REKLAMA

QUARTICON S.A.: Informacja o nowej umowie handlowej

2020-08-19 10:55
publikacja
2020-08-19 10:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-19
Skrócona nazwa emitenta
QUARTICON S.A.
Temat
Informacja o nowej umowie handlowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd QuarticOn S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19 sierpnia 2020 r. podpisał umowę na świadczenie usługi Marketing Automation z międzynarodową grupą sklepów odzieżowych SportVision.
W skład grupy SportVision wchodzą sklepy działające na 9 rynkach europejskich: w Serbii, Chorwacji, Słowenia, Bośni i Hercegowinie, Albanii, Czarnogórze, Macedonii Północnej, Rumunii i Bułgarii. Tworzą ją marki Sportvision, Extrasport.com, Tike, Runnmore, Buzzsneakers, Tenisice oraz Reality.
Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.
Szacowana wartość umowy to ponad 300 000 zł rocznie (70k EUR).
Marketing Automation (zintegrowany z silnikiem rekomendacji QuarticOn system powiadomień dla subskrybentów sklepu online wywoływanych po ustalonym czasie lub po rozpoznaniu konkretnego działania) jest produktem z którym Spółka rozpoczyna strategiczną współpracę ze SportVision, która w przyszłości może zostać poszerzona o kolejne produkty z portfolio oferty Spółki. Kontrakt jest wynikiem rozwijania sprzedaży poprzez kanał partnerski na rynkach zagranicznych. Dzięki tej umowie QuarticOn staje się co raz większym dostawcą usług na rynku Europy południowo wschodniej z zakresu wsparcia e-commerce.
Warunki realizacji ww. umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej czy naruszenia jej warunków, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Information on new commercial contract


Management Board of QuarticOn S.A. (Company) informs that today on 19
August 2020 was signed the contract for the Marketing Automation
services with the international group of clothing stores SportVision.
The group SportVision includes stores operating on 9 European markets:
Serbia, Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Albania, Montenegro,
North Macedonia, Romania and Bulgaria. It is made up of the brands
Sportvision, Extrasport.com, Tike, Runnmore, Buzzsneakers, Tenisice and
Reality. The contract was concluded for a period of 12 months. Estimated
contract’s value is over PLN 300,000 per year (EUR 70k). Marketing
Automation (fully integrated with the QuarticOn recommendation engine,
sending e-mail messages to subscribers of the online shop after a set
time or after the system recognises a specific action from the potential
recipient) is a product with which the Company starts a strategic
cooperation with SportVision, which in the future may be expanded to new
products from the Company's portfolio. The contract is the result of
developing sales through a partner channel on foreign markets. Thanks to
this agreement, QuarticOn is becoming a larger and larger provider of
e-commerce support services on the South-Eastern European market.
Conditions for the implementation of the above contract, including the
possibility of withdrawing from it or violating its terms, do not differ
from the terms commonly used for this type of contract.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-19 Paweł Wyborski Prezes Zarządu Paweł Wyborski
2020-08-19 Michał Giergielewicz Członek Zarządu Michał Giergielewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki