20,8600 zł
3,06% 0,6200 zł
Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Akcjonariat - CYFRPLSAT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 13 340 929 893,76 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 639 546 016 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 437 868 984
Liczba głosów na WZA: 818 963 517 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,47%
Kapitał akcyjny: 25 581 840,64 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 617 286 485
Cena nominalna akcji: 0,04 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,37%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,53%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Solorz Zygmunt poprzez TiVi Foundation, Embud 2 sp. z o.o.i Reddev Investments Ltd. 396 802 022 (62,03%) 576 219 523 (77,05%) 2022-05-27 MDS, ATG, ELE_1, ZEP
Cyfrowy Polsat SA 71 174 126 (11,12%) 71 174 126 (0,00%) 2021-12-22 ACP, NET
NN PTE SA portfel 41 066 962 (6,42%) 41 066 962 (5,49%) 2021-12-23 KGN, ELT, KPL, TSG, FEE, MRB, PHN, UNT

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1996-10-30 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 2000-08-09 100 000
1,00 200 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-09-08
zmiana firmy z Market SA na Polsat Cyfrowy SA 2000-11-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-22
seria C - prawo poboru 2003-12-18 300 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-06-24
zmiana firmy z Polsat Cyfrowy SA na Cyfrowy polsat SA 2004-03-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2004-12-10
seria D - Polaris Finance BV 2004-12-07 7 000 000
1,00 7 500 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-01-21
połaczenie z Polsat sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2005-01-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-01-31
seria F - oferta menedżerska 2007-09-05 5 825 000
0,04 268 325 000
10 733 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-16

2008-05-06
seria E wydzielona z serii D 2007-09-27 3 000 000
1,00 10 500 000
10 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-16
2007-10-05
2008-05-06
split 1:25 2007-09-27
0,04 262 500 000
10 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-05
połączenie z Praga Business Park sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2008-11-04

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z M.Punkt Holdings Limited bez podwyższania kapitału 2010-09-15

KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii H 2010-12-17 80 027 836
1 150 000 003,32
0,04 14,37 348 352 836
13 934 113,44
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-13
połączenie z mPunkt Polska SA bez podwyższania kapitału 2011-05-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-31
połączenie z mTel sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-08-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-31
połączenie z Cyfrowy Polsat Technology sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-12-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-31
seria I - Argumenol Investment Company Ltd., EBOiR, Karswell Ltd.,Sensor Overseas Ltd. 2014-01-16 47 260 390
998 139 436,80
0,04 21,12 395 613 226
15 824 529,04
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-13
2014-05-14
seria J - EBOiR za warranty subskrypcyjne serii J 2014-01-24 243 932 790
5 151 860 524,80
0,04 21,12 639 546 016
25 581 840,64
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-13
2014-05-14
połączenie z Redefine sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-05-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-30
połączenie z Netshare sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-11-10

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie transgraniczne z Metelem Holding Company Ltd. bez podwyższania kapitału 2017-01-23

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Eileme 1 AB,Eileme 2 AB, Eileme 3 AB i Eileme 4 AB bez podwyższania kapitału 2017-06-27

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z z Eileme 1 AB (publ) bez podwyższania kapitału 2018-01-09

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-10-31

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Solorz Zygmunt poprzez TiVi Foundation, Embud 2 sp. z o.o. s.k.a. i Reddev Investments Ltd. 353 348 370 55,25 (0,01) 532 765 871 71,25 (0,01) 2021-12-22
Solorz Zygmunt poprzez TiVi Foundation, Embud 2 sp. z o.o.i Reddev Investments Ltd. 353 348 370 (-34 158 255) 55,24 (-5,35) 532 765 871 (-34 158 255) 71,24 (-4,57) 2021-12-22
Solorz Zygmunt poprzez TiVi Foundation, Embud 2 sp. z o.o. s.k.a. i Reddev Investments Ltd. 387 506 625 (11 768 260) 60,59 (1,84) 566 924 126 (26 408 206) 75,81 (8,86) 2021-11-26
Cyfrowy Polsat SA 11 768 260 1,84 11 768 260 0,00 2021-11-24
Solorz Zygmunt poprzez TiVi Foundation i Embud 2 sp. z o.o. s.k.a. 375 738 365 (3 142 150) 58,75 (0,49) 540 515 920 (8 202 194) 66,95 (1,95) 2021-09-16
Solorz Zygmunt poprzez Argumenol Investment Company Ltd., Reddev Investments Ltd., i Embud sp. z o.o. 372 596 215 (8 351 797) 58,26 (1,31) 532 313 726 (8 351 797) 65,00 (1,02) 2021-03-10
Solorz Zygmunt poprzez Argumenol Investment Company Ltd., Reddev Investments Ltd., i Embud sp. z o.o. 364 244 418 (120 934 799) 56,95 (18,91) 523 961 929 (107 106 059) 63,98 (13,08) 2019-11-05
Uniqa OFE portfel 6 550 254 (-40 746) 1,02 (-0,01) 6 550 254 (-40 746) 0,79 (-0,02) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 6 055 501 (867 501) 0,94 (0,13) 6 055 501 (867 501) 0,73 (0,10) 2018-12-31
NN OFE portfel 28 593 765 (1 311 765) 4,47 (0,20) 28 593 765 (1 311 765) 3,49 (0,16) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 9 785 191 (4 458 191) 1,53 (0,70) 9 785 191 (4 458 191) 1,19 (0,54) 2018-12-31
Generali OFE portfel 5 976 413 (551 413) 0,93 (0,08) 5 976 413 (551 413) 0,72 (0,06) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 29 473 960 (1 611 960) 4,60 (0,24) 29 473 960 (1 611 960) 3,59 (0,19) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 6 416 818 (412 818) 1,00 (0,06) 6 416 818 (412 818) 0,78 (0,05) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 8 904 527 (-55 473) 1,39 (-0,01) 8 904 527 (-55 473) 1,09 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 691 783 0,11 691 783 0,08 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 1 719 (-109 581) 0,00 (-0,02) 1 719 (-109 581) 0,00 (-0,01) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 45 151 0,01 45 151 0,01 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 483 048 0,08 483 048 0,06 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 217 799 (-59 097) 0,03 (-0,01) 217 799 (-59 097) 0,03 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 61 766 0,01 61 766 0,01 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 755 647 (-3 000 467) 0,12 (-0,47) 755 647 (-3 000 467) 0,09 (-0,37) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 57 663 0,01 57 663 0,01 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 3 441 943 (2 435 122) 0,54 (0,38) 3 441 943 (2 435 122) 0,42 (0,30) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 258 069 (110 000) 0,04 (0,02) 258 069 (110 000) 0,03 (0,01) 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 200 (-410 394) 0,00 (-0,06) 200 (-410 394) 0,00 (-0,05) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 1 166 560 (305 325) 0,18 (0,04) 1 166 560 (305 325) 0,14 (0,03) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 943 087 (-195 000) 0,15 (-0,03) 943 087 (-195 000) 0,12 (-0,02) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 163 991 (70 914) 0,03 (0,01) 163 991 (70 914) 0,02 (0,01) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 46 0,00 46 0,00 2018-06-30
Solorz Zygmunt poprzez Argumenol Investment Company Ltd., Reddev Investments Ltd., i Embud sp. z o.o. 243 309 619 (-123 411 161) 38,04 (-19,30) 416 855 870 (-123 411 161) 50,90 (-15,07) 2018-04-26
Solorz Zygmunt poprzez Argumenol Investment Company Ltd., Reddev Investments Ltd., i Embud sp. z o.o. 366 720 780 57,34 540 267 031 65,97 2018-04-26
Solorz Zygmunt poprzez Argumenol Investment Company Ltd., Reddev Investments Ltd., Karswell Ltd. i Embud sp. z o.o. 366 720 780 (26 113 043) 57,34 (4,09) 540 267 031 (47 154 418) 65,97 (5,76) 2018-01-29
EVO Foundation poprzez EVO Holding Ltd. i Sensor Overseas Ltd. 34 051 421 (-21 041 375) 5,32 (-3,29) 39 922 671 (-42 082 750) 4,87 (-5,14) 2018-01-26
Uniqa OFE portfel 6 591 000 1,03 6 591 000 0,81 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 111 300 0,02 111 300 0,01 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 276 896 0,04 276 896 0,03 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 3 756 114 0,59 3 756 114 0,46 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 5 188 000 0,81 5 188 000 0,63 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 57 663 0,01 57 663 0,01 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 732 950 0,12 732 950 0,09 2017-12-31
NN OFE portfel 27 282 000 4,27 27 282 000 3,33 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 006 821 0,16 1 006 821 0,12 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 148 069 0,02 148 069 0,02 2017-12-31
MetLife OFE portfel 5 327 000 0,83 5 327 000 0,65 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 14 186 0,00 14 186 0,00 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 410 594 0,06 410 594 0,05 2017-12-31
Generali OFE portfel 5 425 000 0,85 5 425 000 0,66 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 861 235 0,14 861 235 0,11 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 1 138 087 0,18 1 138 087 0,14 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 7 567 0,00 7 567 0,00 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 93 077 0,02 93 077 0,01 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 27 862 000 4,36 27 862 000 3,40 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 6 004 000 0,94 6 004 000 0,73 2017-12-31
Aegon OFE portfel 8 960 000 1,40 8 960 000 1,09 2017-12-31
EVO Foundation poprzez EVO Holding Ltd. i Sensor Overseas Ltd. 55 092 796 (171 250) 8,61 (0,02) 82 005 421 (342 500) 10,01 (0,04) 2017-07-13
Solorz Zygmunt poprzez Reddev Investments Ltd., Karswell Ltd. i Argumenol Ltd. 340 607 737 (-29 648 775) 53,25 (-4,64) 493 112 613 (-29 648 775) 60,21 (-3,62) 2014-12-30
Solorz Zygmunt poprzez Reddev Investments Ltd., Karswell Ltd. i Embud sp. z o.o. 370 256 512 57,89 522 761 388 63,83 2014-12-30
Ruta Heronim 0 (-54 921 546) 0,00 (-8,58) 0 (-81 662 921) 0,00 (-9,97) 2014-12-30
EVO Foundation poprzez EVO Holding Ltd. i Sensor Overseas Ltd. 54 921 546 8,59 81 662 921 9,97 2014-12-30
EBOiR 31 664 664 (-15 596 026) 4,95 (-2,43) 31 664 664 (-15 596 026) 3,86 (-1,91) 2014-09-15
Ruta Heronim poprzez Sensor Overseas Ltd. 54 921 546 (1 700 000) 8,58 (0,26) 81 662 921 (3 400 000) 9,97 (0,42) 2014-06-04
Solorz Zygmunt poprzez Reddev Investments Ltd., Karswell Ltd. i Argumenol Ltd. 370 256 512 (216 052 216) 57,89 (13,63) 522 761 388 (216 052 216) 63,83 (5,72) 2014-05-20
Ruta Heronim poprzez Sensor Overseas Ltd. 53 221 546 (27 880 274) 8,32 (1,05) 78 262 921 (27 880 274) 9,55 (0,01) 2014-05-20
EBOiR 47 260 690 7,38 47 260 690 5,77 2014-05-15
Solorz Zygmunt poprzez Pola Investments Ltd. 154 204 296 44,26 (20,15) 306 709 172 58,11 (20,66) 2014-04-24
Solorz Zygmunt poprzez Pola Investments Ltd. 154 204 296 (-20 791 375) 24,11 (-26,12) 306 709 172 (-41 582 750) 37,45 (-28,54) 2014-04-24
Solorz Zygmunt poprzez Pola Investments Ltd. 174 995 671 (20 791 375) 50,23 (5,97) 348 291 922 (41 582 750) 65,99 (7,88) 2013-02-07
Libicki Dominik 209 987 0,06 (0,06) 209 987 0,03 (0,03) 2012-08-30
Libicki Dominik 209 987 0,00 209 987 0,00 2012-08-30
Libicki Dominik 0 (-1 497) 0,00 0 (-1 497) 0,00 2012-07-20
Ruta Heronim poprzez Sensor Overseas Ltd. 25 341 272 7,27 (3,31) 50 382 647 9,54 (3,39) 2012-05-25
Ruta Heronim poprzez Sensor Overseas Ltd. 25 341 272 3,96 (3,96) 50 382 647 6,15 (6,15) 2012-05-25
Solorz Zygmunt poprzez Pola Investments Ltd. 154 204 296 44,26 (44,26) 306 709 172 58,11 (58,11) 2012-05-15
Sensor Overseas Ltd. 0 (-25 341 272) 0,00 (-7,27) 0 (-50 382 647) 0,00 (-9,54) 2012-05-15
Pola Investments Ltd. 0 (-154 204 296) 0,00 (-44,26) 0 (-306 709 172) 0,00 (-58,11) 2012-05-15
Delas Holdings Ltd. 0 (-168 941 818) 0,00 (-48,49) 0 (-335 884 319) 0,00 (-63,64) 2012-05-15
Sensor Overseas Ltd. 25 341 272 7,27 50 382 647 9,54 2012-03-23
Pola Investments Ltd. 154 204 296 (-14 737 522) 44,26 (-4,23) 306 709 172 (-27 175 830) 58,11 (-5,15) 2012-03-23
Solorz Zygmunt 0 (-10 603 750) 0,00 (-3,95) 0 (-21 207 500) 0,00 (-4,65) 2012-03-21
Pola Investments Ltd. 168 941 818 48,49 333 885 002 63,26 2012-01-13
Polaris Finance BV 0 (-168 941 818) 0,00 (-48,49) 0 (-335 884 319) 0,00 (-63,64) 2011-12-14
Delas Holdings Ltd. 168 941 818 48,49 335 884 319 63,64 2011-12-14
Polaris Finance BV 168 941 818 (-6 083 182) 48,49 (-16,73) 335 884 319 (-6 083 182) 63,64 (-11,38) 2011-06-22
Karswell Limited 0 (-68 023 662) 0,00 (-19,52) 0 (-68 023 662) 0,00 (-12,88) 2011-06-22
Karswell Limited 68 023 662 (14 135 690) 19,52 (-0,56) 68 023 662 (14 135 690) 12,88 (0,85) 2011-06-21
Libicki Dominik 1 497 0,00 1 497 0,00 2011-05-17
Libicki Dominik 1 497 0,00 1 497 0,00 2011-05-16
Karswell Limited 53 887 972 20,08 (4,62) 53 887 972 12,03 (1,82) 2011-04-28
Karswell Limited 53 887 972 15,46 53 887 972 10,21 2011-04-28
Ruta Heronim 0 (-1 871 250) 0,00 (-0,69) 0 (-3 742 500) 0,00 (-0,83) 2010-08-26
Libicki Dominik 1 497 0,00 1 497 0,00 2010-05-17
Libicki Dominik 1 497 0,00 1 497 0,00 2010-05-17
Libicki Dominik 1 497 (-120 000) 0,00 (-0,04) 1 497 (-120 000) 0,00 (-0,02) 2010-05-17
Polaris Finance BV 175 025 000 65,22 341 967 501 75,02 (-1,35) 2010-04-13
Polaris Finance BV 175 025 000 65,22 (14,98) 341 967 501 76,37 (11,58) 2010-04-13
Polaris Finance BV 175 025 000 (-7 918 750) 50,24 (-17,93) 341 967 501 (-16 001 249) 64,79 (-13,74) 2010-04-13
Ruta Heronim 1 871 250 0,69 3 742 500 0,83 (0,01) 2009-11-10
Ruta Heronim 1 871 250 (-27 441 562) 0,69 (-10,23) 3 742 500 (-50 765 725) 0,82 (-11,13) 2009-11-10
Ruta Heronim wraz z Polaris Finance BV 29 312 812 (27 441 562) 10,92 (10,23) 54 508 225 (52 636 975) 11,95 (11,54) 2009-05-12
Ruta Heronim 1 871 250 (-24 441 562) 0,69 (-9,11) 1 871 250 (-49 636 975) 0,41 (-10,89) 2009-05-12
Solorz Zygmunt 10 603 750 3,95 21 207 500 4,65 (-0,08) 2009-04-17
Solorz Zygmunt 10 603 750 3,95 (0,91) 21 207 500 4,73 (0,72) 2009-04-17
Solorz Zygmunt 10 603 750 3,04 (0,05) 21 207 500 4,01 (0,01) 2009-04-17
Polaris Finance BV 182 943 750 (20 000 000) 68,17 (7,45) 357 968 750 (40 000 000) 78,53 (8,78) 2009-04-17
Solorz Zygmunt 10 603 750 (-20 000 000) 2,99 (-8,41) 21 207 500 (-40 000 000) 4,00 (-9,42) 2009-04-16
Ruta Heronim wraz z Polaris Finance BV 26 312 812 (-3 000 000) 9,80 (-1,12) 51 508 225 (-5 925 725) 11,30 (-1,30) 2009-02-26
Matuszyński Andrzej przez podmiot zależny 0 (-32 500) 0,00 0 (-32 500) 0,00 2009-02-26
Libicki Dominik przez podmiot zależny 121 497 (-378 503) 0,04 (0,04) 121 497 (-378 503) 0,02 (0,02) 2009-02-26
Gruber Maciej przez podmiot zależny 500 (-45 750) 0,00 500 (-45 750) 0,00 2009-02-26
Działkowski Dariusz przez podmiot zależny 0 (-46 250) 0,00 0 (-46 250) 0,00 2009-02-26
Matuszyński Andrzej przez podmiot zależny 32 500 0,00 (-0,01) 32 500 0,00 2009-01-14
Libicki Dominik przez podmiot zależny 500 000 0,00 (-0,18) 500 000 0,00 (-0,10) 2009-01-14
Gruber Maciej przez podmiot zależny 46 250 0,00 (-0,01) 46 250 0,00 (-0,01) 2009-01-14
Działkowski Dariusz przez podmiot zależny 46 250 0,00 (-0,01) 46 250 0,00 (-0,01) 2009-01-14
Solorz Zygmunt 30 603 750 (-135 502 188) 11,40 (-50,50) 61 207 500 (-264 297 133) 13,42 (-57,98) 2008-12-18
Polaris Finance BV 162 943 750 60,72 317 968 750 69,75 2008-12-18
Solorz Zygmunt wraz z Polaris Finance BV 166 105 938 (6 747 721) 61,90 (2,52) 325 504 633 (7 156 453) 71,40 (1,56) 2008-11-13
Ruta Heronim wraz z Polaris Finance BV 29 312 812 (1 138 687) 10,92 (0,43) 57 433 950 (1 185 145) 12,60 (0,27) 2008-11-13
Solorz Zygmunt wraz z Polaris Finance BV 159 358 217 (-101 270 533) 59,38 (-37,75) 318 348 180 (-127 909 320) 69,84 (-28,06) 2008-07-24
Ruta Heronim 28 174 125 (49 125) 10,49 (0,01) 56 248 805 (-1 195) 12,33 (-0,01) 2008-07-24
Ruta Heronim 28 125 000 10,48 56 250 000 12,34 2008-05-14
Matuszyński Andrzej 32 500 0,01 32 500 0,00 2008-05-14
Libicki Dominik 500 000 0,18 500 000 0,10 2008-05-14
Gruber Maciej 46 250 0,01 46 250 0,01 2008-05-14
Działkowski Dariusz 46 250 0,01 46 250 0,01 2008-05-14
Solorz Zygmunt wraz z Polaris Finance BV 260 628 750 (75 000 000) 97,13 (27,95) 446 257 500 (75 000 000) 97,90 (16,46) 2008-05-06
Solorz Zygmunt wraz z Polaris Finance BV 185 628 750 69,18 371 257 500 81,44 2008-05-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-12-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2022-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2021-12-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2021-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2021-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2021-01-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2020-10-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2020-10-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
2019-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2019-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,93 zł
2017-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2017-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2014-06-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2014-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2010-11-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2010-08-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2010-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,57 zł
2009-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2009-06-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2009-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2008-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2008-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.