2,00 (-0,43) 2010-03-05
Banaszkiewicz Jan 1 194 620 2,99 (-0,76) 1 194 620 2,99 (-0,57) 2010-03-05
Suggelli Massimo 808 080 2,53 (-3,40) 808 080 (-192 610) 2,41 (-4,02) 2010-03-04
Stępniak Kazimierz 816 480 (-170 465) 2,56 (-4,68) 816 480 (-459 385) 2,43 (-5,77) 2010-03-04
Luzzi, Gian Piero 1 978 770 6,21 (2,21) 1 978 770 6,21 (2,21) 2010-03-04
Luzzi, Gian Piero 1 978 770 4,00 (-10,52) 1 978 770 (-423 750) 4,00 (-11,45) 2010-03-04
Iannelli Gherardo 2 285 080 7,17 (3,17) 2 285 080 7,17 (3,17) 2010-03-04
Iannelli Gherardo 2 285 080 4,00 (-12,77) 2 285 080 (-443 010) 4,00 (-13,54) 2010-03-04
Fedorowicz Maciej 828 080 2,60 (-3,47) 828 080 (-288 920) 2,60 (-4,58) 2010-03-04
Banaszkiewicz Jan 1 194 620 3,75 (-5,02) 1 194 620 (-288 920) 3,56 (-5,98) 2010-03-04
Wojas, Wiesław Tadeusz wraz z Wojas SA 3 180 000 9,98 3 180 000 9,98 2010-01-14
Stępniak Kazimierz 986 945 7,24 (4,15) 1 275 865 8,20 (4,39) 2009-08-31
Stępniak Kazimierz 986 945 (-147 675) 3,09 (-5,24) 1 275 865 (-147 675) 3,81 (-5,35) 2009-08-31
Abratański, Rafał Marcin 24 000 0,00 (-0,18) 24 000 0,00 (-0,15) 2009-06-26
Suggelli Massimo 808 080 5,93 (3,40) 1 000 690 6,43 (3,45) 2009-03-02
Suggelli Massimo 808 080 (35 000) 2,53 (-3,15) 1 000 690 (35 000) 2,98 (-3,23) 2009-03-02
Luzzi, Gian Piero 1 978 770 14,52 (8,31) 2 402 520 15,45 (8,28) 2009-03-02
Luzzi, Gian Piero 1 978 770 (50 000) 6,21 (-7,95) 2 402 520 (50 000) 7,17 (-7,96) 2009-03-02
Iannelli Gherardo 2 285 080 16,77 (9,60) 2 728 090 17,54 (9,40) 2009-01-14
Iannelli Gherardo 2 285 080 (50 000) 7,17 (-9,24) 2 728 090 (50 000) 8,14 (-9,09) 2009-01-14
Fedorowicz Maciej 828 080 6,07 (3,47) 1 117 000 7,18 (3,85) 2009-01-14
Fedorowicz Maciej 828 080 (55 000) 2,60 (-3,07) 1 117 000 (151 310) 3,33 (-2,88) 2009-01-14
Węgrzyn Stanisław 99 0,00 99 0,00 2008-11-18
Szczurko Jan 123 0,00 123 0,00 2008-11-18
Babral Mariusz 47 269 0,00 (-0,34) 47 269 0,00 (-0,30) 2008-11-18
Babral Mariusz 47 269 0,34 (0,34) 47 269 0,30 (0,30) 2008-08-14
Fedorowicz Dorota 231 540 1,00 (-0,70) 481 540 2,99 (-0,10) 2008-03-31
Babral Mariusz 0 (-47 269) 0,00 (-0,34) 0 (-47 269) 0,00 (-0,30) 2008-02-29
Babral Mariusz 47 269 0,34 47 269 0,30 2008-01-23
Deutsche Bank AG 762 816 (-39 990) 5,60 (-0,29) 762 816 (-39 990) 4,90 (-0,26) 2007-09-24
Deutsche Bank AG 802 806 5,89 802 806 5,16 2007-09-21
Suggelli Massimo 773 080 (-130 000) 5,68 (-1,17) 965 690 (-130 000) 6,21 (-1,04) 2007-03-01
Stępniak Kazimierz 1 134 620 (-130 000) 8,33 (-1,27) 1 423 540 (-130 000) 9,16 (-1,13) 2007-03-01
Luzzi, Gian Piero 1 928 770 (-130 000) 14,16 (-1,47) 2 352 520 (-130 000) 15,13 (-1,31) 2007-03-01
Iannelli Gherardo 2 235 080 (20 000) 16,41 (-0,40) 2 678 090 (20 000) 17,23 (-0,37) 2007-03-01
Fedorowicz Maciej 773 080 (-190 000) 5,67 (-1,40) 965 690 (-286 310) 6,21 (-1,84) 2007-03-01
Fedorowicz Maciej 963 080 7,07 (-0,24) 1 252 000 8,05 (-0,24) 2007-03-01
Fedorowicz Dorota 231 540 (-130 000) 1,70 (-1,04) 481 540 (120 000) 3,09 (0,70) 2007-03-01
Banaszkiewicz Jan 1 194 620 8,77 (5,02) 1 483 540 9,54 (5,11) 2007-02-14
Banaszkiewicz Jan 1 194 620 (-130 000) 3,75 (-6,30) 1 483 540 (-130 000) 4,43 (-6,25) 2007-02-14
