12,5150 zł
0,93% 0,1150 zł
Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Komunikaty spółki - CYFRPLSAT

Zawarcie znaczącej umowy finansowej oraz ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach znacznej wartości
Wyniki finansowe
Zawarcie istotnej umowy finansowej przez Farma Wiatrowa Przyrów sp. z o.o.
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Odkupienie 50% udziałów w Port Praski City II sp. z o.o. oraz Port Praski Medical Center sp. z o.o. oraz wygaśnięcie umowy dot. prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia zawartej z HB Reavis Holding Cz a.s.
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji w przedmiocie rozwiązania umowy dot. prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia z HB Reavis Holding oraz odkupienia udziałów w spółkach Port Praski City II sp. z o.o. oraz Port Praski Medical Center sp. z o.o.
Spłata części zadłużenia finansowego PAK – Polska Czysta Energia sp. z o.o.
Zawarcie istotnych umów i udzielenie poręczeń na potrzeby realizacji elektrowni wiatrowych „Drzeżewo I-IV”
Odkup i podjęcie decyzji o umorzeniu 84.250 Obligacji Serii B oraz 75.956 Obligacji Serii C
Emisja Obligacji Serii E oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji Serii E w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst
Zbycie akcji Asseco Poland S.A. przez Cyfrowy Polsat S.A. w ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Asseco Poland
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji o złożeniu oferty sprzedaży akcji Asseco Poland S.A., posiadanych przez Spółkę
Przydział Obligacji Serii E
Informacja o podjęciu kolejnych działań mających na celu dalszą realizację programu emisji obligacji utworzonego w dniu 29 listopada 2022 r.
Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii E
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.