20,3800 zł
0,39% 0,0800 zł
Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Komunikaty spółki - CYFRPLSAT

Wyniki finansowe
Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Zawarcie przez spółki zależne Cyfrowego Polsatu S.A. umowy dot. prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia z HB Reavis Holding Cz a.s. oraz umowy sprzedaży 50% udziałów w Port Praski City II sp. z o.o. oraz Port Praski Medical Center sp. z o.o.
Podjęcie decyzji przez Cyfrowy Polsat S.A. o zawarciu aneksu nr 2 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. oraz przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektrowni Konin na PAK-PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o.
Powołanie członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. na nową kadencję
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 roku
Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o ustanowieniu zabezpieczeń za zobowiązania spółki Great Wind sp. z o.o. wynikających z umowy dostawy i instalacji turbin wiatrowych oraz udzieleniu pożyczki
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o ustanowieniu zabezpieczeń za zobowiązania spółki Farma Wiatrowa Przyrów sp. z o.o. wynikających z umowy dostawy i instalacji urządzeń technicznych
Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 23 czerwca 2022 roku oraz treść projektów uchwał
Wniosek Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. od Embud 2 sp. z o.o. S.K.A.
CYFRPLSAT 0,39% 20,38
2022-08-19 13:12:28

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.