Abratański, Rafał Marcin 24 000 0,18 (0,01) 24 000 0,15 2006-12-05
Abratański, Rafał Marcin 24 000 0,17 24 000 0,15 2006-12-05
Suggelli Massimo 903 080 6,85 (0,22) 1 095 690 7,25 (0,21) 2006-11-30
Suggelli Massimo 903 080 (-60 000) 6,63 (-0,68) 1 095 690 (-60 000) 7,04 (-0,61) 2006-11-30
Stępniak Kazimierz 1 264 620 9,60 (0,32) 1 553 540 10,29 (0,30) 2006-11-30
Stępniak Kazimierz 1 264 620 (-120 000) 9,28 (-1,23) 1 553 540 (-120 000) 9,99 (-1,09) 2006-11-30
Luzzi, Gian Piero 2 058 770 15,63 (0,52) 2 482 520 16,44 (0,48) 2006-11-30
Luzzi, Gian Piero 2 058 770 (-60 000) 15,11 (-6,89) 2 482 520 (-60 000) 15,96 (-6,04) 2006-11-30
Fedorowicz Maciej 963 080 7,31 (0,24) 1 252 000 8,29 (0,24) 2006-11-30
Fedorowicz Maciej 963 080 (-60 000) 7,07 (-0,69) 1 252 000 (-60 000) 8,05 (-0,64) 2006-11-30
Fedorowicz Dorota 361 540 2,74 (0,09) 361 540 2,39 (0,07) 2006-11-30
Fedorowicz Dorota 361 540 (-120 000) 2,65 (-1,00) 361 540 (-120 000) 2,32 (-0,86) 2006-11-30
Banaszkiewicz Jan 1 324 620 10,05 (0,33) 1 613 540 10,68 (0,31) 2006-11-30
Banaszkiewicz Jan 1 324 620 (-120 000) 9,72 (-1,71) 1 613 540 (-120 000) 10,37 (-1,53) 2006-11-30
Stępniak Kazimierz 1 384 620 (-60 000) 10,51 (-4,48) 1 673 540 (-60 000) 11,08 (-3,91) 2006-09-01
Fedorowicz Maciej 1 023 080 (60 000) 7,76 (-2,24) 1 312 000 (60 000) 8,69 (-2,14) 2006-09-01
Węgrzyn Stanisław 99 0,00 99 0,00 2006-08-14
Węgrzyn Stanisław 99 0,00 99 0,00 2006-08-14
Szczurko Jan 123 0,00 123 0,00 2006-08-14
Szczurko Jan 123 0,00 123 0,00 2006-08-14
Iannelli Gherardo 2 215 080 16,81 (0,55) 2 658 090 17,60 (0,51) 2006-08-14
Iannelli Gherardo 2 215 080 16,26 (-6,74) 2 658 090 17,09 (-5,91) 2006-08-14
Fedorowicz Dorota 481 540 3,65 (-0,16) 481 540 3,18 (-0,12) 2006-08-14
Fedorowicz Dorota 481 540 3,81 481 540 3,30 2006-06-28
Suggelli Massimo 963 080 7,31 (-2,69) 1 155 690 7,65 (-2,35) 2006-03-28
Suggelli Massimo 963 080 10,00 1 155 690 10,00 2006-03-28
Stępniak Kazimierz 1 444 620 14,99 (4,03) 1 733 540 14,99 (3,51) 2006-03-28
Stępniak Kazimierz 1 444 620 10,96 1 733 540 11,48 2006-03-28
Luzzi, Gian Piero 2 118 770 22,00 (5,23) 2 542 520 22,00 (4,54) 2006-03-28
Luzzi, Gian Piero 2 118 770 16,77 (0,69) 2 542 520 17,46 (0,62) 2006-03-28
Luzzi, Gian Piero 2 118 770 16,08 2 542 520 16,84 2006-03-28
Iannelli Gherardo 2 215 080 23,00 (5,47) 2 658 090 23,00 (4,74) 2006-03-28
Iannelli Gherardo 2 215 080 (-150 000) 17,53 (-0,42) 2 658 090 (-150 000) 18,26 (-0,34) 2006-03-28
Iannelli Gherardo 2 365 080 17,95 2 808 090 18,60 2006-03-28
Fedorowicz Maciej 963 080 10,00 (2,38) 1 252 000 10,83 (2,23) 2006-03-28
Fedorowicz Maciej 963 080 7,62 (0,31) 1 252 000 8,60 (0,31) 2006-03-28
Fedorowicz Maciej 963 080 7,31 1 252 000 8,29 2006-03-28
Banaszkiewicz Jan 1 444 620 11,43 (0,47) 1 733 540 11,90 (0,42) 2006-03-28
Banaszkiewicz Jan 1 444 620 10,96 (-4,03) 1 733 540 11,48 (-3,51) 2006-03-28
Banaszkiewicz Jan 1 444 620 14,99 1 733 540 14,99 2006-03-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-07-02 Prawo poboru 2:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.