28,5800 zł
0,49% 0,1400 zł
Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Akcjonariat - CYFRPLSAT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 18 278 225 137,28 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 639 546 016 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 364 244 418
Liczba głosów na WZA: 818 963 517 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,95%
Kapitał akcyjny: 25 581 840,64 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 523 961 929
Cena nominalna akcji: 0,04 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,98%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 43,05%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Solorz Zygmunt poprzez Argumenol Investment Company Ltd., Reddev Investments Ltd., i Embud sp. z o.o. 364 244 418 (56,95%) 523 961 929 (63,98%) 2019-11-05 MDS, ATG, ELE_1, ZEP

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1996-10-30 100 000
0,00
1,00 0,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 2000-08-09 100 000
0,00
1,00 0,00 200 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-09-08
zmiana firmy z Market SA na Polsat Cyfrowy SA 2000-11-17 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-22
seria C - prawo poboru 2003-12-18 300 000
0,00
1,00 0,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-06-24
zmiana firmy z Polsat Cyfrowy SA na Cyfrowy polsat SA 2004-03-18 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-12-10
seria D - Polaris Finance BV 2004-12-07 7 000 000
0,00
1,00 0,00 7 500 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-01-21
połaczenie z Polsat sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2005-01-27 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-01-31
seria F - oferta menedżerska 2007-09-05 5 825 000
0,00
0,04 0,00 268 325 000
10 733 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-16

2008-05-06
seria E wydzielona z serii D 2007-09-27 3 000 000
0,00
1,00 0,00 10 500 000
10 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-16
2007-10-05
2008-05-06
split 1:25 2007-09-27 0
0,00
0,04 0,00 262 500 000
10 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-05
połączenie z Praga Business Park sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2008-11-04 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z M.Punkt Holdings Limited bez podwyższania kapitału 2010-09-15 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii H 2010-12-17 80 027 836
1 150 000 003,32
0,04 14,37 348 352 836
13 934 113,44
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-13
połączenie z mPunkt Polska SA bez podwyższania kapitału 2011-05-04 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-31
połączenie z mTel sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-08-05 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-31
połączenie z Cyfrowy Polsat Technology sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-12-04 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-31
seria I - Argumenol Investment Company Ltd., EBOiR, Karswell Ltd.,Sensor Overseas Ltd. 2014-01-16 47 260 390
998 139 436,80
0,04 21,12 395 613 226
15 824 529,04
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-13
2014-05-14
seria J - EBOiR za warranty subskrypcyjne serii J 2014-01-24 243 932 790
5 151 860 524,80
0,04 21,12 639 546 016
25 581 840,64
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-13
2014-05-14
połączenie z Redefine sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-05-18 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-30
połączenie z Netshare sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-11-10 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie transgraniczne z Metelem Holding Company Ltd. bez podwyższania kapitału 2017-01-23 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Eileme 1 AB,Eileme 2 AB, Eileme 3 AB i Eileme 4 AB bez podwyższania kapitału 2017-06-27 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z z Eileme 1 AB (publ) bez podwyższania kapitału 2018-01-09 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-10-31 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PZU OFE Złota Jesień portfel 14 680 261 (6 948 261) 2,29 (1,08) 14 680 261 (6 948 261) 1,79 (0,85) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 6 055 501 (867 501) 0,94 (0,13) 6 055 501 (867 501) 0,73 (0,10) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 1 818 738 (-162 262) 0,28 (-0,03) 1 818 738 (-162 262) 0,22 (-0,02) 2018-12-31
NN OFE portfel 28 593 765 (1 311 765) 4,47 (0,20) 28 593 765 (1 311 765) 3,49 (0,16) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 9 785 191 (4 458 191) 1,53 (0,70) 9 785 191 (4 458 191) 1,19 (0,54) 2018-12-31
Generali OFE portfel 5 976 413 (551 413) 0,93 (0,08) 5 976 413 (551 413) 0,72 (0,06) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 6 550 254 (-40 746) 1,02 (-0,01) 6 550 254 (-40 746) 0,79 (-0,02) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 29 473 960 (1 611 960) 4,60 (0,24) 29 473 960 (1 611 960) 3,59 (0,19) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 6 416 818 (412 818) 1,00 (0,06) 6 416 818 (412 818) 0,78 (0,05) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 8 904 527 (-55 473) 1,39 (-0,01) 8 904 527 (-55 473) 1,09 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 691 783 0,11 691 783 0,08 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 1 719 (-109 581) 0,00 (-0,02) 1 719 (-109 581) 0,00 (-0,01) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 45 151 0,01 45 151 0,01 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 483 048 0,08 483 048 0,06 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 217 799 (-59 097) 0,03 (-0,01) 217 799 (-59 097) 0,03 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 61 766 0,01 61 766 0,01 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 755 647 (-3 000 467) 0,12 (-0,47) 755 647 (-3 000 467) 0,09 (-0,37) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 57 663 0,01 57 663 0,01 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 3 441 943 (2 435 122) 0,54 (0,38) 3 441 943 (2 435 122) 0,42 (0,30) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 258 069 (110 000) 0,04 (0,02) 258 069 (110 000) 0,03 (0,01) 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 200 (-410 394) 0,00 (-0,06) 200 (-410 394) 0,00 (-0,05) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 1 166 560 (305 325) 0,18 (0,04) 1 166 560 (305 325) 0,14 (0,03) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 943 087 (-195 000) 0,15 (-0,03) 943 087 (-195 000) 0,12 (-0,02) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 163 991 (70 914) 0,03 (0,01) 163 991 (70 914) 0,02 (0,01) 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 389 211 (200 611) 0,06 (0,03) 389 211 (200 611) 0,05 (0,03) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 2 779 759 (1 162 748) 0,43 (0,18) 2 779 759 (1 162 748) 0,34 (0,14) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 46 0,00 46 0,00 2018-06-30
Solorz Zygmunt poprzez Argumenol Investment Company Ltd., Reddev Investments Ltd., i Embud sp. z o.o. 366 720 780 (123 411 161) 57,34 (19,30) 540 267 031 (123 411 161) 65,97 (15,07) 2018-04-26
Solorz Zygmunt poprzez Argumenol Investment Company Ltd., Reddev Investments Ltd., i Embud sp. z o.o. 243 309 619 (-123 411 161) 38,04 (-19,30) 416 855 870 (-123 411 161) 50,90 (-15,07) 2018-04-26
Solorz Zygmunt poprzez Argumenol Investment Company Ltd., Reddev Investments Ltd., Karswell Ltd. i Embud sp. z o.o. 366 720 780 (26 113 043) 57,34 (4,09) 540 267 031 (47 154 418) 65,97 (5,76) 2018-01-29
EVO Foundation poprzez EVO Holding Ltd. i Sensor Overseas Ltd. 34 051 421 (-21 041 375) 5,32 (-3,29) 39 922 671 (-42 082 750) 4,87 (-5,14) 2018-01-26
TFI Allianz Polska SA portfele 111 300 0,02 111 300 0,01 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 276 896 0,04 276 896 0,03 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 7 732 000 1,21 7 732 000 0,94 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 3 756 114 0,59 3 756 114 0,46 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 5 188 000 0,81 5 188 000 0,63 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 57 663 0,01 57 663 0,01 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 1 981 000 0,31 1 981 000 0,24 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 732 950 0,12 732 950 0,09 2017-12-31
NN OFE portfel 27 282 000 4,27 27 282 000 3,33 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 006 821 0,16 1 006 821 0,12 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 148 069 0,02 148 069 0,02 2017-12-31
MetLife OFE portfel 5 327 000 0,83 5 327 000 0,65 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 14 186 0,00 14 186 0,00 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 410 594 0,06 410 594 0,05 2017-12-31
Generali OFE portfel 5 425 000 0,85 5 425 000 0,66 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 861 235 0,14 861 235 0,11 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 1 138 087 0,18 1 138 087 0,14 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 7 567 0,00 7 567 0,00 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 93 077 0,02 93 077 0,01 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 188 600 0,03 188 600 0,02 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 6 591 000 1,03 6 591 000 0,81 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 27 862 000 4,36 27 862 000 3,40 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 617 011 0,25 1 617 011 0,20 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 6 004 000 0,94 6 004 000 0,73 2017-12-31
Aegon OFE portfel 8 960 000 1,40 8 960 000 1,09 2017-12-31
EVO Foundation poprzez EVO Holding Ltd. i Sensor Overseas Ltd. 55 092 796 (171 250) 8,61 (0,02) 82 005 421 (342 500) 10,01 (0,04) 2017-07-13
Solorz Zygmunt poprzez Reddev Investments Ltd., Karswell Ltd. i Argumenol Ltd. 340 607 737 (-29 648 775) 53,25 (-4,64) 493 112 613 (-29 648 775) 60,21 (-3,62) 2014-12-30
Solorz Zygmunt poprzez Reddev Investments Ltd., Karswell Ltd. i Embud sp. z o.o. 370 256 512 57,89 522 761 388 63,83 2014-12-30
Ruta Heronim 0 (-54 921 546) 0,00 (-8,58) 0 (-81 662 921) 0,00 (-9,97) 2014-12-30
EVO Foundation poprzez EVO Holding Ltd. i Sensor Overseas Ltd. 54 921 546 8,59 81 662 921 9,97 2014-12-30
EBOiR 31 664 664 (-15 596 026) 4,95 (-2,43) 31 664 664 (-15 596 026) 3,86 (-1,91) 2014-09-15
Ruta Heronim poprzez Sensor Overseas Ltd. 54 921 546 (1 700 000) 8,58 (0,26) 81 662 921 (3 400 000) 9,97 (0,42) 2014-06-04
Solorz Zygmunt poprzez Pola Investments Ltd., Karswell i Argumenol 370 256 512 57,89 522 761 388 63,83 2014-05-20
Solorz Zygmunt poprzez Reddev Investments Ltd., Karswell Ltd. i Argumenol Ltd. 370 256 512 (216 052 216) 57,89 (13,63) 522 761 388 (216 052 216) 63,83 (5,72) 2014-05-20
Ruta Heronim poprzez Sensor Overseas Ltd. 53 221 546 8,32 78 262 921 9,55 2014-05-20
Ruta Heronim poprzez Sensor Overseas Ltd. 53 221 546 (27 880 274) 8,32 (1,05) 78 262 921 (27 880 274) 9,55 (0,01) 2014-05-20
EBOiR 47 260 690 7,38 47 260 690 5,77 2014-05-15
EBOiR 47 260 690 7,38 47 260 690 5,77 2014-05-15
Ogółem 639 545 716 (291 192 880) 0 818 963 217 (291 192 880) 0 2014-05-14
Solorz Zygmunt poprzez Pola Investments Ltd. 154 204 296 44,26 (20,15) 306 709 172 58,11 (20,66) 2014-04-24
Solorz Zygmunt poprzez Pola Investments Ltd. 154 204 296 (-20 791 375) 24,11 (-26,12) 306 709 172 (-41 582 750) 37,45 (-28,54) 2014-04-24
Solorz Zygmunt poprzez Pola Investments Ltd. 174 995 671 (20 791 375) 50,23 (5,97) 348 291 922 (41 582 750) 65,99 (7,88) 2013-02-07
Libicki Dominik 209 987 0,06 (0,03) 209 987 0,03 (0,01) 2012-08-30
Libicki Dominik 209 987 0,03 209 987 0,02 2012-08-30
Libicki Dominik 209 987 0,03 (0,03) 209 987 0,02 (0,02) 2012-08-30
Libicki Dominik 209 987 0,00 209 987 0,00 2012-08-30
Libicki Dominik 0 (-1 497) 0,00 0 (-1 497) 0,00 2012-07-20
Ruta Heronim poprzez Sensor Overseas Ltd. 25 341 272 7,27 (3,31) 50 382 647 9,54 (3,39) 2012-05-25
Ruta Heronim poprzez Sensor Overseas Ltd. 25 341 272 3,96 (3,96) 50 382 647 6,15 (6,15) 2012-05-25
Solorz Zygmunt poprze Pola Investments Ltd. 154 204 296 44,26 306 709 172 58,11 2012-05-15
Solorz Zygmunt poprzez Pola Investments Ltd. 154 204 296 44,26 (44,26) 306 709 172 58,11 (58,11) 2012-05-15
Sensor Overseas Ltd. 0 (-25 341 272) 0,00 (-7,27) 0 (-50 382 647) 0,00 (-9,54) 2012-05-15
Pola Investments Ltd. 0 (-154 204 296) 0,00 (-44,26) 0 (-306 709 172) 0,00 (-58,11) 2012-05-15
Delas Holdings Ltd. 0 (-168 941 818) 0,00 (-48,49) 0 (-335 884 319) 0,00 (-63,64) 2012-05-15
Sensor Overseas Ltd. 25 341 272 7,27 50 382 647 9,54 2012-03-23
Pola Investments Ltd. 154 204 296 (-14 737 522) 44,26 (-4,23) 306 709 172 (-27 175 830) 58,11 (-5,15) 2012-03-23
Solorz Zygmunt 0 (-10 603 750) 0,00 (-3,95) 0 (-21 207 500) 0,00 (-4,65) 2012-03-21
Pola Investments Ltd. 168 941 818 48,49 333 885 002 63,26 2012-01-13
Polaris Finance BV 0 (-168 941 818) 0,00 (-48,49) 0 (-335 884 319) 0,00 (-63,64) 2011-12-14
Delas Holdings Ltd. 168 941 818 48,49 335 884 319 63,64 2011-12-14
Polaris Finance BV 168 941 818 (-6 083 182) 48,49 (-16,73) 335 884 319 (-6 083 182) 63,64 (-11,38) 2011-06-22
Karswell Limited 0 (-68 023 662) 0,00 (-19,52) 0 (-68 023 662) 0,00 (-12,88) 2011-06-22
Karswell Limited 68 023 662 (14 135 690) 19,52 (-0,56) 68 023 662 (14 135 690) 12,88 (0,85) 2011-06-21
Libicki Dominik 1 497 0,00 1 497 0,00 2011-05-17
Libicki Dominik 1 497 0,00 1 497 0,00 2011-05-16
Ogółem 348 352 836 (80 027 836) 0 527 770 337 (80 027 836) 0 2011-05-13
Karswell Limited 53 887 972 20,08 (4,62) 53 887 972 12,03 (1,82) 2011-04-28
Karswell Limited 53 887 972 15,46 53 887 972 10,21 2011-04-28
Ruta Heronim 0 (-1 871 250) 0,00 (-0,69) 0 (-3 742 500) 0,00 (-0,83) 2010-08-26
Libicki Dominik 1 497 0,00 1 497 0,00 2010-05-17
Libicki Dominik 1 497 0,00 1 497 0,00 2010-05-17
Libicki Dominik 1 497 0,00 1 497 0,00 2010-05-17
Libicki Dominik 1 497 (-120 000) 0,00 (-0,04) 1 497 (-120 000) 0,00 (-0,02) 2010-05-17
Polaris Finance BV 175 025 000 65,22 341 967 501 75,02 (-1,35) 2010-04-13
Polaris Finance BV 175 025 000 65,22 (14,98) 341 967 501 76,37 (11,58) 2010-04-13
Polaris Finance BV 175 025 000 (-7 918 750) 50,24 (-17,93) 341 967 501 (-16 001 249) 64,79 (-13,74) 2010-04-13
Ogółem 268 325 000 0 447 742 501 (-8 082 499) 0 2010-03-31
Ruta Heronim 1 871 250 0,69 3 742 500 0,83 (0,01) 2009-11-10
Ruta Heronim 1 871 250 (-27 441 562) 0,69 (-10,23) 3 742 500 (-50 765 725) 0,82 (-11,13) 2009-11-10
Ruta Heronim wraz z Polaris Finance BV 29 312 812 (27 441 562) 10,92 (10,23) 54 508 225 (52 636 975) 11,95 (11,54) 2009-05-12
Ruta Heronim 1 871 250 (-24 441 562) 0,69 (-9,11) 1 871 250 (-49 636 975) 0,41 (-10,89) 2009-05-12
Solorz Zygmunt 10 603 750 3,95 21 207 500 4,65 (-0,08) 2009-04-17
Solorz Zygmunt 10 603 750 3,95 (0,91) 21 207 500 4,73 (0,72) 2009-04-17
Solorz Zygmunt 10 603 750 3,04 (0,05) 21 207 500 4,01 (0,01) 2009-04-17
Polaris Finance BV 182 943 750 (20 000 000) 68,17 (7,45) 357 968 750 (40 000 000) 78,53 (8,78) 2009-04-17
Solorz Zygmunt 10 603 750 (-20 000 000) 2,99 (-8,41) 21 207 500 (-40 000 000) 4,00 (-9,42) 2009-04-16
Ruta Heronim wraz z Polaris Finance BV 26 312 812 (-3 000 000) 9,80 (-1,12) 51 508 225 (-5 925 725) 11,30 (-1,30) 2009-02-26
Matuszyński Andrzej przez podmiot zależny 0 (-32 500) 0,00 0 (-32 500) 0,00 2009-02-26
Libicki Dominik przez podmiot zależny 121 497 (-378 503) 0,04 (0,04) 121 497 (-378 503) 0,02 (0,02) 2009-02-26
Gruber Maciej przez podmiot zależny 500 0,00 500 0,00 2009-02-26
Gruber Maciej przez podmiot zależny 500 (-45 750) 0,00 500 (-45 750) 0,00 2009-02-26
Działkowski Dariusz przez podmiot zależny 0 (-46 250) 0,00 0 (-46 250) 0,00 2009-02-26
Matuszyński Andrzej przez podmiot zależny 32 500 0,00 (-0,01) 32 500 0,00 2009-01-14
Libicki Dominik przez podmiot zależny 500 000 0,00 (-0,18) 500 000 0,00 (-0,10) 2009-01-14
Gruber Maciej przez podmiot zależny 46 250 0,00 (-0,01) 46 250 0,00 (-0,01) 2009-01-14
Działkowski Dariusz przez podmiot zależny 46 250 0,00 (-0,01) 46 250 0,00 (-0,01) 2009-01-14
Solorz Zygmunt 30 603 750 (-135 502 188) 11,40 (-50,50) 61 207 500 (-264 297 133) 13,42 (-57,98) 2008-12-18
Polaris Finance BV 162 943 750 60,72 317 968 750 69,75 2008-12-18
Solorz Zygmunt wraz z Polaris Finance BV 166 105 938 (6 747 721) 61,90 (2,52) 325 504 633 (7 156 453) 71,40 (1,56) 2008-11-13
Ruta Heronim wraz z Polaris Finance BV 29 312 812 (1 138 687) 10,92 (0,43) 57 433 950 (1 185 145) 12,60 (0,27) 2008-11-13
Solorz Zygmunt wraz z Polaris Finance BV 159 358 217 (-101 270 533) 59,38 (-37,75) 318 348 180 (-127 909 320) 69,84 (-28,06) 2008-07-24
Ruta Heronim 28 174 125 (49 125) 10,49 (0,01) 56 248 805 (-1 195) 12,33 (-0,01) 2008-07-24
Ruta Heronim 28 125 000 10,48 56 250 000 12,34 2008-05-14
Matuszyński Andrzej 32 500 0,01 32 500 0,00 2008-05-14
Libicki Dominik 500 000 0,18 500 000 0,10 2008-05-14
Gruber Maciej 46 250 0,01 46 250 0,01 2008-05-14
Działkowski Dariusz 46 250 0,01 46 250 0,01 2008-05-14
Solorz Zygmunt wraz z Polaris Finance BV 260 628 750 (75 000 000) 97,13 (27,95) 446 257 500 (75 000 000) 97,90 (16,46) 2008-05-06
Solorz Zygmunt wraz z Polaris Finance BV 185 628 750 69,18 371 257 500 81,44 2008-05-06
Ogółem 268 325 000 0 455 825 000 0 2008-05-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
2019-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2019-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,93 zł
2017-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2017-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2014-06-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2014-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2010-11-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2010-08-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2010-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,57 zł
2009-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2009-06-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2009-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2008-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2008-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.