28,0000 zł
5,03% 1,3400 zł
Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Komunikaty spółki - CYFRPLSAT

Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2020 roku
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 25 maja 2020 roku
Wyniki finansowe
Zawarcie przedwstępnej umowy dot. nabycia Grupy Interia
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 25 maja 2020 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Zawarcie umów zmieniających Umowy Kredytów grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A.
Wniosek Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania
Szacunkowy wpływ pandemii choroby koronawirusowej COVID-19 na działalność i perspektywy finansowe Grupy Cyfrowego Polsatu
Wyłączność negocjacyjna w procesie dot. zakupu Grupy Interia
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o powzięciu przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. informacji o decyzji podjętej przez Zarząd spółki zależnej Telewizja Polsat sp. z o.o. („Telewizja Polsat”) dotyczącej złożenia oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.