Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. dalszego istnienia spółki, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN i zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.292 akcji zwykłych na okaziciela serii N, 25.271 akcji zwykłych na okaziciela serii O, 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.

FMG
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

WZA

NWZA ws. przyjęcia regulaminu RN oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN, przyjęcia programu motywacyjnego, zmian statutu, zmiany uchwał nr 8 i 9 ZWZ z dnia 23 czerwca 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

M4B
WZA

NWZA ws. ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki 01CYBATON (01C) pod nazwą TNTPROENR (TNT) w związku ze zmianą firmy.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

BOS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

OEX
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 42,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 3.892.568 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

WZA

NWZA ws. określenia liczby członków RN, powołania członków RN kolejnej kadencji, utworzenia kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z kapitału zapasowego.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w RN.

WZA

NWZA ws. przeniesienia środków z kapitału rezerwowego, utworzonego stosownie do uchwał podjętych przez WZ z 27 maja 2023 r., na kapitał rezerwowy (fundusz dywidendowy), który został utworzony stosownie do uchwały podjętej przez WZ z 25 czerwca 2022 r. oraz przeznaczenia środków znajdujących się na tym kapitale rezerwowym (funduszu dywidendowym) do podziału między akcjonariuszy jako dywidendę.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 22 czerwca 2023 roku oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ulicy Kartuskiej nr 391.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

XTB
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

CDA
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2023 roku.

EC2
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.892.568 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

SFD
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

KBJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

CMI
WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii A.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

MOL
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

CFG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

KME
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

CCS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

ELQ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

MSM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023, w wysokości 0,22 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4 NWZ z 17 listopada 2020 r., podziału (splitu) akcji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii P z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

-

Indeksy

WIG20 2 423,18 35,24 (1,48%) 20.02
DAX 17 068,43 -23,83 (-0,14%) 20.02
SP500 4 975,51 -30,06 (-0,60%) 20.02
FTSE 7 719,21 -9,29 (-0,12%) 20.02
CAC 7 795,22 26,67 (0,34%) 20.02

Notowania akcji

wtorek, 17:04 wtorek, 17:04 wtorek, 17:04
PKOBP 55,2800 2,48%
PKNORLEN 67,8900 0,33%
PEKAO 167,6000 2,60%
LPP 17130,0000 1,06%
SANPL 535,5000 3,78%
KGHM 111,7500 -0,22%
PZU 49,3600 1,92%
CDPROJEKT 114,7500 0,57%
DINOPL 457,0000 0,97%
BUDIMEX 691,0000 0,58%
PKNORLEN 67,89 0,33%
CDPROJEKT 114,75 0,57%
LUBAWA 3,90 5,92%
JSW 43,74 1,72%
KGHM 111,75 -0,22%
XTB 47,08 -0,30%
CCC 68,40 -0,09%
ENERGA 12,00 -2,83%
PKOBP 55,28 2,48%
CANNABIS 0,61 2,35%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,9% I 2024
PKB rdr 0,4% III kw. 2023
Stopa bezrobocia 5,0% XI 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 670,12 zł XI 2023
Produkcja przemysłowa rdr 1,6% I 2024
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.