30,1400 zł
-1,37% -0,4200 zł
Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Komunikaty spółki - CYFRPLSAT

Uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, co stanowi spełnienie ostatniego z warunków zawieszających zastrzeżonych w warunkowej umowie sprzedaży udziałów Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.
Korekta raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 28 maja 2021 r. dotyczącego informacji o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 24 czerwca 2021 roku oraz treści projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 24 czerwca 2021 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku
Wyniki finansowe
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o kontynuacji nabywania akcji spółki Netia S.A.
Podpisanie warunkowej umowy dotyczącej nabycia pakietu 10% akcji spółki eobuwie.pl S.A.
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Zawarcie przez Polkomtel Sp. z o.o. długoterminowej umowy dotyczącej zakupu energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej
Przystąpienie do wyłącznych negocjacji w zakresie potencjalnego nabycia pakietu 10% akcji spółki eobuwie.pl S.A.
Zakończenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A. i powzięcie informacji o liczbie akcji spółki Netia S.A. objętych złożonymi zapisami
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów reprezentujących ok. 99,99% kapitału zakładowego Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.
CYFRPLSAT -1,37% 30,14
2021-06-11 17:01:26

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.