REKLAMA

SELENA FM S.A.: Przedłużenie okresu ważności umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny

2021-08-05 15:42
publikacja
2021-08-05 15:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-05
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Przedłużenie okresu ważności umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość o zakończonym procesie podpisywania aneksu do umowy na udostępnienie linii kredytu obrotowego zawartej pomiędzy Selena Vostok OOO (dalej: „Spółka Zależna”) i ROSBANK publiczną spółką akcyjną (dalej: „Bank”) w dniu 06.08.2020 r. (dalej: „Umowa Kredytu”).

O zawarciu Umowy Kredytu z Bankiem przez Spółkę Zależną, Spółka informowała w raporcie bieżącym RB 17/2020.

Okres Umowy Kredytu zostanie przedłużony przez Spółkę Zależną na kolejne 12 miesięcy, a limit kredytowy w Umowie Kredytu zostanie zwiększony do 400.000.000 RUB (21.040.000 PLN wg średniego kursu NBP z dnia 05.08.2021 r. 1 RUB = 0,0526 PLN). Pozostałe istotne warunki Umowy Kredytu pozostają bez zmian.

Warunki udzielonego kredytu nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego rodzaju finansowania. Udzielony limit kredytowy będzie wykorzystany do finansowania bieżącej działalności operacyjnej Spółki Zależnej.

Zabezpieczenie kredytu po przedłużeniu Umowy kredytu stanowić będzie gwarancja udzielona przez Spółkę. O ustanowieniu zabezpieczenia Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym, po zaistnieniu zdarzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-05 Jacek Michalak Prezes Zarządu
2021-08-05 Sławomir Majchrowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Znajdź dla siebie najlepsze konto premium!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki