REKLAMA
WEBINAR

Ryvu Therapeutics ma umowę współpracy badawczej i umowę inwestycyjną z BioNTech

2022-11-30 07:14, akt.2022-11-30 10:10
publikacja
2022-11-30 07:14
aktualizacja
2022-11-30 10:10

Ryvu Therapeutics zawarło z BioNTech umowę współpracy badawczej oraz udzielania wyłącznej licencji, a także umowę inwestycyjną. BioNTech m.in. ma objąć akcje Ryvu za 20 mln euro - podała spółka w komunikacie. Prezes Ryvu Paweł Przewięźlikowski podtrzymał zamiar wzięcia udziału w planowanej emisji akcji spółki.

Ryvu Therapeutics ma umowę współpracy badawczej i umowę inwestycyjną z BioNTech
Ryvu Therapeutics ma umowę współpracy badawczej i umowę inwestycyjną z BioNTech
fot. Robert Gardziński / / FORUM

BioNTech i Ryvu będą wspólnie prowadzić projekty badawcze, których celem jest opracowanie małocząsteczkowych związków w ramach rozwoju kilku programów ukierunkowanych na cele terapeutyczne wskazane przez BioNTech, skupionych głównie na modulacji immunologicznej w onkologii, z potencjalnym zastosowaniem w innych obszarach chorobowych. Spółka udzieli również BioNTech wyłącznej licencji na portfolio samodzielnych małocząsteczkowych agonistów STING odkrytych i rozwiniętych przez Ryvu. Początkowy okres współpracy wynosi pięć lat i może zostać przedłużony przez strony.

Zgodnie z warunkami umowy licencyjnej, spółka otrzyma od BioNTech płatność z góry w wysokości 20 mln euro jako wynagrodzenie w zamian za globalną, wyłączną licencję na rozwój i komercjalizację portfolio samodzielnych małocząsteczkowych agonistów STING odkrytych i rozwiniętych przez Ryvu, w tym jako monoterapii i w terapiach skojarzonych oraz za prawo do uzyskania licencji wyłącznej do kilku programów w ramach współpracy badawczej obejmującej wiele celów terapeutycznych.

Jak podano, celem współpracy jest wygenerowanie kandydatów na leki, które będą przedmiotem dalszych prac w badaniach przedklinicznych i klinicznych, a ostatecznie wytworzenie leku, który zostanie dopuszczony do obrotu. Wyłączne Cele Terapeutyczne BioNTech będą obejmować obszar modulowania aktywności układu odpornościowego i mogą być istotne w leczeniu chorób onkologicznych, immunologicznych lub innych, w których modulacja komórek odpornościowych może okazać się korzystna terapeutycznie.

Ponadto, do upływu pięciu lat od zawarcia umowy licencyjnej lub selekcji określonej liczby wyłącznych celów terapeutycznych BioNTech - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, BioNTech będzie miał prawo pierwszeństwa negocjacji w odniesieniu do dowolnego projektu rozwijanego przez spółkę w obszarze modulacji onkologicznej nie objętego umową partneringu, znajdującego się w portfolio Ryvu.

Jak podano, zgodnie z umową licencyjną BioNTech sfinansuje wszystkie koszty badawczo-rozwojowe w ramach współpracy. Ryvu będzie uprawnione do otrzymania kamieni milowych z tytułu postępu w rozwoju poszczególnych projektów na etapie badań przedklinicznych oraz badań klinicznych, dopuszczenia na rynek i komercjalizacji, jak również niskich jednocyfrowych tantiem od rocznej sprzedaży netto wszelkich produktów, które zostaną pomyślnie skomercjalizowane i będą zawierały samodzielny związek STING lub jakikolwiek związek stanowiący wyłączny cel terapeutyczny BioNTech. Ryvu będzie uprawnione do otrzymania maksymalnych płatności za potencjalne kamienie milowe w wysokości do 876,2 mln euro.

"Zarząd spółki podkreśla, że powyższa kwota jest kwotą maksymalną możliwą do uzyskania (ang. bio-euro value), natomiast wysokość przychodów, jakie Ryvu faktycznie uzyska z tytułu umowy licencyjnej, będzie zależała od postępu badań naukowych i klinicznych, powodzenia procesu dopuszczenia na rynek oraz poziomu przychodów ze sprzedaży potencjalnych produktów osiąganych przez BioNTech lub ich licencjobiorców" - napisano.

W lipcu Ryvu podpisało z amerykańską spółką Exelixis umowę licencyjną, której celem jest opracowanie nowatorskich terapii celowanych, wykorzystujących opracowaną przez Ryvu technologię STING.

Jak powiedział podczas środowej wideokonferencji prezes Paweł Przewięźlikowski, umowa z BioNTech nie wpływa na współpracę z Exelixis.

"Mamy dwie umowy w obszarze STING – jedną z Exelixis, drugą z BioNTech" - powiedział.

Prezes dodał, że istotne jest to, że Ryvu – pomimo perspektywy zostania przez BioNTech jednym z największych akcjonariuszy – pozostanie niezależną firmą.

Na mocy umowy inwestycyjnej BioNTech zobowiązał się do zainwestowania 20 mln euro poprzez objęcie nowych akcji serii J emitowanych przez Ryvu w ramach kapitału docelowego i oferowanych w ramach oferty publicznej, po cenie niższej z 48,86 zł, tj. średniej ważonej wolumenem ceny za akcję (VWAP) w okresie od 26 października 2022 r. do dnia poprzedzającego zawarcie umów z 20 proc. premią lub ostatecznej ceny emisyjnej nowych akcji, która zostanie określona po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, obowiązującej inwestorów instytucjonalnych. Spółka zobowiązała się do przydzielenia BioNTech takiej liczby akcji serii J, na jaką BioNTech dokona zapisu, bez potencjalnej redukcji zapisu złożonego przez BioNTech.

BioNTech zobowiązał się nie zbywać ani nie nabywać akcji lub innych papierów wartościowych zamiennych na akcje spółki od 29 listopada 2022 r. do dnia przypadającego 12 miesięcy po dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym GPW (jednakże nie później niż 31 stycznia 2024 r.), z zastrzeżeniem wyjątków.

"Zarząd spółki uznaje zawarcie umów za znaczące ze względu na szeroki zakres współpracy z jedną z największych i odnoszących największe sukcesy firm biofarmaceutycznych w Europie oraz łączną wartość opłat z góry, kamieni milowych i tantiem potencjalnie należnych Ryvu na podstawie umowy licencyjnej, a także z uwagi na znaczącą inwestycję kapitałową, która zostanie dokonana w Ryvu przez BioNTech na podstawie umowy inwestycyjnej" - podało Ryvu w komunikacie.

Jak poinformował prezes Przewięźlikowski podczas wideokonferencji, nadal planuje wziąć udział w emisji akcji spółki.

"Nic się nie zmieniło. Nadal zamierzam wziąć udział w emisji akcji. Ostateczną decyzję co do poziomu mojego zaangażowania podejmę w grudniu” - powiedział prezes.

Na początku października zarząd Ryvu Therapeutics podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji do 4.764.674 akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru. Uchwała zarządu przewiduje prawo pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy w obejmowaniu akcji serii J.

BioNTech (Biopharmaceutical New Technologies) to firma zajmująca się immunoterapią nowej generacji. Spółka wykorzystuje szeroki wachlarz platform odkrywania obliczeniowego oraz leków terapeutycznych w celu szybkiego rozwoju nowych biofarmaceutyków. Zróżnicowane portfolio kandydatów na leki onkologiczne obejmuje zindywidualizowane i gotowe terapie oparte na mRNA, innowacyjne chimeryczne receptory antygenowe komórek typu T, bispecyficzne modulatory punktów kontrolnych, przeciwciała przeciwnowotworowe i małocząsteczkowe związki. (PAP Biznes)

pel/ doa/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki